username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1301
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน เม
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-06-18 [12:20]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
รบกวน SET เครื่องปริ้น canon (ที่ก่อนหน้าเซทไว้กับคอมเม) เปลี่ยนเป็นเครื่องของน้องใหม่แทน + และรบกวนเซทให้ทุกเครื่องปริ้นได้ตามปกติด้วยค่ะ / ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1302
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน เม
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-06-18 [11:51]
อื่นๆ 
ทำ server ระบบ ต่างๆให้น้องใหม่ / E-mail / skype / โปรแกรมต่างๆ / ไฟล์กลาง / ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1303
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน เม
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-06-18 [11:50]
อื่นๆ 
Set ระบบ NAV ให้น้องใหม่ / ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1304
  นาย อลงกรณ์ จันทรากาศ ตั๋น
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2018-06-18 [11:00]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการเช็คสต็อกวันที่ 22/05/61 และสรุปสินค้าสูญหายจากการตรวจนับเรียบร้อย จึงขอยก STOCK SHEET เพื่ออัพเดทข้อมูล
เสร็จเรียบร้อย 
1305
  นาย ชัยวัฒน์ สิถิระบุตร ชาย จูเนียร์
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0971380108
2018-06-18 [10:12]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอยกสต็อกและตั้งสต็อกใหม่ด้วยครับ สาขา 150 NY LA CTW
เสร็จเรียบร้อย 
1306
  นางสาว ชวาลา จารุรังสิมา วิงวิง
 OP-007 - PRODUCTION
108
2018-06-18 [10:26]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
ยืมเครื่องใส่ CD ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย คืน เครื่อง อ่าน CD 
1307
  นางสาว นพวรรณ ติ๊ก
 OP-007 - PRODUCTION
148
2018-06-18 [09:02]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้า sevver 192.168.1.3 ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1308
  นางสาว มิรุณา ช่วงโชติ ลูกหยี
 133 - PF FASHION ISLAND
029476420
2018-06-16 [20:13]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง Stock Sheet ใหม่ เนื่องจากเปลี่ยนผู้ดูแล เช็คสต็อกแล้วในวันที่ 08/06/2018 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1309
  นางสาว มิรุณา ช่วงโชติ ลูกหยี
 127 - NY.LA FASHION ISLAND
029475938
2018-06-16 [20:10]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง Stock Sheet ใหม่ เนื่องจากเปลี่ยนผู้ดูแล เช็คสต็อกแล้วในวันที่ 07/06/2018 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1310
  นางสาว ชวาลา จารุรังสิมา วิงวิง
 OP-007 - PRODUCTION
108
2018-06-15 [15:42]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้า Folder ที่share ไม่ได้ (192.168.1.3) มันถามหารหัส Name/Password เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่ เปิดเครื่องค่ะ เพิ่งเป็นเมื่อวาน - วันนี้
เสร็จเรียบร้อย 
1311
  นางสาว อสมา ปอย
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-06-15 [09:30]
โปรแกรม Pos 
รบกวนอัพเดทเวอร์ชั่น POS
เสร็จเรียบร้อย 
1312
  นางสาว นพวรรณ รอตเอี่ยม
 OP-002 - PRODUCT
148
2018-06-15 [08:49]
อื่นๆ 
เปิดไฟล์ PDF. แล้วตัวหนังสือไม่เหมือนเครื่อง PC
เสร็จเรียบร้อย 
1313
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-06-14 [17:32]
โปรแกรม Pos 
cor 704 วันที่ 13/06/61 ยอดขายมาไม่ครบค่ะ ไอทีตรวจสอบดึงยอดขายให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1314
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-06-14 [14:09]
โปรแกรม Pos 
corner 610 วันที่ 08/06/2561 เลขที่บิล 1610001182-1610001184 หายไปค่ะ รบกวนไอทีตรวจสอบข้อมูลและดึงข้อมูลให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1315
  นางสาว เนตรนภา ติ๋ม
 129 - NY.LA MAYA CHIANGMAI
052-081514
2018-06-14 [12:16]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนแอดรหัสพนักงานให้ด้วยค่ะ นาย ทวีศักดิ์ เบลเซ รหัสพนักงาน 518049
เสร็จเรียบร้อย 
1316
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร กุ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-06-14 [09:38]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิส formula บจก.ปัทมสกุล เต็มค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1317
  นางสาว ไพลิน เเสงจันทร์ ไพลิน
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
025676026
2018-06-13 [16:03]
อื่นๆ 
ขายสินค้า 50% เป็น 30 % รหัสสินค้า 1732404600149 PFGLPJSP7146 SLEEPWEAR รบกวนเเก้ไข้ราคาเป็นสินค้า 30% ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ไพลิน
เสร็จเรียบร้อย 
1318
  นาย สุชาครีย์ จันทร์มี บาส
 203 - CENTRAL BANGNA
027456371
2018-06-13 [14:52]
โปรแกรม Pos 
มีการวอยออกของวันที่ 08-06-61 3 ชิ้นแต่ วอยออกได้แค่ 2 ชิ้น ค้างในระบบ 1 ชิ้นครับ เลขบิล 1203012212 รบกวนแก่ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1319
  นางสาว อสมา ปอย
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-06-13 [12:27]
Windows 
ขึ้น WINDOW ปลอม
เสร็จเรียบร้อย 
1320
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-06-12 [16:29]
อื่นๆ 
รบกวนแก้ไขราคาสินค้า รหัส1712604600007 PFGLFBSM7061 WOMENS FASHION BAG SM17 สินค้าลด30%หน้าร้านขายไปราคาปกติ(ลด15%)ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
69
Yesterday
67
This Month
416
Last Month
9,271
This Year
71,540
Last Year
116,646