username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1481
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย
 SP-003 - HR
108
2018-02-15 [07:02]
โปรแกรม NAV 
รบกวนติดตั้ง NAV ให้ฝนหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1482
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ เมย์
 208 - CENTRAL PATTAYA
038043436
2018-02-15 [04:01]
โปรแกรม Skype 
เข้า Skypy ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1483
  นาย รวินท์ ทองด่านเหนือ รัน
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-02-15 [03:30]
โปรแกรมอื่นๆ 
ระบบซอฟแวร์เข้าใช้งานไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1484
  นางสาว มินท์มันตา นุ้ย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-02-14 [11:24]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลวันที่ 6 และ 8 ของ โรบินสันเพชรบุรี ให้หน่อยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1485
  นาย มหรรฆพันธุ์ พันธ์ุทอง ปาล์ม
 OP-001 - MARKETING
145
2018-02-14 [09:18]
อยากได้ข้อมูลลูกค้า Paul frank ปี 2016-2017 ครับ
เสร็จเรียบร้อย ส่งข้อมูลทาง E-Mail 
1486
  นางสาว อัญชณา จุ๋ม
 SP-003 - HR
103
2018-02-14 [08:35]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
แอดปริ้นท์เตอร์ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ พี่แว่นด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1487
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ เปา
 128 - PF CHIANGMAI
053-288595
2018-02-14 [07:18]
โปรแกรม Skype 
สไก ไม่ออนไลนค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1488
  นาย ไพโรจน์ พี่โบ้
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-02-14 [07:03]
Windows 
เปลี่่ยน PASSWORD เครื่องพี่ป๊อบเดิม
เสร็จเรียบร้อย 
1489
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ อ้อย
 139 - PF WESTGATE
021027842
2018-02-14 [05:23]
โปรแกรม Pos 
รบกวน แอดรหัสพนักงานขาย เข้าระบบ ด้วยค่ะ 517034 กฤษณะ โพธิ์เขียว,516026 น้ำฝน วันเจริญ , 517082 อรรถพล คูณทวี , 517096 พงศ์พีรภัทร มะเรือง ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1490
  นางสาว นภาพร ชิดปราง อาร์ม
 D001 - DAFF OFFICE
129
2018-02-14 [05:13]
โปรแกรม NAV 
เข้าโปรแกรม NAV ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1491
  นาง โสภิต ศุภวรรณาภรณ์ พี่แว่น
 SP-003 - HR
105
2018-02-14 [04:52]
Windows 
จอไม่ขึ้นWINDOWS เครื่องพี่แว่น
เสร็จเรียบร้อย 
1492
  นางสาว พรฐกานต์ บูบี
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-02-14 [04:33]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
รบกวนติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ให้เครื่องพี่ปุ๊ยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1493
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-02-14 [04:19]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนแก้ไฟล์ PDF ให้หน่อยจ้า
เสร็จเรียบร้อย 
1494
  นาย นนท์ภูรินทร์ ทองพิตรพิบูล บูม
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053288603
2018-02-14 [04:00]
โปรแกรม Pos 
เข้ารหัส Pos Back office ไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1495
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ หญิง
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-02-14 [03:53]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรมSKYใช้งานไม่ได้คะ ขึ้นให้ล็อคอินและใส่พาสเวิร์ดคะ รบกวนแก้ไขให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1496
  นางสาว อัญชณา จุ๋ม
 SP-003 - HR
103
2018-02-14 [03:47]
โปรแกรม NAV 
ติดตั้งโปรแกรมNAVเพื่อใช้งานค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1497
  นาย ไพโรจน์ พี่โบ้
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-02-13 [09:04]
Windows 
เครื่องช้ามาก คีย์ไม่ได้เลย
เสร็จเรียบร้อย 
1498
  นางสาว นิดา เฉื่อยกลาง ไก่
 T001 - THE CAFE OFFICE
0992899906
2018-02-13 [08:04]
โปรแกรม Internet-Browser 
ทางสาขาไม่สามารถส่งเมลบ์ได้รบกวนเซ็คให้ได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1499
  นาย วสันต์ ปานจิตร์
 OP-001 - MARKETING
145
2018-02-13 [06:41]
โปรแกรมอื่นๆ 
ติดตั้งฟร้อนให้หน่อยครับ (รบกวนด่วนนิดนึงนะครับ)
เสร็จเรียบร้อย 
1500
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง หนึ่ง
 OP-001 - MARKETING
146
2018-02-13 [03:42]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ปริ๊นเอกสารจากเว๊บ Looksi แต่เอกสารไม่เรียงหน้า ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ระบบเค้าหรือเครื่องปริ๊นเรา รบกวนทาง IT ช่วยดูให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
275
Yesterday
453
This Month
7,187
Last Month
14,449
This Year
7,187
Last Year
116,646