username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1061
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร กุ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-09-13 [11:15]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟเสียค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เบิก แบ๊ตเอตร์รี่ 
1062
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ ฝน
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-09-12 [16:32]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการเช็คสต็อกหน้าร้านวันที่ 03/09/61 และได้สรุปยอดสินค้าสูญหายเรียบร้อย รบกวนตั้งสต็อกใหม่ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1063
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ หญิง
 609 - ROBINSON JUNGCEYLON
0944966616
2018-09-12 [12:16]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ไขราคา รหัส 1732206300122 เป็นราคาปกติให้หน่อยค่ะ เนื่องจากขายไปเป็นราคาปกติ
เสร็จเรียบร้อย 
1064
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-09-12 [11:50]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายร้าน ny.la ESP วันที่ 11/09/61 ยอดขายไม่ครบ รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1065
  นาย เอกลักษณ์ เอก
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-09-11 [13:35]
โปรแกรม E-Mail 
ร้าน PFcafe สาขาเอสพละนาด ขอเพิ่ม E-mail / Skype ประจำสาขาครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1066
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ ยุ้ย
 OP-004 - RETAIL
147
2018-09-10 [09:35]
โปรแกรม Skype 
เข้าไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1067
  นาย พรรณศักดิ์ สุดกรุง ปอน
 139 - PF WESTGATE
021027842
2018-09-08 [17:28]
โปรแกรม Pos 
โปรแกรมBackofficeในหน้ารายงานหน้าร้าน ราคาไปอยู่ที่ช่องOnepriceหมดเลยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1068
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-07 [17:53]
โปรแกรม NAV 
Shop 139 วันที่ 06/09/61 ติด Dimension ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1069
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-07 [14:13]
โปรแกรม NAV 
Corner ที่ติด Dimension ติดวันที่ 06/09/2561 1.206 2.209 ไอทีแก้ไขให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1070
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-07 [13:50]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 129 วันที่ 5/09/18 ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากติด Dimention
เสร็จเรียบร้อย 
1071
  นางสาว ธัญชนก จงรักษ์ จีด้า
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
025676026
2018-09-07 [12:12]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ขอเบิกเครื่องสำรองไฟใหม่ เนื่องจากเครื่องเก่าเสียเปิดไม่ติดด่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1072
  นางสาว ธัญชนก จงรักษ์ จีด้า
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
025676026
2018-09-07 [12:08]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ขอเบิกเครื่องสำรองไฟ เนื่องจาก
เสร็จเรียบร้อย 
1073
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-07 [12:01]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Corner 214 Samui วันที่ 06/09/2561 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1074
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-09-07 [09:49]
โปรแกรม NAV 
ลงโปรแกรมตั้งหนี้คะ Dynamics NAV ของ NY
เสร็จเรียบร้อย 
1075
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-09-06 [16:54]
อื่นๆ 
ลงโปรแกรมตั้งหนี้ของ NY และ Outlook คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1076
  นางสาว สุนิสา หลิน
 306 307 - BANGKAPI
023633099
2018-09-06 [13:26]
โปรแกรม Stock Sheet 
สาขาบางกะปิ เช็คสต๊อกวันที่ 29/08/2018 สรุปแล้วไม่มีสินค้าสูญหายรบกวนไอทีตั้งสต๊อกชีทให้ใหม่ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
 
1077
  นางสาว อสมา ปอย
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-09-06 [09:54]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ของพี่นุ๊ก มีเสียงร้องดังเป็นพักๆ
เสร็จเรียบร้อย 
1078
  นางสาว รัตติกร บุญมี จ๊ะ
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2018-09-05 [18:20]
โปรแกรมอื่นๆ 
รายงานการขายรายวัน วันที่04/09/18 ราคาไม่ตรงช่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1079
  นาย เอกลักษณ์ เอก
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-09-05 [12:30]
โปรแกรม Pos 
แจ้งขอทีมงานเข้า Set up เครื่อง POS กำหนดการติดตั้งเครื่องแคชเชียร์ ร้าน PF cafe สาขาเอสพละนาด รัชดา วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน เวลา 13.00 เป็นต้นไป ร้านจะเปิดวันจันทร์ที่ 10 กันยายน เวลา 10.00
เสร็จเรียบร้อย 
1080
  นาย ศิริภัทร เลิศพรชัยมงคล ภัทร
 D104 - PINO IDEO BANGNA
020700700
2018-09-05 [12:18]
อื่นๆ 
ขอรหัส wi-fi
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
609
Yesterday
668
This Month
14,954
Last Month
14,940
This Year
43,670
Last Year
116,646