รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1321
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง (หนึ่ง)
 OP-001 - MARKETING
146
2018-06-11 [13:53]
Windows 
Windows โน๊ตบุคหมดอายุ รบกวนทางไอทีลงให้ใหม่ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1322
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก (กุ้ง)
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2018-06-11 [10:32]
โปรแกรมอื่นๆ 
เวลาเปิดใช้งานโปรแกรมExcalจะมีข้อความแจ้งเตือนตามภาพค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1323
  นาย วิชัย บุญเจริญ (เก่ง)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2018-06-11 [10:25]
โปรแกรม Pos 
แอดรหัสพนักงาน 517095 นภาสิริ สีเหลือง หน้าขาย(POS)
เสร็จเรียบร้อย 
1324
  นางสาว น้ำฝน มะโนมัย (ฝน)
 201 - CENTRAL CHIDLOM
022519873
2018-06-09 [14:47]
โปรแกรม Pos 
รบกวนทาง IT ช่วยแก้ไขราคาสินค้าให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1325
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-06-08 [15:18]
โปรแกรม Pos 
เข้าใช้งาน POS ไม่ได้ ระบบแจ้งเตือนว่าโปรแกรมไม่อัพเดท แต่ว่าได้ทำการอัพเดทไปแล้วค่ะแต่ก็ยังใช้ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1326
  นางสาว ทัศวรรณ ช่วงเพ็ขจินดา (ปลา)
 504 - OUTLET PHUKET
076-350443
2018-06-08 [15:06]
โปรแกรม Pos 
เข้า Front Office ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1327
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง (หนึ่ง)
 OP-001 - MARKETING
146
2018-06-07 [11:25]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ขอเครื่องสำรองไฟค่ะ
เสร็จเรียบร้อย ใช้สำรองไฟ ของพี่ บอล 
1328
  นาย เอกลักษณ์ (เอก)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-06-07 [10:33]
โปรแกรม NAV 
เครื่องโน๊คบุค เข้าระบบ NAV ของ HO ในเครื่องมีโปรแกรมแล้วแต่เปิดระบบใช้งานไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1329
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2018-06-06 [14:59]
โปรแกรมอื่นๆ 
ไวรัสเข้าเครื่อง เกิดอาการกระตุก ช้า รวน และเครื่องดับ สแกนไว้รัสหลายครั้งแล้วไม่หาย รบกวนทาง IT Format หรือล้างเครื่องใหม่ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1330
  นางสาว วิมลวรรณ สงวนศรี (วิ)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-06-06 [14:41]
โปรแกรม Pos 
รบกวนทางแผนกไอทีปรับราคาสินค้า รหัส1732404300162จาก50%ปรับเป็นสินค้า30% ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1331
  นางสาว ผกามาศ จรัสสุขสวัสดิ์ (นุ๊ก)
 OP-002 - PRODUCT
137
2018-06-06 [11:37]
อื่นๆ 
อยากให้ ดึง Location 905 906 เข้าไปใน Report Ecommerce ด้วยนะคะ รวมถึง แก้ไขชื่อ Location 806 Online 809 Shopee 905 Looksi 906 Season ด้วยนะคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1332
  นางสาว ธิดารัตน์ ไชยโกมล (มด)
 116 - PF JUNGCYLON
076-366758
2018-06-04 [15:47]
โปรแกรม Pos 
แจ้งแก้ไขราคาเสื้อVOLVOM SUPPLY STONE FLEECE ไซร์ s รหัส 1832206300045 จากราคา 2695 เป็น 2495 คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1333
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-06-04 [13:45]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล 136 วันที่ 29/05/18 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1334
  นางสาว ณัฐิดา จักรแก้ว (อ้อน)
 131 - DICKIES ESPLANADE
02-6609297
2018-06-04 [12:21]
อื่นๆ 
รบกวนอัพเดทรหัสพนักงาน 517018 และ 517092 เพื่อใช้ในการซื้อสวัสดิการด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1335
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ (อ้อย)
 214 - CENTRAL SAMUI
077410362
2018-06-03 [22:55]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง stock sheet ให้ใหม่ นับสต็อกวันที่ 2/6/61 ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1336
  นาย กรณิศ พรรณธรรม (กาน)
 201 - CENTRAL CHIDLOM
022519873
2018-06-03 [13:17]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากวันที่ 01/06/61 ไม่ได้ทำการปิดรอบขาย จึงทำให้ยอดขายวันที่ 01/06/61 และวันที่ 02/06/61 รวมกันครับ รบกวนแก้ไขใบปิดรอบให้ด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1337
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-06-01 [16:10]
โปรแกรม NAV 
เอา Remark ออก วันที่ 30/05/18 ร้าน 116-118-128-131
เสร็จเรียบร้อย 
1338
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก (กุ้ง)
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-06-01 [15:42]
อื่นๆ 
หน้าจอมีข้อความแจ้งเตือน(ตามไฟล์แนบรูป)เป็นระยะค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1339
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-06-01 [14:51]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลร้าน 122 วันที่ 31/05/18 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1340
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-06-01 [12:56]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานสรุปการเก็บเงิน(แบบห้างเก็บเงิน)เรียกดูข้อมูลไม่ได้ไอทีตรวจสอบแก้ไขให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
153
Yesterday
364
This Month
9,408
Last Month
13,911
This Year
106,437
Last Year
116,646