username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1
  นางสาว น.ส.สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-17 [15:04]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน139 วันที่16/10/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
 
2
  นางสาว วิชุดา ชินวงค์ นุช
 210 - CENTRAL RAMA3
0639095615
2019-10-16 [16:15]
โปรแกรม Pos 
รบกวนลบยอดขายวันที่11-12/10/62เนื่องจากรับคืนผิดวันคะ
 
3
  นางสาว จตุพร ฉิมศรี หมวย
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2019-10-15 [12:31]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตัด สต๊อกวันที่ 13-10-2019 ไม่ได้ค่ะ ขึ้นยอดยกมา
 
4
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ แซนด์
 OP-001 - MARKETING
146
2019-10-10 [09:48]
โปรแกรม E-Mail 
อยากให้เมลเข้าทั้งสองเครื่องคอมออฟฟิตและแมคบุ้ค สามารถทำได้มั้ยคะ มันไม่อัพเดทอีกเครื่องเลยค่ะ
 
5
  นาย นนท์ภูรินทร์ ทองพิตรพิบูล บูม
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2019-10-06 [13:17]
ตัวเครื่อง (Case) 
คอมช้าครับ
 
6
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร พัช
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2019-10-04 [18:14]
โปรแกรม Pos 
วันที่ 4/10/62 พระราม9ได้มีการเช็คสต็อคไม่มีสินค้าสูญหายค่ะ จะขอตั้งสต็อคใหม่ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
7
  นางสาว รัชชาภรณ์ วิชัยกุล บิ๊ว
 OP-007 - PRODUCTION
0835415052
2019-10-02 [10:37]
ตัวเครื่อง (Case) 
IMac เปิดไม่ติด
 
8
  นางสาว รัตติกร บุญมี จ๊ะ
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-10-01 [12:53]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้นcanon LBP6000 ตามไฟล์แนบค่ะ
 
9
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ เมย์
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0917702408
2019-09-30 [21:00]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น Canon LBP6030/6040/6018L XPS จำนวน 2 อันค่ะ (ของร้าน 152 Terminal 21 pattaya ค่ะ )
 
10
  นาย จาตุรงค์ เลิศยะโส ไมค์
 511 - OUTLET PATTAYA
0923297645
2019-09-19 [10:48]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เบิกเครื่องสำรองไฟใหม่ เครื่องเก่าเสียครับ
 
11
  นางสาว จตุพร ฉิมศรี หมวย
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2019-09-10 [10:32]
เครื่องเล่น (HD Player)  
เครื่องเล่นที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ไม่มีข้อมูล
 
12
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-07 [15:42]
กล้อง (Camera) 
กล้องห้องออน์ไลน์ไม่ติดครับ
 
13
  นางสาว ปวีณา ชูชิต ไนท์
 504 - OUTLET PHUKET
0949462552
2019-06-17 [09:55]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ขอเบิกเครื่องสำรองไฟใหม่คะ เนื่องจากเครื่องเก่าเสียแล้วคะ ขอบคุณคะ ไนท์
 
14
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร พัช
 603 - ROBINSON RAMA9
02-108-1171
2019-06-13 [17:32]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
สายขาดยิงไม่ได้ค่ะ
 
15
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ แซนด์
 OP-001 - MARKETING
146
2019-10-16 [17:11]
โปรแกรม E-Mail 
เมลไม่เข้าค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
16
  นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณ์ อ้อม
 OP-007 - PRODUCTION
090-738-8952
2019-10-16 [14:01]
โปรแกรม NAV 
ยังไม่ไม่มีโปรแกรม NAV
เสร็จเรียบร้อย 
17
  นางสาว รัตติกร บุญมี จ๊ะ
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-10-16 [13:04]
อื่นๆ 
รบกวนแอดรหัสพนักงานเข้าระบบขายให้ด้วยค่ะ นายหิรัญญ์ กระจาย รหัสพนักงาน519082 ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
18
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร กุ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2019-10-15 [17:11]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิส บจก.อเมริกันฯ ก้อนที่ 2 เต็มค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
19
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-15 [11:07]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน102 วันที่ 12-13/10/62 ***ด่วนค่ะ***
เสร็จเรียบร้อย 
20
  นางสาว ชรินรัตน์ โสประดิษฐ์ เเพท
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2019-10-11 [15:54]
เร้าเตอร์ (Router) 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตขึ้นเครื่องหมายตกใจค่ะ เน็ตใช้งานไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
112
Yesterday
536
This Month
8,415
Last Month
15,830
This Year
81,564
Last Year
11,990