username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1501
  นาย ชัยวัฒน์ สิถิระบุตร ชายจูเนียร์
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0801159656
2018-04-07 [17:07]
อื่นๆ 
ระหัสสินค้า1832208300127ถึง1832208300132ไม่มีข้อมูลในระบบครับรบกวนเพิ่มข้อมุลให้หน่อยครับ
เรียบร้อย 
1502
  นางสาว รัตนาวดี ใจฉ่ำ เมย์
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
025676026
2018-04-07 [12:31]
โปรแกรม Stock Sheet 
เข้าโปรแกรมไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1503
  นาย สุชาครีย์ จันทร์มี บาส
 203 - CENTRAL BANGNA
027456371
2018-04-06 [14:48]
โปรแกรม Pos 
ระบบ pos เปิดใช้งานไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1504
  นางสาว ผกามาศ นุ๊ก
 OP-002 - PRODUCT
132
2018-04-06 [12:01]
อื่นๆ 
อยากให้มาเพิ่มชื่อตรงเครื่อง Scan คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1505
  นางสาว มินท์มันตา นุ้ย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-04-06 [11:00]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลของ 205 วันที่ 4/04/61 ให้หน่อยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1506
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-04-06 [11:00]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่งสำรองไฟแบตหมดค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1507
  นาย วสันต์ ปานจิตร์ โบ๊ท
 OP-001 - MARKETING
145
2018-04-06 [10:41]
อื่นๆ 
รบกวนติดตั่ง brush ใน photoshop ให้หน่อยครับผม
เสร็จเรียบร้อย 
1508
  นางสาว ปราริชาติ ชาสงวน ลูก ปรา
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-04-05 [17:04]
โปรแกรม Pos 
Error occurred while connecting database
เสร็จเรียบร้อย 
1509
  นาย เกริกไกร แก๊ป
 104 - NY.LA CHEANGWATTANA
02-101-0656
2018-04-05 [15:33]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนรีโมทเข้ามาดูโปรแกรม Auto tranfer ให้หน่อยครับ เนื่องจากดึงข้อมูล แล้วมีอาการค้าง
เสร็จเรียบร้อย 
1510
  นาย อรรถพล คูณทวี อาร์ม
 138 - NY.LA WESTGATE
021027843
2018-04-05 [13:48]
โปรแกรม Pos 
สินค้าBURTON ปรับราคาจาก 30%เป็น 50% ดึงข้อมมูลแล้วยังไม่ปรับลดครับ รบกวนตรวจสอบให้หน่อยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1511
  นางสาว สมาพร เจนนี่
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-04-05 [12:05]
โปรแกรม NAV 
รบกวนพี่ลี่สอนเรื่องใบลดหนี้ขายสินค้าด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1512
  นางสาว ปวีณา ชูชิต
 504 - OUTLET PHUKET
076350443
2018-04-05 [11:56]
โปรแกรม Pos 
เปิด front office ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1513
  นางสาว มิรุณา ช่วงโชติ ลูกหยี
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
025676026
2018-04-04 [19:56]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนขอตั้ง STOCK SHEET ใหม่ เนื่องจากมีพนักงานออกค่ะ เช็คสต็อกในวันที่ 7 มี.ค. 61 ขอบคุณค่ะ
 
1514
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-04-04 [18:04]
โปรแกรมอื่นๆ 
ติดตั้งโปรแกรม ภงด.3 และ ภงด.53 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1515
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร กุ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-04-04 [16:09]
โปรแกรมอื่นๆ 
ติดตั้งโปรแกรม ภงด.3 และ ภงด.53 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1516
  นางสาว ณัฐชยา กองบุตร ตู่
 144 - NY.LA KHONKAEN
043-288369
2018-04-04 [11:43]
โปรแกรม Stock Sheet 
สินค้าBURTON ปรับราคาจาก 30%เป็น 50% ดึงข้อมมูลแล้วยังไม่ปรับลดค่ะ รบกวนตรวจสอบให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1517
  นางสาว นภาพร ชิดปราง อาร์ม
 D001 - DAFF OFFICE
129
2018-04-04 [11:29]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกปริ้น จำนวน 3 อันค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1518
  นาย จารุกิตติ์ แน๊ต
 SP-005 - WAREHOUSE
128
2018-04-04 [10:20]
อื่นๆ 
ขอยืมวิทยุสื่อสารจำนวน 2 เครื่องไว้ใช้งานภายในคลังสินค้า
เสร็จเรียบร้อย 
1519
  นาย จารุกิตติ์ แน๊ต
 SP-005 - WAREHOUSE
128
2018-04-04 [10:17]
กล้อง (Camera) 
ภาพขัดข้องกระพริบสลับไปมาไม่สามารถดูได้
เสร็จเรียบร้อย 
1520
  นางสาว นิภาพรรณ สิงสกล อ้อย
 309 - NGAM WOMEN
025500272
2018-04-03 [20:42]
โปรแกรม Stock Sheet 
เข้า STOCK SHEET ไม่ได้ค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
73
Yesterday
67
This Month
416
Last Month
9,271
This Year
71,540
Last Year
116,646