ข้อมูล ทั่วไป


location
แผนก
รหัส
Name
Email
Skype
โทร
OFFICE
009 - PRODUCTION
-
น.ส.ธัญชนก คุณากรสิริรักษ์ (ไอซ์)
thunchanok.kun@nylagroup.co.th
thunchanok.kun@nylagroup.co.th
148
OFFICE
009 - PRODUCTION
-
นางสาวสุรนุช คงพิริยะมณี (ไอซ์)
suranuch.kho@nylagroup.co.th
suranuch.kho@nylagroup.co.th
-
OFFICE
009 - PRODUCTION
-
นางสาวลือพร กมลดิลก (ญี่ปุ่น)
lueporn.kam@nylagroup.co.th
production yeepun
148
OFFICE
012 - MD GM
502001
น.ส.นฤมล วิลยางกูร (แอ๊ว)
Narumon.Win@nylagroup.co.th
hc_account-header
152
OFFICE
011 - IT
509097
นายรัฐพล สู้ทุกทิศ (โจ้)
Ratatpon.Soo@nylagroup.co.th
IT POS โจ้โจ๊ชังงงงง
127
OFFICE
011 - IT
510017
นายเจนวิทย์ สุวรรณธรรม (ตั้ม)
Jenwit.suw@nylagroup.co.th
IT POS ตั้ม
111
OFFICE
011 - IT
511108
นายปิยนันท์ คงทน (ลี่)
piyanan.kon@nylagroup.co.th
it_ LYY
127
OFFICE
004 - PRODUCT
515039
น.ส.ผกามาศ จรัสสุขสวัสดิ์(นุ๊ก)
Pakamas.Cha@nylagroup.co.th
Product-นุ๊ก
123
OFFICE
005 - HR
515074
น.ส.นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
nantawan.onu@nylagroup.co.th
Aun Nantawan #103
-
OFFICE
003 - ACCOUNT
515099
น.ส.จริยา แก้วโขง (บิว)
chariya.kae@nylagroup.co.th
chariya.kae
119
OFFICE
005 - HR
516023
น.ส.ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
chantika.ruj@nylagroup.co.th
chantika.ruj
-
OFFICE
011 - IT
517106
นายฐิติพงศ์ นาคพรมพะเนาว์ (เนม)
thitipong.nak@nylagroup.co.th
thitipong Nakprompanao
127
OFFICE
003 - ACCOUNT
518050
น.ส. ศยามน ตีระมาตย์ (มุก)
sayamon.tee@nylagroup.co.th
Acc Mook
119
OFFICE
015 - Ecommerce
518097
นาย สันติภาพ ศรีพันชาติ (บาส)
santipap.Sri@nylagroup.co.th
santipap.Sri@nylagroup.co.th
-
OFFICE
009 - PRODUCTION
518102
น.ส.ชมพูนุช นาคทอง (ชมพู)
chompunuch.nak@nylagroup.co.th
chompunuch.nak@nylagroup.co.th
-
OFFICE
003 - ACCOUNT
518103
น.ส.ศุภรัตน์ งามแสน (เนม)
supharat.mga@nylagroup.co.th
supharat.mga@nylagroup.co.th
-
OFFICE
003 - ACCOUNT
518103
น.ส.ศุภรัตน์ งามแสน (เนม)
supharat.mga@nylagroup.co.th
Supharat.mga@nylagroup.co.th
-
OFFICE
012 - MD GM
713008
น.ส.มณีรัตน์ ปัทมดิลก
maneerat@nylagroup.co.th
maneerat@nylagroup.co.th
-
SHOP
102 - NY.LA ESPLANADE
102
102 - NYLA ESPLANADE
nyla_esp@nylagroup.co.th
102-NYLA ESPLANADE
-
SHOP
118 - PAULFRANK TERMINAL21
118
118 - PAULFRANK TERMINAL21
paulfrank_t21@nylagroup.co.th
paulfrank terminal21asok
-
SHOP
137 - PF TERMINAL 21 (2)
137
PF TERMINAL 21(2)
paulfrank_t21_2@nylagroup.co.th
paulfrank_t21_2@nylagroup.co.th
SHOP
141 - DICKIES ZPELL
141
141 - DICKIES ZPELL
dickies_zpell@nylagroup.co.th
dickies_zpell
SHOP
142 - PF ZPELL
142
142 - paulfrank_zpell
paulfrank_zpell@nylagroup.co.th
142 Paulfrank zpell
SHOP
