username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1
  นาย สุชาครีย์ จันทร์มี บาส
 203 - CENTRAL BANGNA
027-7456371
2020-06-05 [17:10]
โปรแกรม Stock Sheet 
stock sheet เข้าไม่ได้ครับ
 
2
  นางสาว ปรีณาภา พุทธานุ
 OP-007 - PRODUCTION
131
2020-06-05 [12:23]
โปรแกรม Microsoft Office 
excelค้างค่ะ
 
3
  นางสาว ปรีณาภา พุทธานุ
 OP-007 - PRODUCTION
131
2020-06-05 [12:23]
โปรแกรม Microsoft Office 
excelค้างค่ะ
 
4
  นางสาว สุนิสา ยศขุน ปุ้ย
 205 - CENTRAL PHUKET
0639095607
2020-06-04 [15:15]
โปรแกรม Pos 
รบกวน it อีกรอบค่ะ เเก้ไขรหัสสินค้า 1942206300186 ให้เป็นราคา766 ค่ะ
 
5
  นางสาว ปรีณาภา พุทธานุ
 OP-007 - PRODUCTION
131
2020-06-02 [12:10]
เม้าส์ (Mouse) 
เมาส์กด1ครั้งแต่เป็นดับเบิ้ลคลิ๊กเอง ทำให้คลุมเซลล์ในexcel/คลุมข้อความยาก
 
6
  นางสาว นันทวัน อ่ออุทัย อัน
 SP-003 - HR
103
2020-06-02 [09:57]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึกเครื่องปริ้น HR 3 กล่องค่ะ
 
7
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม จิน
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2020-05-19 [18:28]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง stock sheet ให้ใหม่ด้วยค่ะ เนืองจากมีการเช็คสต๊อกไปในวันที่ 20/03/2563 ที่ผ่านมา
 
8
  นาย สันติ ต้น
 OP-006 - ESPACE
026609297
2020-01-08 [10:59]
โปรแกรม Stock Sheet 
807 e-space esp รบกวนตั้งสต๊อกครับ สรุปสินค้าสูญหายเเล้วครับ สต๊อกไม่อัพเดตครับ
 
9
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-07 [15:42]
กล้อง (Camera) 
กล้องห้องออน์ไลน์ไม่ติดครับ
 
10
  นาย จักษวัชร์ กลิ่นเจริญ นนท์
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0935128529
2020-06-04 [12:19]
อื่นๆ 
แก้ไข BARCODE รหัส 1912404600497 ของPaul frank ครับ จากราคา 999 บ. ให้เปลี่ยนเป็น ราคา 1295 ครับปกติ
เสร็จเรียบร้อย 
11
  นาย เสนีย์ รัตนสิทธิ์ เก่ง
 215 - CENTRAL SALAYA
0639055828
2020-06-04 [10:52]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ไขราคาบาร์โค้ดVolcom 1942206300274 ครับ เนื่องจากเป็นสินค้าลด50% แต่ขายผิดเป็นราคาปกติครับ แก้เป็นราคาปกติครับ 2295 บาท
เสร็จเรียบร้อย 
12
  นาย เสนีย์ รัตนสิทธิ์ เก่ง
 215 - CENTRAL SALAYA
0639055828
2020-06-03 [12:32]
โปรแกรมอื่นๆ 
โปรแกรมดึงข้อมูล Auto Transfer Import ดึงข้อมูลไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
13
  นาย เสนีย์ รัตนสิทธิ์ เก่ง
 215 - CENTRAL SALAYA
0639055828
2020-06-03 [11:50]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ไขบาร์โค้ด Volcom 1942206300007 ให้เป็นราคาปกติครับ เนื่องจากเป็นสินค้าลดราคา 547 แต่ขายไป 1295 ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
14
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร เบส
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0958271827
2020-06-03 [09:30]
โปรแกรม Pos 
ประมวลผลสิ้นเดือนไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
15
  นางสาว สุนิสา ยศขุน ปุ้ย
 205 - CENTRAL PHUKET
0639095607
2020-06-02 [11:48]
โปรแกรม Pos 
รบกวนIT เเก้ไขสินค้า VOLCOMรหัส 1942206300186 เนื่องจากขายสินค้าราคา 766 บาท เเต่สินค้าปรับราคาเป็น547 บาทเเล้วค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
16
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-06-01 [18:36]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายร้าน 508 วันที่ 30-31/05/63 ข้อมูลยอดขายมาไม่ครบค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
17
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-06-01 [16:46]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์เสียค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
18
  นาย พรชัย ตั้งดำรงค์บุญ ชัย
 216 - CENTRAL RAMA2
0639095767
2020-06-01 [14:26]
โปรแกรม Pos 
ราคาสินค้าที่ทำราคาพิเศษในงาน FTS Online 2020 แต่สาขายังเป็นราคาปกติ
เสร็จเรียบร้อย กดรับข้อมูลได้เลย 
19
  นางสาว อภิรดา โตแตง ดาว
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0909768949
2020-06-01 [11:01]
โปรแกรม Skype 
เข้าโปรแกรมไม่ได้เนื่องจากต้องใส่รหัสล็อคอิน
เสร็จเรียบร้อย 
20
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม จิน
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2020-05-31 [13:47]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนราคาสินค้าPAULFRANKรหัส1912404600503จากราคา 1099 เป็นราคาปกติ 1495 ให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
57
Yesterday
90
This Month
506
Last Month
9,271
This Year
71,630
Last Year
116,646