username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1501
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ เมย์
 208 - CENTRAL PATTAYA
038043436
2018-03-31 [16:23]
โปรแกรม Pos 
ขอให้IT ทำบาร์ Dickies ให้สาขาด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1502
  นาย สุชาครีย์ จันทร์มี บาส
 203 - CENTRAL BANGNA
027456371
2018-03-31 [14:34]
โปรแกรม Internet-Browser 
โปรแกรมระบบ pos,back office,stocksheet เปิดใช้งานไม่ได้ช่วยแก่ไขให้ทีครับ
แก้ไขเสร็จเรียบร้อย 
1503
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-03-30 [09:49]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟ ร้องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1504
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา ฝน
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-03-29 [18:52]
โปรแกรม Pos 
Pos Front Office คียร์ขายไม่ได้คะ รบกวนดูให้หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ
แก้ไขเสร็จเรียบร้อย 
1505
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-03-28 [14:41]
อื่นๆ 
Drive D: เต็มค่ะ Save งานไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1506
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-03-28 [14:17]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย Shop 116,131,802,805 วันที่ 26-27/03/2561 ยอดขาย POS ไม่มาค่ะ รบกวนไอทีดึงข้อมูลให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1507
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-03-28 [13:55]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย Shop 110 และ 138 วันที่ 26-27/03/2561 ยอดขายไม่มาค่ะ หน้าร้านกดส่งข้อมูลให้แล้วแต่ยังไม่ได้ค่ะ ไอทีตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1508
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน เม
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-03-27 [17:42]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง CANON จำนวน 5 ตลับค่ะ // THE CAFE' = 2 // PINO = 3 **ขอบคุณมากค่ะ
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว 
1509
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน เม
 D001 - DAFF OFFICE
110
2018-03-27 [17:37]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง HP COLOR LASER JET สี ดำ ของ Office จำนวน 2 ตลับค่ะ ** หมายเหตุ : ใช้ทดแทนอันที่ตอนนี้ใกล้จะหมด 1อัน / และขอสต็อกไว้1อันค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1510
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ ยุ้ย
 OP-004 - RETAIL
147
2018-03-26 [10:22]
โปรแกรม Skype 
เข้า skype ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1511
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-03-26 [10:16]
อื่นๆ 
รบกวนอีกรอบค่าา ใส่รหัสลง font ให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1512
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-03-26 [09:57]
อื่นๆ 
ลง Font ไม่ได้ค่ะ ให้ใส่รหัส
เสร็จเรียบร้อย 
1513
  นาย ยุทธพล แทน
 OP-001 - MARKETING
146
2018-03-26 [09:43]
โทรทัศน์ (TV)  
ขอยืม ทีวี จำนวน 1 เครื่องครับผม เพื่อใช้ในงาน factory sale ครับผม
คืนแล้ว 
1514
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2018-03-23 [16:41]
อื่นๆ 
ลง Font ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1515
  นางสาว ธิดารัตน์ ไชยโกมล มด
 214 - CENTRAL SAMUI
077-410362
2018-03-23 [13:55]
จอภาพ (Monitor) 
คอมพิวเตอร์ที่สาขา มีอาการติดๆดับๆ หลังจากเปิดหน้าจอขาย ทำให้ตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1516
  นาย เอกลักษณ์ เอก
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-03-22 [10:59]
อื่นๆ 
แบบฟอร์มสำหรับเบิกเงินสดย่อย ใบแทนใบเสร็จ อนุมัติทำเช็ค ไม่สามารถพิมพ์ข้อความภาษาไทยได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1517
  นาย วิทยา บุญหล่อ ต้อม
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0658045342
2018-03-21 [21:35]
โปรแกรม Pos 
บันทึก รหัสพนักงานเข้าระบบเพื่อบันทึกการขายครับ นาย ธานินทร์ รัตนโชติ รหัส 517087
เสร็จเรียบร้อย 
1518
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย
 SP-003 - HR
108
2018-03-21 [17:05]
อื่นๆ 
ฝนรบกวนยืม notebook เพื่อทำงานนอกสถานที่หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
คืนแล้ว 
1519
  นาย สุชาครีย์ จันทร์มี บาส
 203 - CENTRAL BANGNA
027456371
2018-03-21 [16:06]
โปรแกรม Stock Sheet 
มีปัญหาการตัด stock sheet ไม่ได้ในวันที่ 16/02/18แล้ววันที่ 24/02/18 รบกวนแผนก it ตรวจสอบและแก่ไขให้ด้วยครับ
 
1520
  นางสาว มินทืมันตา นุ้ย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-03-21 [12:01]
โปรแกรม NAV 
ไม่สามารถ ทำการ APS ข้อมูล ของ 205ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
614
Yesterday
668
This Month
14,954
Last Month
14,940
This Year
43,670
Last Year
116,646