รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1161
  นาย ยุทธพล เลิศล้ำ (แทน)
 OP-001 - MARKETING
132
2018-07-19 [11:31]
โปรแกรม Stock Sheet 
แจ้งตั้ง STOCK SHEET คลัง OPN ณ วันที่ 16/07/18 ครับผม รบกวนด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1162
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-19 [10:52]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Corrner 309 วันที่ 15-16/07/18 ให้ด้วยค่ะ ยอดขาย POS ไม่มาค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1163
  นางสาว ฉันทิกา (รุจิรเสรีชัย)
 SP-003 - HR
108
2018-07-19 [09:23]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น Canon MF3010 on HR-NOON 3 กล่องค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1164
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-07-18 [09:41]
อื่นๆ 
เข้าไฟล์scen ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1165
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-17 [17:51]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลร้าน 140 วันที่ 15-16ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1166
  นางสาว บุณยาพร ไชยนา (หยาม)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2018-07-17 [17:14]
โปรแกรม Stock Sheet 
คอมพิวเตอร์หน้ารา้นสาขาพระราม 9 ไม่มีโปรแกรม stock sheet รบกวนตรวจสอบและติดตั้งให้ด้วยค่ะ เนื่องจากไม่สามารถเช็คสินค้าได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1167
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 OP-001 - MARKETING
126
2018-07-17 [13:43]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 110 วันที่ 15-16/07/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1168
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-07-17 [09:16]
อื่นๆ 
ลง Font คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1169
  นาย สุรเดช (จีนนะ)
 306 307 - BANGKAPI
0632199117
2018-07-16 [21:11]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ราคารหัส 1732141300103 จาก 30% ให้เป็นเป็นราคาปกติด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1170
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-16 [15:12]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย Corner 208 วันที่ 15/07/61 ไม่มาค่ะ ไอทีตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1171
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-16 [15:03]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย Corner 208 วันที่ 15/07/61 ไม่มาค่ะ ไอทีตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1172
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-07-16 [09:35]
อื่นๆ 
ลง Font คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1173
  นาย มนัส สายเขื่อนแก้ว (นัส)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2018-07-14 [13:22]
ตัวเครื่อง (Case) 
แจ้ง คอมพิวเตอร์ windowe เสียครับ (ขอเปลี่ยนชุดใหม่ครับ)
เสร็จเรียบร้อย 
1174
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-13 [15:26]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย POS Shop 510 วันที่ 10-12/07/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1175
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 208 - CENTRAL PATTAYA
038043436
2018-07-12 [21:09]
โปรแกรม Stock Sheet 
มีการนับสต็อกร้าน CDS PATTAYA ในวันที่ 11/07/2018 และเคลียรร์เรียบร้อยแล้วรบกวนพี IT ตั้งสต็อกให้ใหม่ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1176
  นางสาว ศรัญญา ฉิมขัณฑ์ (ส้มโอ)
 215 - CENTRAL SALAYA
02-4296753
2018-07-12 [19:56]
โปรแกรมอื่นๆ 
สต๊อคชีสเข้าใช้งานไม่ได้ มีสินค้าเซลล์ขายเข้าบาร์ปกติ รหัส 1762206300176 จึงอยากให้ไอทีปรับราคาให้เป็นราคาปกติด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1177
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-12 [11:42]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย Corner 212 วันที่ 09/07/2561 ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1178
  นาย เสนีย์ รัตนสิทธิ์ (เก่ง)
 215 - CENTRAL SALAYA
02-429-6753
2018-07-11 [12:20]
โปรแกรม Skype 
เข้าใช้งานไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1179
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-11 [11:51]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 118 วันที่ 05/07/18 Gen.SD ไม่ได้ เนื่องจากติด Dimension ตามไฟล์แนบค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1180
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-11 [11:01]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขาย Shop 127 วันที่ 3-5/07/2561 ให้ด้วยค่ะ เลขที่บิล 1127020650-1127020675 หายไปค่ะ ตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
14
Yesterday
90
This Month
696
Last Month
2,119
This Year
73,939
Last Year
116,646