username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1341
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร กุ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-04-04 [16:09]
โปรแกรมอื่นๆ 
ติดตั้งโปรแกรม ภงด.3 และ ภงด.53 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1342
  นางสาว ณัฐชยา กองบุตร ตู่
 144 - NY.LA KHONKAEN
043-288369
2018-04-04 [11:43]
โปรแกรม Stock Sheet 
สินค้าBURTON ปรับราคาจาก 30%เป็น 50% ดึงข้อมมูลแล้วยังไม่ปรับลดค่ะ รบกวนตรวจสอบให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1343
  นางสาว นภาพร ชิดปราง อาร์ม
 D001 - DAFF OFFICE
129
2018-04-04 [11:29]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกปริ้น จำนวน 3 อันค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1344
  นาย จารุกิตติ์ แน๊ต
 SP-005 - WAREHOUSE
128
2018-04-04 [10:20]
อื่นๆ 
ขอยืมวิทยุสื่อสารจำนวน 2 เครื่องไว้ใช้งานภายในคลังสินค้า
เสร็จเรียบร้อย 
1345
  นาย จารุกิตติ์ แน๊ต
 SP-005 - WAREHOUSE
128
2018-04-04 [10:17]
กล้อง (Camera) 
ภาพขัดข้องกระพริบสลับไปมาไม่สามารถดูได้
เสร็จเรียบร้อย 
1346
  นางสาว นิภาพรรณ สิงสกล อ้อย
 309 - NGAM WOMEN
025500272
2018-04-03 [20:42]
โปรแกรม Stock Sheet 
เข้า STOCK SHEET ไม่ได้ค่ะ
 
1347
  นาย ไพโรจน์ พี่โบ้
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-04-03 [10:20]
โปรแกรม Pos 
อัพเดทข้อมุลขาย 103 nyระยองเนื่องจากบิลขายมาไม่ครบ รบกวนตรวจสอบให้ด้วย
เสร็จเรียบร้อย 
1348
  นาย วสันต์ ปานจิตร์ โบ๊ท
 OP-001 - MARKETING
145
2018-04-03 [10:01]
ตัวเครื่อง (Case) 
ขอคอมสำหรับทำงานกราฟฟิก 1 ครับ เนื่องจากมีน้องฝึกงานมาใหม่1คนครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1349
  นางสาว มินท์มันตา นุ้ย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-04-02 [17:36]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล 309 วันที่ 31/03/61
เสร็จเรียบร้อย 
1350
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-04-02 [17:14]
เม้าส์ (Mouse) 
เมาส์ดับเบิ้ลคลิ๊กคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1351
  นาย อำพัน กำกับกิจ บอล
 OP-001 - MARKETING
145
2018-04-02 [16:53]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
มันร้องตลอดเลยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1352
  นางสาว มินท์มันตา นุ้ย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-04-02 [15:37]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล 604 วันที่ 31/03/2561 ให้หน่อยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1353
  นางสาว วิชุดา ชินวงค์ นุช
 210 - CENTRAL RAMA3
0953636684
2018-04-01 [19:14]
โปรแกรม Stock Sheet 
Stock Sheet เข้าระบบไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1354
  นางสาว สุตรา งานแข็ง กี้
 210 - CENTRAL RAMA3
0854439650
2018-04-01 [17:46]
โปรแกรม Pos 
เข้าระบบposไม่ได้ และกดดึง และส่งข้อมูลไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1355
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ เมย์
 208 - CENTRAL PATTAYA
038043436
2018-03-31 [16:23]
โปรแกรม Pos 
ขอให้IT ทำบาร์ Dickies ให้สาขาด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1356
  นาย สุชาครีย์ จันทร์มี บาส
 203 - CENTRAL BANGNA
027456371
2018-03-31 [14:34]
โปรแกรม Internet-Browser 
โปรแกรมระบบ pos,back office,stocksheet เปิดใช้งานไม่ได้ช่วยแก่ไขให้ทีครับ
แก้ไขเสร็จเรียบร้อย 
1357
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-03-30 [09:49]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟ ร้องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1358
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา ฝน
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-03-29 [18:52]
โปรแกรม Pos 
Pos Front Office คียร์ขายไม่ได้คะ รบกวนดูให้หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ
แก้ไขเสร็จเรียบร้อย 
1359
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-03-28 [14:41]
อื่นๆ 
Drive D: เต็มค่ะ Save งานไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1360
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-03-28 [14:17]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย Shop 116,131,802,805 วันที่ 26-27/03/2561 ยอดขาย POS ไม่มาค่ะ รบกวนไอทีดึงข้อมูลให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
418
Yesterday
445
This Month
8,021
Last Month
14,449
This Year
8,021
Last Year
116,646