username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1121
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ ดาว
 510 - OUTLET PF CHA-AM
032473039
2018-09-03 [09:00]
โปรแกรม Skype 
สไกล์เข้าใช้ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1122
  นางสาว มิรุณา ช่วงโชติ ลูกหยี
 133 - PF FASHION ISLAND
029476420
2018-09-01 [19:21]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแอดรหัสพนักงาน เพื่อใช้ในการคีย์ข้อมูลขาย 518043 น.ส.เบญจวรรณ มูลเพ็ญ 518048 น.ส.ทิวากร นุตวงษ์ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1123
  นางสาว ฐิติมา เบาสูงเนิน เพลง
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
025676026
2018-09-01 [14:33]
โปรแกรม Skype 
skype ใช้งานไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1124
  นางสาว ฐิติมา เบาสูงเนิน เพลง
 201 - CENTRAL CHIDLOM
025676026
2018-09-01 [13:49]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรม Skypeใช้ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1125
  นางสาว อาภาพร ปะระวันนา ตังเม
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2018-09-01 [10:11]
โปรแกรม Skype 
ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1126
  นาย ศิริภัทร เลิศพรชัยมงคล ภัทร
 D104 - PINO IDEO BANGNA
020700700
2018-08-31 [17:03]
อื่นๆ 
ขอรหัส wi-fi
เสร็จเรียบร้อย 
1127
  นางสาว เนตรนภา สุวรรณสุระ ติ๋ม
 129 - NY.LA MAYA CHIANGMAI
052081514
2018-08-31 [16:22]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการตรวจนับสต้อควันที่22/08/2018และได้สรุปยอดสินค้าสูญหายเรียบร้อย รบกวนตั้งสต้อกใหม่ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1128
  นาย สมภพ พุทธโส หนี่ง
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053288603
2018-08-31 [16:20]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการตรวจนับสต้อควันที่23/08/2018และได้สรุปยอดสินค้าสูญหายเรียบร้อย รบกวนตั้งสต้อกใหม่ให้ด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1129
  นาย สมภพ พุทธโส หนี่ง
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2018-08-31 [16:18]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการตรวจนับสต้อควันที่21/08/2018และได้สรุปยอดสินค้าสูญหายเรียบร้อย รบกวนตั้งสต้อกใหม่ให้ด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1130
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-31 [12:26]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล Corner 309 วันที่ 26-30/08/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1131
  นางสาว น้ำฝน มะโนมัย ฝน
 201 - CENTRAL CHIDLOM
022519873
2018-08-31 [11:26]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต๊อกใหม่ให้ด้วยค่ะ จำนวน 1,643 ชิ้น 31/08/61
เสร็จเรียบร้อย 
1132
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ ฝน
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-31 [10:54]
โปรแกรมอื่นๆ 
ช่วยรีโมทเข้ามาดูโปรแกรมในเครื่อง เนื่องจากเปิดโปรแกรมไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1133
  นางสาว สรญา ศรีอภัย ฟาง
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-08-30 [17:09]
โปรแกรม E-Mail 
อีเมล์ไม่สามารถส่งออกได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1134
  นางสาว จริยา แก้วโขง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-08-30 [14:59]
โปรแกรม Skype 
ไม่สามารถใช้งาน Skype ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1135
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-08-30 [11:38]
โปรแกรม Pos 
รับคืนใส่ส่วนลดผิด ยอดPOSไม่ตรงค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1136
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-08-30 [11:38]
โปรแกรม Pos 
รับคืนใส่ส่วนลดผิด ยอดPOSไม่ตรงค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1137
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง หนึ่ง
 OP-001 - MARKETING
152
2018-08-30 [11:11]
โปรแกรม Microsoft Office 
อีเมลล์มีปัญหา ส่งไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1138
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน เม
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-08-29 [18:28]
โปรแกรม E-Mail 
อีเมลล์ไม่สามารถส่งออกได้ค่ะ / มีการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1139
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2018-08-29 [16:36]
เครื่องสแกนนิ้วมื้อ (Finger scan) 
ฝนไม่สามารถดึงไทม์จาก USB เข้า เข้าโปรแกรม Time ได้ รบกวนเช็คให้ฝนหน่อยค่าาา
เสร็จเรียบร้อย 
1140
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2018-08-29 [16:35]
โปรแกรม E-Mail 
ส่งเมลล์ออกไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
57
Yesterday
90
This Month
506
Last Month
9,271
This Year
71,630
Last Year
116,646