144 - NY.LA KHONKAEN
144
144 - NYLA KHONKEAN
nyla_khonkaen@nylagroup.co.th
nyla_khonkaen@nylagroup.co.th
-
SHOP
146 - TERMONAL21-KORAT
146
146 - TERMINAL21KORAT
terminal_korat@nylagroup.co.th
146-TERMINAL 21 KORAT
-
SHOP
150 PAULFRANK & TOKIDOKI CTW
150
150 PAULFRANK & TOKIDOKI CTW
nyla_centralworld@nylagroup.co.th
150-NYLA centralworld
0639095817
SHOP
151 - NYLAMAGABANGNA
151
151 - NYLAMAGABANGNA
nyla_bangna@nylagroup.co.th
nyla_bangna@nylagroup.co.th
-
SHOP
506 - nyla_cha-am
506
506 - nyla_cha-am
nyla_cha-am@nylagroup.co.th
506 outlet_chaam
-
SHOP
508 - OUTLET AYOTHAYA
508
508 - OUTLET AYOTHAYA
nyla_ayuthaya@nylagroup.co.th
nyla_ayuthaya
-
SHOP
511 - OUTLET PATTAYA
511
511 - OUTLET PATTAYA
outlet_pattaya@nylagroup.co.th
outlet_pattaya@nylagroup.co.th
-
CONNER
202 - CENTRAL LADPRAO
202
202 - CENTRAL LADPRAO
volcomladprao_dep@nylagroup.co.th
202-NY.LA Ladprao
-
CONNER
205 - CENTRAL PHUKET
205
CENTRAL PHUKET
central_phuket@nylagroup.co.th
central_phuket@itnyla.com
CONNER
209 - CENTRAL PF PINKRAO
209
209 - CENTRAL PINKLAO
paulfrankpinklao_dep@nylagroup.co.th
209 Volcom&Paulfrank Pinklao
0639095320
CONNER
210 - CENTRAL RAMA3
210
210 - CENTRAL RAMA 3
paulfrankrama3_dep@nylagroup.co.th
210 paulfrankrama3_dep
0639095615
CONNER
212 - CENTRAL ZEN
212
212 - CENTRAL ZEN
paulfrankzen_dep@nylagroup.co.th
paulfrankzen_dep
-
CONNER
213 - CENTRAL CHIANGMAI
213
213 - CENTRAL CHIANGMAI
centralchiangmai_dep@nylagroup.co.th
213 Centralchiangmai_dep
-
CONNER
215 - CENTRAL SALAYA
215
215 - CENTRAL SARAYA
Centralsaraya_dep@nylagroup.co.th
centralsaraya_dep
-
CONNER
216 - CENTRAL RAMA2
216
216 - CENTRAL RAMA2
paulfrank_rama2@nylagroup.co.th
216-Paulfrank_rama2
0639095767
CONNER
217 - CENTRAL WESTGATE
217
CENTRAL WESTGATE
conner_westgate@nylagroup.co.th
217- CONNER WESTGATE
CONNER
218 - CENTRAL KORAT
218
218 - CENTRAL KORAT
central_korat@nylagroup.co.th
218 corner korat
0639095607
CONNER
603 - ROBINSON RAMA9
603
603 - ROBINSON RAMA9
paulfrankrama9_dep@nylagroup.co.th
paulfrankrama9_dep
-
CONNER
609 - ROBINSON JUNGCEYLON
609
609 - ROBINSON JUNGCEYLON
rbs_jungceylon@nylagroup.co.th
robinson jungceylon
-
CONNER
704 - CENTRAL FURTURE PARK
704
704 - corner_rangsit
corner_rangsit@nylagroup.co.th
corner_rangsit
DAFF DESIGN HOUSE
D101 - PINO LATTE KHAO KHO
BOOKING
BOOKING
-
-
-
THE CAFE
T001 - THE CAFE OFFICE
-
นางสาว สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
soraya.sri@thecafe.co.th
soraya.sri@thecafe.co.th
-
THE CAFE
T001 - THE CAFE OFFICE
-
นางสาว บุษกร ทองทวีเกียรติ (ส้มโอ)
boodsakorn.tho@thecafe.co.th
boodsakorn.tho@thecafe.co.th
-