username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1281
  นาย เอกลักษณ์ เอก
 D104 - PINO IDEO BANGNA
110
2018-05-03 [15:05]
อื่นๆ 
ขอรหัส wifi ครับ ส่งไปที่เมล์ของสาขาได้เลยนะครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1282
  นางสาว ชรินรัตน์ โสประดิษฐ์ แพท
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2018-05-03 [13:01]
ลําโพง (Speaker) 
ต้องการลำโพงเพิ่ม 1 ตัว และSUP 1ตัว
เสร็จเรียบร้อย 
1283
  นางสาว ชรินรัตน์ โสประดิษฐ์ แพท
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2018-05-03 [12:56]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ไม่มีเครื่องสำรองไฟ
เสร็จเรียบร้อย 
1284
  นางสาว ผกามาศ นุ๊ก
 OP-002 - PRODUCT
137
2018-05-03 [08:43]
โปรแกรม NAV 
อยากให้ช่วยมาลง โปรแกรม NAV ในเครื่องนุ๊ก คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1285
  นางสาว มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-02 [14:08]
โปรแกรม NAV 
เวลาที่ GEN ข้อมูลแล้ว ข้อมูลมันต้องหายไป แต่นี้ ข้อมูลยังคงอยู่ รบกวน ไอที ดูให้หน่อยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1286
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-05-02 [13:59]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล้าน 129 วันที่ 26-28/04/18
เสร็จเรียบร้อย 
1287
  นางสาว ปวีณา ไนท์
 504 - OUTLET PHUKET
076350443
2018-05-02 [12:05]
โปรแกรม Stock Sheet 
1832206300406,1832206300407 รหัส 2 รหัสนี้คีย์เข้า stock sheet ขึ้นว่า ไม่มีรหัสสินค้าในระบบ คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1288
  นางสาว นภาพร ชิดปราง อาร์ม
 D001 - DAFF OFFICE
129
2018-05-02 [09:28]
อื่นๆ 
ไม่สามารถรับ E-mail ใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย 61
เสร็จเรียบร้อย 
1289
  นาย เสนีย์ รัตนสิทธิ์ เก่ง
 215 - CENTRAL SALAYA
024296753
2018-04-30 [14:10]
โปรแกรม Skype 
เข้าใช้งานไม่ได้ครับ เนื่องจากไม่มีรหัสผ่านครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1290
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-04-30 [13:56]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายวันที่ี 25/04/18 ร้าน 129 และ 802 มาไม่ครบคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1291
  นาย ภูมิทรรศน์ เครือแสง ภูมิ
 702 - SILOM COMPLEX
086320045
2018-04-27 [17:35]
โปรแกรม Stock Sheet 
เปิด STOCK SHEET ไม่ได้ครับ รบกวนดูให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1292
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ อ้อย
 504 - OUTLET PHUKET
0949462552
2018-04-27 [17:33]
โปรแกรม E-Mail 
รายชื่ออีเมลล์ ไม่อัพเดท รบกวนอัพเดทให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1293
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร วุฒิ
 SP-003 - HR
108
2018-04-20 [15:40]
โปรแกรม E-Mail 
แจ้งเปิด e-mail และ skype พนักงานใหม่ของบริษัท NYLA รายละเอียดดังนี้ครับ ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนนิกานต์ สว่างกรรณ์ (มิว) Miss Chonnikran Sawangkran (Mew) ตำแหน
เสร็จเรียบร้อย 
1294
  นางสาว น้ำฝน มะโนมัย ฝน
 201 - CENTRAL CHIDLOM
02-2519873
2018-04-19 [20:00]
ตัวเครื่อง (Case) 
หลังจากเปิดเครื่องไม่สามารถเปิดโปรแกรมต่างๆ เช่น ตัวรับ-ส่งข้อมูล, E-Mail และ โปรแกรมขายอื่นๆได้ เมื่อ Restart เครื่องใหม่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม และมีอาการค้างบ่อยๆ
เสร็จเรียบร้อย 
1295
  นางสาว มิรุณา ช่วงโชติ ลูกหยี
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
025676026
2018-04-19 [13:08]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรม Skype เข้าใช้งานไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1296
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-04-19 [10:06]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย POS Shop 510,511 วันที่ 17-18/04/2561 ไม่มาค่ะ ไอทีตรวจสอบและดึงยอดขายให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1297
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร วุฒิ
 SP-003 - HR
108
2018-04-19 [09:02]
โปรแกรม E-Mail 
ถึง เนม แจ้งเปิด e-mail และ skype พนักงานใหม่ของบริษัท NYLA รายละเอียดดังนี้ครับ ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชวาลา จารุรังสิมา (วิงวิง) Miss Chawala Jarurangsima (Wingwing)
เสร็จเรียบร้อย 
1298
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง หนุ่ม
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2018-04-18 [19:54]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
สวัสดีครับ ทางสาขา ขอเครื่องปลิ้นกระดาษA4 1เครื่องครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1299
  นาย เอกลักษณ์ เอก
 D104 - PINO IDEO BANGNA
110
2018-04-18 [16:53]
โปรแกรม Pos 
ต้องการปรับให้ใบเสร็จรับเงิน ปริ้น 3 ใบครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1300
  นางสาว มิรุณา ช่วงโชติ ลูกหยี
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2018-04-18 [14:21]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรม Skype เข้าใช้งานไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
189
Yesterday
429
This Month
8,450
Last Month
14,449
This Year
8,450
Last Year
116,646