รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1141
  นางสาว นฤมล วิลยางกูร (แอ๊ว)
 SP-001 - EXECUTIVE
152
2018-10-04 [09:46]
โปรแกรม Skype 
ให้ติดตั้งใหม่
เสร็จเรียบร้อย 
1142
  นางสาว สุนิสา ภูชื่นศรี (มดแดง)
 609 - ROBINSON JUNGCEYLON
0612831442
2018-10-03 [15:13]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากวันที่ 2 ต.ค.61 ได้ขายสินค้าแบรนด์ Volcom รหัสสินค้า 1712206300261 ในราคาปกติ 1,495 บาทเป็นราคาปกติไม่มีส่วนลด แต่รหัสสินค้าเป็นสินค้าลด 30% ราคา 1,046 บาท รบกวน IT แก้ไขราคาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1143
  นาย ประมวล วันโท (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-10-03 [12:20]
โปรแกรม NAV 
แจ้ง ยืม nootbookในการยิงนับ Stock คลังโดยใช้ program NAV ในการยิงนับ 1.วันที 10 ต.ค. 18 Computer 2 Set 2.วันที่ 16-19 ต.ค. 18 Computer 6 Set ที่ ลาน Sale นะครับ ตามนี้นะครับผม
เสร็จเรียบร้อย 
1144
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-03 [09:00]
ตัวเครื่อง (Case) 
คอมเสียงดังค่ะ ไอทีตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1145
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-10-02 [16:23]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอเพิ่มไมค์ในห้องประชุมชั้น 1 อีก 2 -3 ตัว เพื่อให้ได้ยินชัดขึ้นค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เบิก อุปกรณ์ ไมค์ 
1146
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-10-02 [10:51]
โปรแกรม NAV 
ยืม nootbook 3 เครื่อง ในการยิงนับ stock คลัง opn โดยใช้ program NAV ในการยิงนับ ในสันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 18
เสร็จเรียบร้อย 
1147
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-01 [18:06]
โปรแกรม Pos 
ย้ายบิลร้าน 905 วันที่ 28/09/18 เลขที่ 2905000113 2905000114 และ 2905000115 ไปเข้าวันที่ 14/09/2018
เสร็จเรียบร้อย 
1148
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-01 [12:23]
โปรแกรม Pos 
ลี่คะ เซ็ตรายงานสรุปการเก็บเงิน แบบห้างเก็บเงิน ที่เครื่องเฟินให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1149
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-01 [12:08]
โปรแกรม Pos 
Shop 150,151 ใส่เลขที่สรรพากร หน้ารายงานภาษีขาย ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1150
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-01 [11:50]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล 214 206 212 ในโปรแกรม POS
เสร็จเรียบร้อย 
1151
  นาย รัฐพล (Joe)
 SP-004 - IT
111
2018-10-01 [11:45]
โปรแกรม NAV 
สร้างคลัง accสำหรับ wh
เสร็จเรียบร้อย 
1152
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-10-01 [11:38]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายร้าน 129 วันที่ 30/09/61 ข้อมูลไม่มาค่ะรบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1153
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2018-10-01 [11:34]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม Attendance Management ของสาขา Outlet Pattaya เพื่อใช้ในการดึงเวลาสแกนนิ้วของพนักงานที่สาขาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1154
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-10-01 [11:24]
โปรแกรม Pos 
ย้ายบิลร้าน 905 รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ ขอวันนี้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1155
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2018-10-01 [11:14]
โปรแกรม Pos 
ประมวลผลสิ้นเดือนไม่ได้ค่ะ ค้างอยู่ตั้งแต่08/2016 รบกวนแก้ไขให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1156
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ่อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-10-01 [10:39]
โปรแกรมอื่นๆ 
ต้องการลงโปรแกรมPOS
เสร็จเรียบร้อย 
1157
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-09-28 [11:19]
โปรแกรม Pos 
309 เดอะมองามวงศ์วานย้ายบิลขายและรับคืนของวันที่ 22 ไปเป็นวันที่ 27/09/61
เสร็จเรียบร้อย 
1158
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400ต่อ126
2018-09-27 [15:01]
โปรแกรม NAV 
หน้า sales Receipt Note เอกสารให่เรียงตามหน้าจอ
เสร็จเรียบร้อย 
1159
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-09-27 [14:50]
โปรแกรมอื่นๆ 
ติดตามเรื่องการยื่นภ.ง.ด.(ภงด.3,53)ผ่านอินเตอร์เน็ตค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1160
  นางสาว รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2018-09-27 [10:31]
โปรแกรม NAV 
แจ้ง back up ข้อมูลในโปรแกรม NAV รอบบัญชีปี 2017 เนื่องจากจะทำการปิดปี 3 บริษัท ประกอบด้วย NY.LA DDH The Cafe
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
28
Yesterday
131
This Month
340
Last Month
11,458
This Year
132,742
Last Year
116,646