username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1201
  นางสาว ปัญญาพร รุ่งจรัสพันธุ์ นุ่น
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2018-08-02 [14:06]
โปรแกรม Stock Sheet 
แจ้งตั้ง STOCK SHEET ร้าน 209 Central Pinklao ณ วันที่ 26/07/2018 ค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ
 
1202
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-02 [13:47]
โปรแกรม Pos 
ย้ายบิล 905 วันที่ 13/07/18 ไปเข้าวันที่ 06,10,12,13,15/07/2018 แจ้งรายละเอียดทางสไกด์พี่โจ้แล้วค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1203
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-02 [10:15]
โปรแกรม Pos 
รบกวนย้ายบิล 906 บิลเลขที่ 2906000003 วันที่ 17/07/18 มาเข้าวันที่ 23/07/18 ค่ะ เนื่องจากยอดติดลบทำให้ไม่สามารถGen. SD ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1204
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-01 [14:32]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล Shop 133 วันที่ 26-27/07/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1205
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร เบส
 101 - NY.LA CHONBURI
033-003575
2018-08-01 [13:56]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ขอเบิกหมึกปริ๊นเตอร์ Canon รุ่น MF3010 จำนวน 1 ชิ้นครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1206
  นางสาว ปวีณา ชูชิต ไนท์
 504 - OUTLET PHUKET
076350443
2018-08-01 [11:27]
โปรแกรม Stock Sheet 
ไม่สามารถตัดสต๊อกชีทวันที่ 31/07/2018 ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1207
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-08-01 [10:41]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล ร้าน 102 131 807 วันที่ 31/07/18 และร้าน 151 วันที่ 24/07/2018 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1208
  นาย ฐิติพงศ์ นาคพรมพะเนาว์ เนม
 SP-004 - IT
111
2018-07-31 [17:24]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น Canon MF3010 จำนวน 1 ชื้นครับ
หมึก 
1209
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร พัช
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2018-07-29 [15:31]
โปรแกรมอื่นๆ 
โปรแกรมBack Office ดึงข้อมูลรายงานการขายแยกแบรนด์ไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1210
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง หนุ่ม
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2018-07-29 [10:21]
โปรแกรม Pos 
สวัสดีครับ pos back office บันทึก Repeat order เปิดใช้งานไม่ได้ครับ รบกวนเข้ามาแก้ไขให้ทางสาขา ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
หน้า Repeat order ปิดใช้แล้ว ให้ใช้หน้า เทมเพลต แทนครับ 
1211
  นาย จารุกิตติ์ แน๊ต
 SP-005 - WAREHOUSE
128
2018-07-26 [09:44]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
ขอยืมโน๊ตบุคพร้อมอุปกรณ์ขาย เพื่อใช้ในงานมินิแวร์เฮ้าส์เชลในวันอังคารที่ 31/7/2018
เสร็จเรียบร้อย ยืมโน๊ตบุค 
1212
  นาย จารุกิตติ์ แน๊ต
 SP-005 - WAREHOUSE
128
2018-07-26 [09:17]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟประจำเครื่องคุณดนุพลทำงานผิดปกติ
เบิก แบ๊ตเตอร์รี่ 
1213
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย อัน
 SP-003 - HR
103
2018-07-25 [11:58]
โปรแกรม E-Mail 
รบกวน Setup e-mailและskye พนักงานใหม่ค่ะ ชื่อ น.ส.สุรนุช คงพิริยะมณี (ไอซ์) Ms. Suranuch Khongpiriyamanee (ICE) แผนกดีไซน์เนอร์
เสร็จเรียบร้อย 
1214
  นางสาว ผกามาศ นุ๊ก
 OP-002 - PRODUCT
132
2018-07-25 [10:21]
โปรแกรม Internet-Browser 
ต่อสายแลน internet ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1215
  นางสาว ผกามาศ นุ๊ก
 OP-002 - PRODUCT
132
2018-07-25 [10:21]
โปรแกรม Internet-Browser 
ต่อสายแลน internet ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1216
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-24 [14:50]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขายวันที่ Corner 704 วันที่ 20/07/18 ให้ด้วยค่ะ บิลเลขที่ 1704009653 หายไปค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1217
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-24 [11:54]
โปรแกรม Pos 
ไอทีย้ายบิล Corner 609 วันที่ 21/07/18 ให้ด้วยค่ะ เนื่องจากโอนข้อมูลเข้า NAV แล้วแต่หน้าร้านมายิงย้อนหลังคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1218
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-07-23 [16:03]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย Corner 604 วันที่ 22/07/61 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1219
  นางสาว บุษกร ทองทวีเกียรติ ส้มโอ
 D102 - PINO LATTE HQ
110
2018-07-23 [13:59]
โปรแกรม Skype 
เข้า skype ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1220
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ แคร์
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-07-23 [13:38]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ไฟไม่เข้าเครื่องสำรองไฟ
เสร็จเรียบร้อย เปลียน แบ๊ต สำรองไฟ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
55
Yesterday
90
This Month
506
Last Month
9,271
This Year
71,630
Last Year
116,646