username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1001
  นาย ชัยวัฒน์ สิถิระบุตร
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0971380108
2018-10-13 [14:57]
โปรแกรม Skype 
804 NY LA CTW ขอตั้ง โปรแกรม Skype ร้านครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1002
  นาย ชัยวัฒน์ สิถิระบุตร
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0971380108
2018-10-13 [14:55]
โปรแกรม Stock Sheet 
804 NY LA CTW ขอตั้ง stock ร้านครับ
 
1003
  นาย ชัยวัฒน์ สิถิระบุตร
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0971380108
2018-10-13 [14:46]
โปรแกรม E-Mail 
804 NY LA CTW ขอตั้งE MAIL ร้านครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1004
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-12 [14:06]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 506 วันที่ 11/10/2561 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1005
  นางสาว นภาสิริ สีเหลือง เมย์
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0991975625
2018-10-12 [12:21]
โปรแกรม Skype 
สไกลใช้งานไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1006
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-10-12 [12:19]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายวันที่ 11/10/61 ร้าน 140 ข้อมูลไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1007
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร พัช
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2018-10-12 [12:14]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง stock ใหม่ค่ะ เช็คสต็อกล่าสุดวันที่ 4-10-61ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1008
  นาย เสนีย์ รัตนสิทธิ์ เก่ง
 215 - CENTRAL SALAYA
024296753
2018-10-12 [11:37]
Windows 
มีหน้าต่างแจ้งเตือน โปรแกรม BSvcProcessor ขึ้นมาเตือนตลอด ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1009
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-10-11 [14:23]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิส ในโปรแกรม Formula บจก.จี-ราล์ฟ เต็มค่ะ (Formula-ก้อน1ค่ะ) ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1010
  นางสาว สุนิสา ภูชื่นศรี มดแดง
 609 - ROBINSON JUNGCEYLON
0612831442
2018-10-11 [11:50]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากวันที่ 9 ต.ค.61 ได้ขายสินค้าแบรนด์ Dickies รหัสสินค้า 1732141300104 ในราคาปกติ 1,395 บาทลด 15% แต่รหัสสินค้าเป็นสินค้าลด 50% ราคา 697 บาท รบกวน IT แก้ไขราคาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1011
  นาย กมลศิลป์ องคะเส เอก
 SP-003 - HR
108
2018-10-10 [10:23]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ไม่มีไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์
เสร็จเรียบร้อย 
1012
  นางสาว อสมา ปอย
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-10-09 [17:48]
เร้าเตอร์ (Router) 
ขอเบิกตัวใหม่ใช่ชั้น 3 ค่ะ ตัวเก่าถอดปลํ๊กเเละเสียบใหม่ก็เข้าไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1013
  นาย ประมวล วันโท แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-10-09 [14:30]
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer) 
ไม่สามารถ เข้า Print Bracode Brand Dickise ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1014
  นาย กมลศิลป์ องคะเส เอก
 SP-003 - HR
108
2018-10-09 [11:24]
เม้าส์ (Mouse) 
*ติดตั้งโปรแกรม Photoshop *เม้าส์คลิกซ้ำ
เสร็จเรียบร้อย เบิก เมาส์ 
1015
  นาย ศิริภัทร เลิศพรชัยมงคล ภัทร
 D104 - PINO IDEO BANGNA
020700700
2018-10-09 [11:18]
อื่นๆ 
ขอรหัส WI-FI เพิ่ม
เสร็จเรียบร้อย 
1016
  นางสาว มินท์มันตา นุ้ย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-08 [11:31]
โปรแกรม Pos 
การเรียกรายงาน POSเมนู รายงานยอดขายตามบาร์ห้าง เช่น วันที่ 1-3 อยากให้ รายงานออกมาเรียงกันและแยกเป็นแต่ละสาขา เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน
เสร็จเรียบร้อย 
1017
  นางสาว บุษกร ทองทวีเกียรติ ส้มโอ
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-10-08 [11:15]
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Slip Printer) 
สั่งซื้อเครื่องปริ้นเตอร์พอลแฟงก์เอสพาสนาด
 
1018
  นางสาว บุษกร ทองทวีเกียรติ ส้มโอ
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-10-08 [11:12]
โปรแกรม NAV 
ขออิทธิ์เข้าเข้า พอลแฟรงก์ pino ทุกสาขา
เสร็จเรียบร้อย 
1019
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น โอ๋
 311 312 - BANGCARE
024549905
2018-10-07 [18:39]
โปรแกรม Stock Sheet 
stock sheet มีปัญหาข้อมูลในบันทึกรับเข้า บันทึกโอนออกข้อมูลหายและในบันทึกการเคลื่อนไหว ไม่สามรถเช็คสินค้าอัปเดตได้
เสร็จเรียบร้อย 
1020
  นางสาว กุลจิรา จันทร์จำเรือน ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043288369
2018-10-07 [15:09]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งStock Sheetให้ด้วยค่ะ เนื่องจากได้ทำการเช็คสต๊อกในวันที่ 20/09/2018 ค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
77
Yesterday
67
This Month
416
Last Month
9,271
This Year
71,540
Last Year
116,646