รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1701
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี (บูบี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2018-01-17 [07:35]
โปรแกรม Microsoft Office 
รบกวนลงโปรแกรม Microsoft Word ให้พี่เอกหน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1702
  นางสาว น.ส ปราริชาติ ชาสงวน (ลูก ปรา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-01-16 [09:59]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนราคาสินค้าจาก 30% เปลี่ยนเป็นราคา 50% 1732404600316
เสร็จเรียบร้อย 
1703
  นางสาว อสมา เบญจกุล (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2018-01-16 [04:22]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอลงโปรเเกรม PHOTOSHOP เเละ AI ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1704
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก (กุ้ง)
 218 - CENTRAL KORAT
0981872378
2018-01-16 [03:47]
โปรแกรม Stock Sheet 
โปรแกรมสต๊อกชีทเข้าใช้งานไม่ได้นค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1705
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-01-15 [09:58]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย POS Shop 127,504,511,805 วันที่ 13-14/01/2561 ยอดขายไม่มาค่ะ ไอทีดึงยอดขายให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1706
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-01-15 [07:01]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายร้าน131วันที่ 11/1/18 ข้อมูลในposไม่มาค่ะ แต่วันอื่นมาครบค่ะ รบกวนดึงยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1707
  นาย เสนีย์ รัตนสิทธิ์ (เก่ง)
 215 - CENTRAL SALAYA
024296753
2018-01-15 [03:53]
โปรแกรม Pos 
เข้าใช้งานไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1708
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ (ยุ้ย)
 OP-004 - RETAIL
147
2018-01-15 [03:12]
โปรแกรม Skype 
ไม่รู้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1709
  นางสาว ลักขณา โพธิดี (โอ)
 OP-001 - MARKETING
145
2018-01-12 [05:09]
อื่นๆ 
เพิ่มไดท์
เสร็จเรียบร้อย 
1710
  นาย จิโรจน์ เอฬกายนต์ (เอ)
 SP-004 - IT
020700700
2018-01-10 [09:29]
เร้าเตอร์ (Router) 
แจ้งระบบเชื่อมต่อ Wifi ไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนของ Pinolatte_freewifi และ wifi pino_Internalเชื่อมต่อกับโน็ตบุค ไม่สามารถใช้ได้ครับ Pino latte สาขา บางนา ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1711
  นาย วสันต์ ปานจิตร์ (โบ๊ท)
 OP-001 - MARKETING
145
2018-01-10 [07:02]
โปรแกรมอื่นๆ 
ติดตั้ง font ในเครื่องให้หน่อยครับบ
เสร็จเรียบร้อย 
1712
  นางสาว วรมน (พูลสวัสดิ์)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-01-10 [02:10]
อื่นๆ 
สั่งซื้อ 1.STICKER BARCODE สีขาว 100,000 ดวง 2.RIPBON 10 ม้วน
เสร็จเรียบร้อย 
1713
  นางสาว สุนิสา (หลิน)
 306 307 - BANGKAPI
023633099
2018-01-09 [14:35]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากทางเราได้ขายผิดบาร์ จึงอยากให้ทางไอทีช่วยปรับสินค้า รหัส 1752141300120 ให้เป็นราคาปกติให้หน่อยค่ะ ยอดขายจะได้ตรงกับของห้าง ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1714
  นางสาว ปราริชาติ ชาสงวน (ลูก ปรา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2018-01-09 [09:12]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนรหัสสินค้าจาก 30% เปลี่ยนเป็น 50% 8859228402316
เสร็จเรียบร้อย 
1715
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ (แคร์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-01-09 [08:01]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึก Cannoni รุ่น LBP2900
เสร็จเรียบร้อย 
1716
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-01-09 [02:56]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล Outlet 705 สมุย และ Outlet เชียงใหม่ 707 ให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1717
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-01-08 [07:09]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายร้าน 129 วันที่7/1/18 มาไม่ครบค่ะ ยอดของหน้าร้านได้มากว่าข้อมูลในpos ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1718
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-01-08 [07:09]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายร้าน 129 วันที่7/1/18 มาไม่ครบค่ะ ยอดของหน้าร้านได้มากว่าข้อมูลในpos ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1719
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2018-01-08 [04:07]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเปลี่ยนเม้าส์ใหม่ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1720
  นาย ยุทธพล (แทน)
 OP-001 - MARKETING
145
2018-01-08 [04:12]
โปรแกรม Pos 
อยากให้เพิ่ม โปรแกรม back office ในเครื่องครับผม
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
147
Yesterday
364
This Month
9,408
Last Month
13,911
This Year
106,437
Last Year
116,646