รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1641
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-02-09 [07:07]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายร้าน 131 วันที่ 8/2/61 ข้อมูลposมาไม่ครบค่ะ รบกวนดึงยอดให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1642
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-02-09 [07:03]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายร้าน 128 วันที่ 8/2/61 ข้อมูลposมาไม่ครบค่ะ รบกวนดึงยอดให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1643
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-02-09 [05:17]
โปรแกรม Pos 
ดึงขอ้มูลของร้าน 602 พิษณุโลกวันที่ 6 กับ 7 กพ.61 ให้หน่อยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1644
  นางสาว สมาพร (เจนนี่)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-02-09 [04:54]
เม้าส์ (Mouse) 
เสียค่ะ กดติดบ้างไม่ติดบ้างค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1645
  นาย สุชาติ วิลัยวัฒนา (โต้ง)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-02-08 [11:19]
โปรแกรม Skype 
ใช้ Skype ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
1646
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-02-08 [11:17]
จอภาพ (Monitor) 
ขอสั่งซื้อหน้าจอคอมใหม่ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1647
  นางสาว นิลเนตร สุริยัน (ทราย)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0961844057
2018-02-08 [10:01]
อื่นๆ 
ขอเปลี่ยนปืนยิงบาร์โค๊ตคะ เนื่องจากปืนยิงบาร์โค๊ตเสียคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1648
  นางสาว มิรุณา ช่วงโชติ (ลูกหยี)
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2018-02-08 [09:13]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟเสีย เปิดไม่ติด
เสร็จเรียบร้อย 
1649
  นางสาว เมธาพร อตมกูลศรี (ทราย)
 137 - PF TERMINAL 21 (2)
022549350
2018-02-07 [04:37]
โปรแกรม Skype 
สไกด์ไม่ออน รบกวนแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1650
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-02-07 [04:31]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรมเข้าไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1651
  นาง เพ็ญประภา (พี่บ่วย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2018-02-07 [03:39]
โปรแกรมอื่นๆ 
Skype ไม่ออน
เสร็จเรียบร้อย 
1652
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-02-06 [10:25]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้มูล 505 ให้ด้วยค่ะ ยอดวันที่ 1-31/01/2561
เสร็จเรียบร้อย 
1653
  นางสาว ฉันทิกา (รุจิรเสรีชัย)
 SP-003 - HR
108
2018-02-06 [09:06]
โปรแกรมอื่นๆ 
1.สไกด์ เครื่อง อัน ใช้ไม่ได้ค่ะ รบกวนดูให้หน่อยได้มั้ยคะ 2.ลงโปรแกรม NAV ให้แผนก HR ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1654
  นางสาว วาสนา นวลทอง (วาส)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
104
2018-02-06 [06:52]
โปรแกรม Pos 
อัดเดทโปรแกรม
เสร็จเรียบร้อย 
1655
  นางสาว วาสนา นวลทอง (วาส)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
104
2018-02-06 [06:51]
โปรแกรมอื่นๆ 
แก้ไขโปรแกรม SKYPE
เสร็จเรียบร้อย 
1656
  นางสาว สุดาพร (ไลลา)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2018-02-06 [03:33]
โปรแกรม Skype 
ใช้งานไม่ได้ เลยคะ สไกด์ ติดต่อกับใครไม่ได้เลยคะ หมุนตลอดเวลา
เสร็จเรียบร้อย 
1657
  นาย ยุทธพล เลิศล้ำ (แทน)
 OP-001 - MARKETING
146
2018-02-06 [02:32]
โปรแกรม Pos 
LOGIN เป็นรหัส 905 ไม่ได้ ครับผม คอมที่ห้อง SHOWROOM ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1658
  นางสาว สมาพร (เจนนี่)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-02-06 [02:13]
โปรแกรม Skype 
ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1659
  นางสาว เมธาพร อตมกูลศรี (ทราย)
 118 - PF TERMINAL 21
022549350
2018-02-05 [09:15]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแอดรหัสพนักงานขาย นางสาวภาณุมาศ จิตติพันธ์ รหัสพนักงาน 517110 เข้าในระบบหน้าขายให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1660
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-02-05 [05:36]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล Outlet เชียงใหม่ 707 ที่ร้าน 129 ให้ด้วยค่ะ ยอดขาย 1-31/01/61 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
147
Yesterday
364
This Month
9,408
Last Month
13,911
This Year
106,437
Last Year
116,646