username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1321
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-06-12 [16:29]
อื่นๆ 
รบกวนแก้ไขราคาสินค้า รหัส1712604600007 PFGLFBSM7061 WOMENS FASHION BAG SM17 สินค้าลด30%หน้าร้านขายไปราคาปกติ(ลด15%)ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1322
  นาย ดนุพล คำสุด ชมพู่
 SP-005 - WAREHOUSE
128
2018-06-12 [15:18]
เม้าส์ (Mouse) 
คลิ๊กไม่ติด
เบิก เม้าท์ 
1323
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ ยุ้ย
 OP-004 - RETAIL
147
2018-06-11 [15:33]
เม้าส์ (Mouse) 
ของเปลี่ยน Mouse ใหม่ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1324
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-06-11 [14:48]
โปรแกรม Pos 
อัพเดทโปรแกรม POS ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1325
  นางสาว ภัสสรา หุ่นจันทร์ ยุ้ย
 OP-002 - PRODUCT
105
2018-06-11 [14:51]
โปรแกรม Pos 
เข้าพอสไม่ได้ อัพเดทโปรแกรมพอสให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1326
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง หนึ่ง
 OP-001 - MARKETING
146
2018-06-11 [13:53]
Windows 
Windows โน๊ตบุคหมดอายุ รบกวนทางไอทีลงให้ใหม่ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1327
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก กุ้ง
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2018-06-11 [10:32]
โปรแกรมอื่นๆ 
เวลาเปิดใช้งานโปรแกรมExcalจะมีข้อความแจ้งเตือนตามภาพค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1328
  นาย วิชัย บุญเจริญ เก่ง
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2018-06-11 [10:25]
โปรแกรม Pos 
แอดรหัสพนักงาน 517095 นภาสิริ สีเหลือง หน้าขาย(POS)
เสร็จเรียบร้อย 
1329
  นางสาว น้ำฝน มะโนมัย ฝน
 201 - CENTRAL CHIDLOM
022519873
2018-06-09 [14:47]
โปรแกรม Pos 
รบกวนทาง IT ช่วยแก้ไขราคาสินค้าให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1330
  นาย เกริกไกร แก๊ป
 104 - NY.LA CHEANGWATTANA
02-101-0656
2018-06-08 [15:54]
โปรแกรม Pos 
รบกวนรีโมทเข้ามาดูให้หน่อยครับ เนื่องจากเข้า การจัดการขาย > รายงานสรุปยอดขาย > รายงานสรุปยอดการเก็บเงิน แล้ว ขึ้น Error ตามรูปที่แนบไปครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1331
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-06-08 [15:18]
โปรแกรม Pos 
เข้าใช้งาน POS ไม่ได้ ระบบแจ้งเตือนว่าโปรแกรมไม่อัพเดท แต่ว่าได้ทำการอัพเดทไปแล้วค่ะแต่ก็ยังใช้ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1332
  นางสาว ทัศวรรณ ช่วงเพ็ขจินดา ปลา
 504 - OUTLET PHUKET
076-350443
2018-06-08 [15:06]
โปรแกรม Pos 
เข้า Front Office ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1333
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง หนึ่ง
 OP-001 - MARKETING
146
2018-06-07 [11:25]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ขอเครื่องสำรองไฟค่ะ
เสร็จเรียบร้อย ใช้สำรองไฟ ของพี่ บอล 
1334
  นาย เอกลักษณ์ เอก
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-06-07 [10:33]
โปรแกรม NAV 
เครื่องโน๊คบุค เข้าระบบ NAV ของ HO ในเครื่องมีโปรแกรมแล้วแต่เปิดระบบใช้งานไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1335
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2018-06-06 [14:59]
โปรแกรมอื่นๆ 
ไวรัสเข้าเครื่อง เกิดอาการกระตุก ช้า รวน และเครื่องดับ สแกนไว้รัสหลายครั้งแล้วไม่หาย รบกวนทาง IT Format หรือล้างเครื่องใหม่ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1336
  นางสาว วิมลวรรณ สงวนศรี วิ
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-06-06 [14:41]
โปรแกรม Pos 
รบกวนทางแผนกไอทีปรับราคาสินค้า รหัส1732404300162จาก50%ปรับเป็นสินค้า30% ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1337
  นาย ธนกฤต บุญมาลา เจมส์
 D104 - PINO IDEO BANGNA
020700700
2018-06-06 [11:36]
อื่นๆ 
ขอรหัส Wifi ส่งทางเมล์ร้าน ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1338
  นางสาว ผกามาศ จรัสสุขสวัสดิ์ นุ๊ก
 OP-002 - PRODUCT
137
2018-06-06 [11:37]
อื่นๆ 
อยากให้ ดึง Location 905 906 เข้าไปใน Report Ecommerce ด้วยนะคะ รวมถึง แก้ไขชื่อ Location 806 Online 809 Shopee 905 Looksi 906 Season ด้วยนะคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1339
  นาย เกริกไกร แก๊ป
 104 - NY.LA CHEANGWATTANA
02-101-0656
2018-06-06 [10:59]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนรีโมทเข้ามาดูให้หน่อยครับ เนื่องจากโปรแกรม Auto Transfer (ลูกศรลง)ดึงข้อมูลแล้วค้าง ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1340
  นางสาว รัตติกร บุญมี จ๊ะ
 135 - PF MIKE PATTAYA
038422051
2018-06-06 [10:13]
โปรแกรม Skype 
Skype เสีย ใช้งานไม่ได้ค้ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
55
Yesterday
90
This Month
506
Last Month
9,271
This Year
71,630
Last Year
116,646