username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1
  นาย ไพโรจน์ พี่โบ้
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-12-03 [13:36]
โปรแกรม Pos 
pos 103 ยอดขายมาไม่ครบครับ pos k01 ยอดขายขาดวันที่ 26/11/2019 ครับ รบกวนดึงข้อมมูลให้ด้วยครับ
 
2
  นางสาว บุณยาพร ไชยนา หยาม
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2019-11-29 [21:20]
โปรแกรม Pos 
รบกวนปรับราคาจาก1046 เป็น 747 บาร์1912404600021 ให้ด้วยค่ะ
 
3
  นางสาว วิชุดา ชิวงค์ นุช
 210 - CENTRAL RAMA3
0953636684
2019-11-21 [16:10]
โปรแกรม Stock Sheet 
เข้าระบบStock sheet ไม่ได้ค่ะ
 
4
  นางสาว รัชชาภรณ์ วิชัยกุล บิ๊ว
 OP-007 - PRODUCTION
จค_ถภๅถจถ/
2019-11-19 [09:47]
โปรแกรมอื่นๆ 
เปิด file pdf ไม่ได้ค่ะ
 
5
  นางสาว กุลจิรา จันทร์จำเรือน ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043288369
2019-11-18 [13:40]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง stock sheet ให้ใหม่หน่อยค่ะ เนื่องจากเช็ค stock เมื่อวันที่ 14/11/2019 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
6
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ ฝน
 217 - CENTRAL WESTGATE
0639055830
2019-11-18 [10:21]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งstockSheetให้ใหม่ด้วยค่ะ เนื่องจากมีการเช็คStookและสรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อยแล้วค่ะในวันที่30/10/62ขอบคุณค่ะ
 
7
  นางสาว ชนนิกานต์ สว่างกรรณ์
 OP-002 - PRODUCT
0855431232
2019-11-14 [17:37]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
ขอ Key Board + Mouse เพิ่มค่ะ
 
8
  นาย จักษวัชร กลิ่นเจริญ นนท์
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2019-11-14 [11:38]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็อกชีท ครับ และตัวส่งข้อมูลกดไม่ได้ครับ
 
9
  นางสาว รจนา กอรํมย์ ใหม่
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
0802893037
2019-11-12 [14:52]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนITตั้งstockSheetให้ใหม่ด้วยค่ะ เนื่อ จากเช็คStookสินค้าและสรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อยแล้วค่ะในวันที่25/10/62ขอบคุณค่ะ
 
10
  นาย จาตุรงค์ เลิศยะโส ไมค์
 511 - OUTLET PATTAYA
0923297645
2019-09-19 [10:48]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เบิกเครื่องสำรองไฟใหม่ เครื่องเก่าเสียครับ
 
11
  นางสาว จตุพร ฉิมศรี หมวย
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2019-09-10 [10:32]
เครื่องเล่น (HD Player)  
เครื่องเล่นที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ไม่มีข้อมูล
 
12
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-07 [15:42]
กล้อง (Camera) 
กล้องห้องออน์ไลน์ไม่ติดครับ
 
13
  นางสาว ปวีณา ชูชิต ไนท์
 504 - OUTLET PHUKET
0949462552
2019-06-17 [09:55]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ขอเบิกเครื่องสำรองไฟใหม่คะ เนื่องจากเครื่องเก่าเสียแล้วคะ ขอบคุณคะ ไนท์
 
14
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร พัช
 603 - ROBINSON RAMA9
02-108-1171
2019-06-13 [17:32]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
สายขาดยิงไม่ได้ค่ะ
 
15
  นางสาว นัชชา เบสท์
 OP-002 - PRODUCT
123
2019-12-04 [14:09]
โปรแกรมอื่นๆ 
แก้ไขไฟล์ในโปรแกรม PDF ไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้ที
เสร็จเรียบร้อย 
16
  นางสาว วิชุดา ชิวงค์ นุช
 210 - CENTRAL RAMA3
0953636684
2019-11-27 [20:15]
โปรแกรมอื่นๆ 
กดส่งข้อมูล ดึงมูลไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไข้ให้ด้วยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
17
  นางสาว สุนิสา ภูชื่นศรี มดแดง
 219 - CENTRAL PATONG
0638085812
2019-11-26 [21:42]
โปรแกรม Pos 
รบกวน IT แก้ไขรหัส 1912206300342 จากราคา 647 บาทเป็นราคา 906 บาทเนื่องจากขายสินค้าเป็นราคา 30% ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
18
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน
 D101 - PINO LATTE KHAO KHO
110
2019-11-25 [15:16]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่องCANONตัวใหม่ canon image class cartridge337 จำนวน 10 ตลับ (เขาค้อทั้งหมด) **ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
19
  นางสาว สุนิสา ภูชื่นศรี มดแดง
 219 - CENTRAL PATONG
0612831442
2019-11-23 [12:17]
โปรแกรม Pos 
เปิดใช้งาน Skype ไม่ได้ค่ะ รบกวน IT ตรวจสอบให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
20
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2019-11-20 [12:12]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น 3 กล่องค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
341
Yesterday
483
This Month
2,969
Last Month
15,725
This Year
105,166
Last Year
11,990