username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1141
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-16 [15:03]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย Corner 208 วันที่ 15/07/61 ไม่มาค่ะ ไอทีตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1142
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-07-16 [09:35]
อื่นๆ 
ลง Font คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1143
  นาย มนัส สายเขื่อนแก้ว นัส
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2018-07-14 [13:22]
ตัวเครื่อง (Case) 
แจ้ง คอมพิวเตอร์ windowe เสียครับ (ขอเปลี่ยนชุดใหม่ครับ)
เสร็จเรียบร้อย 
1144
  นาย มนัส สายเขื่อนแก้ว นัส
 602 - ROBINSON PHITSANULOK
021081171
2018-07-14 [13:12]
ตัวเครื่อง (Case) 
windows เสียครับ (ขอเปลี่ยนเครื่องใหม่ทั้งชุด)
เสร็จเรียบร้อย 
1145
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-13 [15:26]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย POS Shop 510 วันที่ 10-12/07/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1146
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ เมย์
 208 - CENTRAL PATTAYA
038043436
2018-07-12 [21:09]
โปรแกรม Stock Sheet 
มีการนับสต็อกร้าน CDS PATTAYA ในวันที่ 11/07/2018 และเคลียรร์เรียบร้อยแล้วรบกวนพี IT ตั้งสต็อกให้ใหม่ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1147
  นางสาว ศรัญญา ฉิมขัณฑ์ ส้มโอ
 215 - CENTRAL SALAYA
02-4296753
2018-07-12 [19:56]
โปรแกรมอื่นๆ 
สต๊อคชีสเข้าใช้งานไม่ได้ มีสินค้าเซลล์ขายเข้าบาร์ปกติ รหัส 1762206300176 จึงอยากให้ไอทีปรับราคาให้เป็นราคาปกติด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1148
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-12 [11:42]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย Corner 212 วันที่ 09/07/2561 ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1149
  นาย เสนีย์ รัตนสิทธิ์ เก่ง
 215 - CENTRAL SALAYA
02-429-6753
2018-07-11 [12:20]
โปรแกรม Skype 
เข้าใช้งานไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1150
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-11 [11:51]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 118 วันที่ 05/07/18 Gen.SD ไม่ได้ เนื่องจากติด Dimension ตามไฟล์แนบค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1151
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-11 [11:01]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 127 วันที่ 3-5/07/2561 ให้ด้วยค่ะ เลขที่บิล 1127020650-1127020675 หายไปค่ะ ตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1152
  นางสาว เตือนใจ เกตุรัตน์ เหมี่ยว
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
-
2018-07-09 [20:15]
โปรแกรม Microsoft Office 
Excel พิมพ์งาน อยู่ๆหน้าจอก็เด้งเป็นหน้าจอสีขาว
เสร็จเรียบร้อย 
1153
  นาย เอกลักษณ์ เอก
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-07-09 [17:49]
อื่นๆ 
เปิด เอกสารอ่านไฟล์ PDF ไม่ได้ครับ มีข้อความขึ้นมา ให้เปิดใน Word แทน
เสร็จเรียบร้อย 
1154
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-07-09 [16:29]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
แอดเครื่องปริ้นสีให้ค่ะหน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1155
  นางสาว ชรินรัตน์ โสประดิษฐ์ เเพท
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2018-07-08 [10:19]
โปรแกรม Skype 
สไก้ออกจากระบบเองค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1156
  นางสาว กุลจิรา จันทร์จำเรือน ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043-288369
2018-07-06 [11:36]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นค่ะ เครื่องปริ้น HP LaserJet P1102 ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1157
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร กุ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-07-05 [14:36]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิส บจก.อเมริกัน เวิร์คแวร์ เต็มค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1158
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย อัน
 SP-003 - HR
103
2018-07-04 [09:09]
โปรแกรม E-Mail 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลือพร กมลดิลก (ญี่ปุ่น) Miss Lueporn Kamalatilaka ตำแหน่ง ดีไซน์เนอร์
เสร็จเรียบร้อย 
1159
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ ฝน
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2018-07-03 [19:33]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งStock Sheetให้ใหม่ด้วยนะค่ะ
 
1160
  นาย อรรถพล คูณทวี อาร์ม
 138 - NY.LA WESTGATE
021027843
2018-07-03 [18:00]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง Stock Sheet ให้ใหม่ด้วยนะครับ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
530
Yesterday
492
This Month
8,535
Last Month
13,776
This Year
22,311
Last Year
116,646