รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1141
  นางสาว อาภาพร ปะระวันนา (ตังเม)
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2018-09-01 [10:11]
โปรแกรม Skype 
ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1142
  นาย สมภพ พุทธโส (หนี่ง)
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053288603
2018-08-31 [16:20]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการตรวจนับสต้อควันที่23/08/2018และได้สรุปยอดสินค้าสูญหายเรียบร้อย รบกวนตั้งสต้อกใหม่ให้ด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1143
  นาย สมภพ พุทธโส (หนี่ง)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2018-08-31 [16:18]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการตรวจนับสต้อควันที่21/08/2018และได้สรุปยอดสินค้าสูญหายเรียบร้อย รบกวนตั้งสต้อกใหม่ให้ด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1144
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-31 [12:26]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล Corner 309 วันที่ 26-30/08/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1145
  นางสาว น้ำฝน มะโนมัย (ฝน)
 201 - CENTRAL CHIDLOM
022519873
2018-08-31 [11:26]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต๊อกใหม่ให้ด้วยค่ะ จำนวน 1,643 ชิ้น 31/08/61
เสร็จเรียบร้อย 
1146
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ (ฝน)
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-08-31 [10:54]
โปรแกรมอื่นๆ 
ช่วยรีโมทเข้ามาดูโปรแกรมในเครื่อง เนื่องจากเปิดโปรแกรมไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1147
  นางสาว สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-08-30 [17:09]
โปรแกรม E-Mail 
อีเมล์ไม่สามารถส่งออกได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1148
  นางสาว จริยา (แก้วโขง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2018-08-30 [14:59]
โปรแกรม Skype 
ไม่สามารถใช้งาน Skype ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1149
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก (กุ้ง)
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-08-30 [11:38]
โปรแกรม Pos 
รับคืนใส่ส่วนลดผิด ยอดPOSไม่ตรงค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1150
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง (หนึ่ง)
 OP-001 - MARKETING
152
2018-08-30 [11:11]
โปรแกรม Microsoft Office 
อีเมลล์มีปัญหา ส่งไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1151
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-08-29 [18:28]
โปรแกรม E-Mail 
อีเมลล์ไม่สามารถส่งออกได้ค่ะ / มีการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1152
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2018-08-29 [16:36]
เครื่องสแกนนิ้วมื้อ (Finger scan) 
ฝนไม่สามารถดึงไทม์จาก USB เข้า เข้าโปรแกรม Time ได้ รบกวนเช็คให้ฝนหน่อยค่าาา
เสร็จเรียบร้อย 
1153
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2018-08-29 [16:35]
โปรแกรม E-Mail 
ส่งเมลล์ออกไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1154
  นางสาว รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2018-08-29 [14:06]
โปรแกรม NAV 
แก้ไขฟอร์ม Sale Receipt HRV180800006
เสร็จเรียบร้อย 
1155
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี (ปลา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-08-29 [10:30]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากวันที่ 28 ส.ค.61 ได้ขายสินค้าแบรนด์ Paul Frank รหัสสินค้า 8859228402132 ในราคา 395 บาท แต่รหัสสินค้าเป็น ราคา 197 บาท รบกวน IT แก้ไขราคาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1156
  นางสาว รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2018-08-29 [09:21]
โปรแกรม Skype 
Update Skype
เสร็จเรียบร้อย 
1157
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก (กุ้ง)
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-08-28 [16:58]
โปรแกรม Skype 
สไกน์มีการแจ้งเตือนการอัฟเดท(ตามภาพไฟล์แนบค่ะ)
เสร็จเรียบร้อย 
1158
  นางสาว สุนิสา ภูชื่นศรี (มดแดง)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-08-28 [10:34]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากวันที่ 25 ส.ค.61 ได้ขายสินค้าแบรนด์ Paul Frank รหัสสินค้า 1612904600001 ในราคา 1,147 บาท แต่รหัสสินค้าเป็น ราคา One Price ราคา 499 บาท รบกวน IT แก้ไขราคาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1159
  นางสาว นฤมล วิลยางกูร (แอ๊ว)
 SP-001 - EXECUTIVE
119
2018-08-27 [16:28]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
เสีย
เสร็จเรียบร้อย เบิก คีย์บอร์ด 
1160
  นางสาว วิชุดา ชินวงค์ (นุช)
 210 - CENTRAL RAMA3
0953636684
2018-08-27 [14:59]
จอภาพ (Monitor) 
จะส่งคอมพิวเตอร์เข้าซ่อมแผนกไอทีค่ะ
เสร็จเรียบร้อย เปลียนหน้าจอ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
147
Yesterday
364
This Month
9,408
Last Month
13,911
This Year
106,437
Last Year
116,646