รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1101
  นางสาว จริยา (แก้วโขง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-08-20 [09:23]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟมีเสียงดังค่ะ
 
1102
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ (หญิง)
 609 - ROBINSON JUNGCEYLON
0944966616
2018-08-18 [14:32]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ไขรหัส 1742206300253 ให้หน่อยคะ เนื่องจากขายเป็นราคาปกติไปคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1103
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2018-08-17 [16:51]
โปรแกรม E-Mail 
รบกวน Setup e-mail และ skye พนักงานใหม่ค่ะ ชื่อ น.ส.ธัญชนก คุณากรสิริรักษ์ (ไอซ์) Ms.Thunchanok Kunakornsiriruk (ICE) แผนกProduction เริ่มงานวันที่ 20 ส.ค.61
เสร็จเรียบร้อย 
1104
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-17 [16:21]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย Shop 511 Pattaya วันที่ 14/08/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1105
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-17 [12:04]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Corner ให้ด้วยค่ะ 1.309 วันที่ 11/08/61 2.312 วันที่ 11/08/61 3.213 วันที่ 11/08/61 4.205 วันที่ 11-12/08/61 5.215 วันที่ 10-12/08/61 6.217 วันที่ 10-13/08/61 7.704 วันที่ 10-13/08/61
เสร็จเรียบร้อย 
1106
  นาย เสนีย์ รัตนสิทธิ์ (เก่ง)
 215 - CENTRAL SALAYA
024296753
2018-08-17 [11:14]
โปรแกรม Pos 
เข้าใช้งานไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1107
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 208 - CENTRAL PATTAYA
038043436
2018-08-16 [15:47]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการสต็อกในพื้นที่ 12/07/2018 และได้สรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อย จึงขอให้ตั้งสต็อกใหม่เพื่อ.ให้ UPDATE ขอบคุณค่ะ
 
1108
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-08-16 [14:54]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิส ในโปรแกรม Formula บจก.อเมริกันฯ เต็มค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1109
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
094-8155123
2018-08-16 [14:30]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการตรวจนับสต้อควันที่09/08/2018และได้สรุปยอดสินค้าสูญหายเรียบร้อย รบกวนตั้งสต้อ ใหม่ให้ด้วยค่ะ เพื่อข้อมูลที่อัพเดตค่ะ
 
1110
  นาย จารุกิตติ์ (แน๊ต)
 SP-005 - WAREHOUSE
128
2018-08-16 [14:35]
กล้อง (Camera) 
กล้องวงจรปิดขัดข้อง ไม่สามารถดูได้ ประมาณ 8 จุด ซึ่งอาการเป็นๆหายๆในแต่ละจุด
เสร็จเรียบร้อย 
1111
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2018-08-16 [14:27]
โปรแกรม Skype 
เปิด skype ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1112
  นางสาว กรองทอง แก้วอินทร์ ( ปาล์ม)
 101 - NY.LA CHONBURI
038-053698
2018-08-16 [14:13]
โปรแกรม Stock Sheet 
แจ้งตั้ง Stock Sheet อัพเดทให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1113
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2018-08-16 [13:36]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการสต็อกในพื้นที่ 12/07/2018 และได้สรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อย จึงขอให้ตั้งสต็อกใหม่เพื่อ.ให้ UPDATE ขอบคุณครับ
 
1114
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ (หญิง)
 609 - ROBINSON JUNGCEYLON
0944966616
2018-08-16 [11:21]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ไขรหัส 1732206300011 ให้หน่อยคะ เนื่องจากขายราคาปกติไปคะ ตอนยิงขายเป็นสินค้า30%ไปแล้วคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1115
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-16 [10:58]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย Corner 307,309 วันที่ 10-13/08/2561 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1116
  นางสาว วิมลวรรณ สงวนศรี (วิ)
 201 - CENTRAL CHIDLOM
028353365
2018-08-15 [16:15]
โปรแกรม Pos 
รบกวน เปลี่ยนราคาสินค้า DICKIES SALEจาก 50% เป็น30%ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1117
  นางสาว บุณยาพร ไชยนา (หยาม)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2018-08-15 [13:07]
โปรแกรม Pos 
แจ้งเปลี่ยนราคาสินค้าจาก 1186 เป็น 1695 บาร์ 1712141300047 และ จาก 547 เป็น 766 บาร์ 1742404600067 เนื่องจากมีการรับคืนเข้าใหม่ ไม่สามารถยิงขายได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1118
  นาย เอกลักษณ์ (เอก)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-08-14 [14:33]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
ทางร้าน Paulfrank cafe สาขา zpell จะมีการออกบูทขายสินค้า วันที่ 24 สิงหาคม - 2 กันยายน ทางร้านต้องการยืมเครื่องเก็บเงินจำนวน 1 ชุด ( เครื่อง POS เครื่องปริ้นบิลใบเสร็จ ลิ้นชักเก็บเงิน ) ต้องการอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งที่ร้าน pf cafe สาขาzpell ภายในวันที่
เสร็จเรียบร้อย 
1119
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-08-14 [11:25]
โปรแกรม Skype 
เข้าไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1120
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี (ปลา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-08-12 [12:29]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเข้ามาประมวลผลรายงานการขายของวันที่ 11/08/61 และทำการปิดรอบให้หน่อยค่ะ พอดีน้องลืมประมวลผลการขายและปิดรอบค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
42
Yesterday
90
This Month
696
Last Month
2,119
This Year
73,939
Last Year
116,646