username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1041
  นางสาว รัตนา ชูช่วย ชุ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2018-08-29 [14:06]
โปรแกรม NAV 
แก้ไขฟอร์ม Sale Receipt HRV180800006
เสร็จเรียบร้อย 
1042
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี ปลา
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-08-29 [10:30]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากวันที่ 28 ส.ค.61 ได้ขายสินค้าแบรนด์ Paul Frank รหัสสินค้า 8859228402132 ในราคา 395 บาท แต่รหัสสินค้าเป็น ราคา 197 บาท รบกวน IT แก้ไขราคาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1043
  นางสาว รัตนา ชูช่วย ชุ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2018-08-29 [09:21]
โปรแกรม Skype 
Update Skype
เสร็จเรียบร้อย 
1044
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-08-28 [16:58]
โปรแกรม Skype 
สไกน์มีการแจ้งเตือนการอัฟเดท(ตามภาพไฟล์แนบค่ะ)
เสร็จเรียบร้อย 
1045
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-08-28 [16:58]
โปรแกรม Skype 
สไกน์มีการแจ้งเตือนการอัฟเดท(ตามภาพไฟล์แนบค่ะ)
เสร็จเรียบร้อย 
1046
  นางสาว สุนิสา ภูชื่นศรี มดแดง
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-08-28 [10:34]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากวันที่ 25 ส.ค.61 ได้ขายสินค้าแบรนด์ Paul Frank รหัสสินค้า 1612904600001 ในราคา 1,147 บาท แต่รหัสสินค้าเป็น ราคา One Price ราคา 499 บาท รบกวน IT แก้ไขราคาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1047
  นางสาว นฤมล วิลยางกูร แอ๊ว
 SP-001 - EXECUTIVE
119
2018-08-27 [16:28]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
เสีย
เสร็จเรียบร้อย เบิก คีย์บอร์ด 
1048
  นางสาว วิชุดา ชินวงค์ นุช
 210 - CENTRAL RAMA3
0953636684
2018-08-27 [14:59]
จอภาพ (Monitor) 
จะส่งคอมพิวเตอร์เข้าซ่อมแผนกไอทีค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เปลียนหน้าจอ 
1049
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-27 [12:30]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 212 วันที่ 26/08/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1050
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-08-27 [09:06]
โปรแกรม E-Mail 
เมล์มีปัญหาเข้าไม่ได้เลยค่ะ เหมือนจะต้องอัพเดทเมล์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1051
  นาย wasan suksup
 151 - NYLA MEGA BANGNA
891094047
2018-08-26 [12:07]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิก ตลับหมึก พิมพ์ใบกำกับภาษี EPSON จำนวน 2 ชุด
เสร็จเรียบร้อย 
1052
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ ฝน
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-24 [17:11]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเปลี่ยนเมาส์เนื่องจากเวลาเลื่อนไม่ไปในทิศทางที่ต้องการค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เบิกเมาส์ 
1053
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ ฝน
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-24 [17:09]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
ขอเปลี่ยนคีย์บอร์ดเนื่องจากเวลาพิมแล้วค้างค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เบิก คีบอร์ด  
1054
  นางสาว อสมา ปอย
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-08-24 [13:53]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขออัพเดทโปรเเกรมเรียกสต๊อกเเละยอดขาย
เสร็จเรียบร้อย 
1055
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ ฝน
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-24 [11:35]
โปรแกรมอื่นๆ 
เปิดโปรแกรมOutlook 2013ไม่ได้ค่ะรบกวนรีโมทเข้ามาดูให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1056
  นางสาว บุษกร ทองทวีเกียรติ ส้มโอ
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-08-23 [15:16]
อื่นๆ 
คอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรม TeamViewer
เสร็จเรียบร้อย 
1057
  นาย ไพโรจน์ พี่โบ้
 OP-001 - MARKETING
130
2018-08-22 [13:40]
เม้าส์ (Mouse) 
ใช้ไม่ได้ลากไม่ไป
เสร็จเรียบร้อย 
1058
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ ฝน
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-21 [13:19]
โปรแกรม Skype 
รบกวนรีโมทเข้ามาดูโปรแกรมSkypeให้หน่อยค่ะพอดีเปิดไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1059
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-21 [10:50]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย Shop 110 วันที่ 19-20/08/2561 ด้วยค่ะ ยอดขายไม่มาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1060
  นางสาว กุลจิรา ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043288369
2018-08-20 [17:27]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนแอดข้อมูลเข้าระบบให้ด้วยค่ะ เนื่องจากคี์ยเข้า Stock seet ไม่ได้ค่ะ รหัส1842225300001,1842227300001-03,1842229300001-05,1842230300001-04,1842231300001 ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
530
Yesterday
492
This Month
8,535
Last Month
13,776
This Year
22,311
Last Year
116,646