username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1181
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-06-01 [15:42]
อื่นๆ 
หน้าจอมีข้อความแจ้งเตือน(ตามไฟล์แนบรูป)เป็นระยะค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1182
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-06-01 [15:42]
อื่นๆ 
หน้าจอมีข้อความแจ้งเตือน(ตามไฟล์แนบรูป)เป็นระยะค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1183
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-06-01 [14:51]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลร้าน 122 วันที่ 31/05/18 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1184
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-06-01 [12:56]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานสรุปการเก็บเงิน(แบบห้างเก็บเงิน)เรียกดูข้อมูลไม่ได้ไอทีตรวจสอบแก้ไขให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1185
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2018-06-01 [10:47]
อื่นๆ 
รบกวนเพิ่มฐานข้อมูลบริษะท อเมริกัน เวร์คแวร์ ในระบบ B-Plus ให้เครื่อง ฝนกับ อัน หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1186
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-05-31 [12:10]
โปรแกรม NAV 
แก้ไข Report Detail Trial Balance ขยายช่อง Document No.ให้หน่อยค่ะ (ตามไฟล์แนบค่ะ)
เสร็จเรียบร้อย 
1187
  นาย อลงกรณ์ จันทรากาศ ตั๋น
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2018-05-31 [11:42]
โปรแกรม E-Mail 
ขอติดตั้ง E-MAIL เครื่องE-807 เพื่อใช้ส่งงานและอัพเดตE-MAIL ใหม่ๆจากทางออฟฟิศ และอื่นๆ
เสร็จเรียบร้อย 
1188
  นาย อลงกรณ์ จันทรากาศ ตั๋น
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2018-05-31 [11:41]
โปรแกรม Skype 
ขอติดตั้ง SKYPE เครื่อง E-807ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1189
  นาย อลงกรณ์ จันทรากาศ ตั๋น
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2018-05-31 [11:36]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต๊อกชีท อัพเดต E-807ครับ เพื่อดูความเคลื่อนไหวสินค้าคงเหลือ
เสร็จเรียบร้อย 
1190
  นาย เอกลักษณ์ เอก
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-05-31 [11:05]
โปรแกรม Pos 
server ของร้าน zpell ปริ้นเอกสารเป็นแบบ PDF ไม่ได้ครับ เนื่องจากไม่มีโปรแกรม PDF สำหรับปริ้นบิลเอกสารการขายให้ทางการเงินครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1191
  นาย เอลิค มาหะลิค
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2018-05-31 [10:56]
โปรแกรม Skype 
เปิดใช้งานไม่ได้ เนื่องจากไม่มีรหัสผ่านเข้าระบบ
เสร็จเรียบร้อย 
1192
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-05-30 [17:09]
อื่นๆ 
เวลาเปิดใช้งานExcelจะมีการแจ้งเตือน(ตามภาพแนบค่ะ)
เสร็จเรียบร้อย 
1193
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-05-30 [17:09]
อื่นๆ 
เวลาเปิดใช้งานExcelจะมีการแจ้งเตือน(ตามภาพแนบค่ะ)
เสร็จเรียบร้อย 
1194
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-05-30 [17:09]
อื่นๆ 
เวลาเปิดใช้งานExcelจะมีการแจ้งเตือน(ตามภาพแนบค่ะ)
เสร็จเรียบร้อย 
1195
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-05-30 [17:09]
อื่นๆ 
เวลาเปิดใช้งานExcelจะมีการแจ้งเตือน(ตามภาพแนบค่ะ)
เสร็จเรียบร้อย 
1196
  นางสาว มิรุณา ช่วงโชติ ลูกหยี
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2018-05-30 [14:45]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนขอตั้ง Stock Sheet ใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1197
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม จิน
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2018-05-30 [10:58]
โปรแกรม Stock Sheet 
ไม่สามารถเปิดโปรแกรม Stock Sheet ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1198
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2018-05-30 [10:26]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกปริ้นท์ canon mf3010 จำนวน 3 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1199
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2018-05-30 [10:25]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
ขอเบิกคีย์บอร์ด 1 อัน ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1200
  นางสาว วสุพร วรรณอาภา ส้ม
 OP-002 - PRODUCT
109
2018-05-28 [16:03]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเปลี่ยนตัวใหม่ค่ะ คลิ๊กขวาไม่ค่อยได้แล้วค่ะ ต้องทำการคลิ๊กหลายๆรอบในบางครั้ง ถึงจะขึ้น
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
189
Yesterday
429
This Month
8,450
Last Month
14,449
This Year
8,450
Last Year
116,646