username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1421
  นางสาว วสุพร วรรณอาภา ส้ม
 OP-002 - PRODUCT
109
2018-03-07 [07:31]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรม skype ขึ้น error ให้ close program หลายครั้งเลยค่ะวันนี้
เสร็จเรียบร้อย 
1422
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร กุ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-03-07 [03:43]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้าใช้งาน power acc ไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1423
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-03-07 [03:44]
โปรแกรม Formula 
ลงโปรแกรม Formula Ver.55
เสร็จเรียบร้อย 
1424
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-03-07 [02:45]
โปรแกรม Pos 
รบกวนไอทีดึงข้อมูล 505 วันที่ 1-28/02/2561 กับพี่ชาติให้ด้วยค่ะ พี่ชาติคีย์เสร็จแล้วค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1425
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-03-07 [02:09]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
Canon LBP6030/6040/6018L 2 อันค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1426
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร กุ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-03-07 [02:08]
โปรแกรม Pos 
เข้าโปรแกรม POS ไม่ได้ค่ะ เพิ่มก้อน บจก.อเมริกัน เวริคแวร์ ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1427
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-03-07 [02:07]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟมีปัญหา
เสร็จเรียบร้อย 
1428
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-03-06 [09:34]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล 705 เดือน 02/2561 วันที่ 1-28/02/2561 กับพี่ชาติให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1429
  นางสาว วิลาวัณย์ คณิตไธสง อั๋น
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-03-06 [07:43]
โปรแกรม Skype 
Skype มีปัณหาใช่งานไม่ได้ค่ะ รบกวนดูให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1430
  นางสาว วิลาวัณย์ คณิตไธสง อั๋น
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-03-06 [07:43]
โปรแกรม Skype 
Skype มีปัณหาใช่งานไม่ได้ค่ะ รบกวนดูให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1431
  นางสาว สุดาพร ได้เจริญสุข ไลลา
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2018-03-06 [05:20]
โปรแกรม Pos 
อัพเดรทโปรแกรม POS
เสร็จเรียบร้อย 
1432
  นางสาว สุดาพร ได้เจริญสุข ไลลา
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2018-03-06 [04:54]
โปรแกรม Pos 
ขอให้เขียนรายงานเพิ่มเติมในโปรแกรม POS เป็นรายงานsupport shop ห้างเก็บเงิน เพื่อส่งกระทบยอดห้างทุกสิ้นเดือน แนบไฟล์ตัวอย่างมาให้แล้วนะค่ะ ขอให้สามารถใช้รายงานนี้ได้ภายในวันที่ 15/3/61
เสร็จเรียบร้อย 
1433
  นางสาว พรฐกานต์ บูบี
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-03-06 [02:44]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนดูเครื่องคอมพิวเตอร์ของพี่เอกให้หน่อยค่ะ เนื่องจากเข้าไดร์กลางไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1434
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย
 SP-003 - HR
108
2018-03-05 [04:27]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนเพิ่มฐานข้อมูล บริษัท อเมริกัน เวิร์คแวร์ ในโปรแกรมเงินเดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1435
  นางสาว ผกามาศ นุ๊ก
 OP-002 - PRODUCT
132
2018-03-05 [02:07]
โปรแกรมอื่นๆ 
Program snap ภาพ expire อีกแล้วคะ อยากได้แบบ ธรรมดา ที่ไม่ต้องมี Expire date มีไหมคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1436
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง หนุ่ม
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2018-03-03 [12:22]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
สวัสดีครับ สถานะเครื่องปริ้นขึ้น offline สั่งปริ้นเครื่องปริ้นไม่ตอบสนองครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1437
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-03-02 [08:59]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย 804 วันที่ 28/02/61 ให้ด้วยค่ะ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 
1438
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา ฝน
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-03-02 [05:20]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนเปลี่ยนราคาสินค้า REEF 50% เป็นราคาปกติหรัส 1732208300022 ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1439
  นาย อรรถพล คูณทวี อาร์ม
 138 - NY.LA WESTGATE
02-1027842
2018-03-02 [04:56]
โปรแกรมอื่นๆ 
ข้อมูล สินค้า burton ปรับsale วันที่ 02/03/61 ไม่มาครับ ไอทีดึงข้อมูลให้ด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1440
  นาย บรรหาร สอนคำ ฮา
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2018-03-02 [04:40]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เบิกหมึกเครื่องพิมพ์ HP LaserJet1020 จำนวน 1 ชุด ครับ
จัดส่งแล้ว 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
201
Yesterday
429
This Month
8,450
Last Month
14,449
This Year
8,450
Last Year
116,646