รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1041
  นางสาว บุษกร ทองทวีเกียรติ (ส้มโอ)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-10-08 [11:15]
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Slip Printer) 
สั่งซื้อเครื่องปริ้นเตอร์พอลแฟงก์เอสพาสนาด
 
1042
  นางสาว บุษกร ทองทวีเกียรติ (ส้มโอ)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-10-08 [11:12]
โปรแกรม NAV 
ขออิทธิ์เข้าเข้า พอลแฟรงก์ pino ทุกสาขา
เสร็จเรียบร้อย 
1043
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น (โอ๋)
 311 312 - BANGCARE
024549905
2018-10-07 [18:39]
โปรแกรม Stock Sheet 
stock sheet มีปัญหาข้อมูลในบันทึกรับเข้า บันทึกโอนออกข้อมูลหายและในบันทึกการเคลื่อนไหว ไม่สามรถเช็คสินค้าอัปเดตได้
เสร็จเรียบร้อย 
1044
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2018-10-07 [13:50]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง Stock Sheet ให้ใหม่ด้วยค่ะ เนื่องจากได้ทำการเช็คสต๊อกไปแล้วและสรุปเรียบร้อยแล้วค่ะ เช็คสต๊อกวันที่ 21/09/2018
 
1045
  นางสาว เตือนใจ เกตุรัตน์ (เหมี่ยว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0847334578
2018-10-07 [10:41]
โปรแกรม Skype 
Skype เข้าสู่ระบบไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
1046
  นางสาว จตุพร ฉิมศรี (หมวย)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032473039
2018-10-06 [09:21]
เครื่องเล่น (HD Player)  
เครื่องเล่นเพลงเปิดไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1047
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2018-10-05 [16:37]
โปรแกรมอื่นๆ 
ดึงเวลาจาก USB ไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1048
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-05 [15:03]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 127 วันที่ 04/10/2561 ใน POS ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1049
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2018-10-05 [13:45]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
รบกวนเซ็ทคอมใหม่และเปลี่ยนคีย์บอร์ทให้พนักงานใหม่ ห้อง HR ด้วยค่ะ พนักงานใหม่เริ่มงานวันจันทร์ที่ 8 ต.ค.61 ค่ะ ขอบคุณค่ะ ฝน
เสร็จเรียบร้อย 
1050
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ (หญิง)
 116 - PF JUNGCYLON
076366758
2018-10-05 [12:20]
โปรแกรมอื่นๆ 
คอมช้ามากๆคะ เวลาเปิดเครื่องแล้วเข้าโปรแกรมทุกโปรแกรมนานมากๆกว่าจะสามารถเข้าโปรแกรมได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1051
  นางสาว จริยา (แก้วโขง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-10-05 [12:22]
โปรแกรม NAV 
รบกวน IT ดึงยอดขายร้าน Pino Lattle Bangna ให้ด้วยค่ะ รบกวนด่วนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1052
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-04 [14:25]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 129 และ 131 วันที่ 03/10/2561 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1053
  นางสาว นฤมล วิลยางกูร (แอ๊ว)
 SP-001 - EXECUTIVE
152
2018-10-04 [09:46]
โปรแกรม Skype 
ให้ติดตั้งใหม่
เสร็จเรียบร้อย 
1054
  นางสาว สุนิสา ภูชื่นศรี (มดแดง)
 609 - ROBINSON JUNGCEYLON
0612831442
2018-10-03 [15:13]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากวันที่ 2 ต.ค.61 ได้ขายสินค้าแบรนด์ Volcom รหัสสินค้า 1712206300261 ในราคาปกติ 1,495 บาทเป็นราคาปกติไม่มีส่วนลด แต่รหัสสินค้าเป็นสินค้าลด 30% ราคา 1,046 บาท รบกวน IT แก้ไขราคาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1055
  นาย ประมวล วันโท (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-10-03 [12:20]
โปรแกรม NAV 
แจ้ง ยืม nootbookในการยิงนับ Stock คลังโดยใช้ program NAV ในการยิงนับ 1.วันที 10 ต.ค. 18 Computer 2 Set 2.วันที่ 16-19 ต.ค. 18 Computer 6 Set ที่ ลาน Sale นะครับ ตามนี้นะครับผม
เสร็จเรียบร้อย 
1056
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-03 [09:00]
ตัวเครื่อง (Case) 
คอมเสียงดังค่ะ ไอทีตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1057
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-10-02 [16:23]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอเพิ่มไมค์ในห้องประชุมชั้น 1 อีก 2 -3 ตัว เพื่อให้ได้ยินชัดขึ้นค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เบิก อุปกรณ์ ไมค์ 
1058
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-10-02 [10:51]
โปรแกรม NAV 
ยืม nootbook 3 เครื่อง ในการยิงนับ stock คลัง opn โดยใช้ program NAV ในการยิงนับ ในสันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 18
เสร็จเรียบร้อย 
1059
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-01 [18:06]
โปรแกรม Pos 
ย้ายบิลร้าน 905 วันที่ 28/09/18 เลขที่ 2905000113 2905000114 และ 2905000115 ไปเข้าวันที่ 14/09/2018
เสร็จเรียบร้อย 
1060
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-01 [12:23]
โปรแกรม Pos 
ลี่คะ เซ็ตรายงานสรุปการเก็บเงิน แบบห้างเก็บเงิน ที่เครื่องเฟินให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
147
Yesterday
364
This Month
9,408
Last Month
13,911
This Year
106,437
Last Year
116,646