username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1701
  นางสาว กรองทอง แก้วอินทร์ ปาล์ม
 101 - NY.LA CHONBURI
038-053698
2017-11-19 [04:59]
โปรแกรม Skype 
skype ใช้งานไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1702
  นางสาว กรองทอง แก้วอินทร์ ปาล์ม
 101 - NY.LA CHONBURI
038-053698
2017-11-19 [04:57]
โปรแกรม Skype 
skype ใช้ได้ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1703
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร พัช
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2017-11-19 [03:08]
โปรแกรม Pos 
ปรับราคาสินค้าSaleเป็นราคาปกติ 1712206300242 VD55115g1 MENS CAP ราคา 1495
เสร็จเรียบร้อย 
1704
  นาย ภูมิทรรศน์ เครือแสง ภูมิ
 702 - SILOM COMPLEX
026320045
2017-11-18 [06:09]
โปรแกรม Skype 
SKYPE ของสาขา 702-CDS-SILOM เข้าใช้งานไม่ได้ครับ รบกวนตรวจสอบแก้ไขให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1705
  นางสาว ศรัญญา ฉิมขัณฑ์ ส้มโอ
 215 - CENTRAL SALAYA
02-4296753
2017-11-18 [04:28]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้าสต๊อคชีส ไม่ได้อีกแล้ว
เสร็จเรียบร้อย 
1706
  นางสาว ศรัญญา ฉิมขัณฑ์ ส้มโอ
 215 - CENTRAL SALAYA
02-4296753
2017-11-17 [12:11]
อื่นๆ 
เนื่องด้วยที่สาขามีการเช๊คสต๊อค และได้เคียสต๊อคเรียบร้อยแล้วค่ะ จึงแจ้งทางไอที ช่วยปรับปรุงสต๊อคให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณคร้า
เสร็จเรียบร้อย 
1707
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-11-17 [09:33]
โปรแกรม NAV 
วันที่ 2/11/2017 ร้านพีโน่ลาเต้ ZPELL ยังไม่มีการปิด z-report จำนวน 75 บาท จากการตรวจสอบพบว่ามีรหัสเทสอยู่ในระบบ รหัส 0001 จำนวน 75 บาท ค่ะ
ให้เอก AM แก้ไขเรื่องยอดที่ใช้ทดสอบขาย ที่ไม่สามารถ Calc มาปิด Z Report ได้ โดยใช้รหัส 0001 แทน 
1708
  นางสาว ปราริชาติ ชาสงวน ลูก ปรา
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2017-11-17 [09:26]
โปรแกรม Pos 
ลบข้อมูลคีย์ขาย POS เนื่องจากรับคืนผิดรหัสวันที่ 16/11/60
เสร็จเรียบร้อย 
1709
  นางสาว จุฑามาศ คิดถาง จิน
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0981303525
2017-11-17 [07:27]
โปรแกรม Pos 
รบกวนช่วยเพิ่มบาร์ DICKIES ใหม่ใน POS ให้หน่อยค่ะ เนื่องจากย้ายแผนกค่ะ สินค้า 10-20% บาร์ 32344196(ปกติ) สินค้า 30-50% บาร์ 32344202 (Sale)ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1710
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-11-16 [07:01]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ ***รบกวนดึงยอดขายให้ด้วยค่ะ 1.ร้าน 118 วันที่ 15/11/60 2.ร้าน 131 วันที่ 15/11/60
ดำเนินการเรียบร้อย 
1711
  นาย วันเฉลิม ชมภูวิเศษ เอก
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2017-11-16 [02:41]
Windows 
คือ เมื่อเปิดเครื่องได้สักระยะหนึ่งแล้วหน้าจอจะแจ้งเตือนขึ้น Windows Update Restart your computer to finish installing important Updates หลังจากนั้นปล่อยทิ้งไว้สักพัก หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ดับและ Restart ใหม่เองครับ อาการเป็นมา 2 วันแล้วครับ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 
1712
  นางสาว ลักขณา โพธิดี โอ MKT
 OP-001 - MARKETING
145
2017-11-15 [08:09]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้าเวปไซต์ที่ทำขึ้นมาใหม่ไม่ได้ แต่บุคคลอื่น หรือบุคลภานนอกเข้าได้ http://www.nylathailand.com/tokidoki/ ลิ้งค์นี้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1713
  นางสาว กุลจิรา จันทร์จำเรือน ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043288369
2017-11-15 [07:27]
โปรแกรม Antivirus 
รบกวนรีโมทเข้ามาดูโปรแกรมสแกนไวรัสให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการเรียบร้อย 
1714
  นาย วันเฉลิม ชมภูวิเศษ
 509 - OUTLET KHAO YAI
044377529
2017-11-15 [03:18]
โปรแกรม Skype 
เริ่มแรกมันขึ้นแจ้ง Windows Update Restart your computer to finish installing important Updates หลังจากนั้นก็รอให้มันทำเองจนเสร็จแล้วเครื่องก็ดับ และ Restart ใหม่ครับจากนั้นโปรแกรมสไกก็ใช้งานไม่ได้รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ทด้วยครับ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 
1715
  นางสาว เมธาพร อตมกูลศรี
 137 - PF TERMINAL 21 (2)
022549350
2017-11-15 [02:47]
โปรแกรม Internet-Browser 
สัญญานเน็ตใช้ไม่ได้มา 2 วันแล้วคะ แก้ไขเบื้องต้นเปิด-ปิดเร้าเตอร์ใหม่ ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดี
เสร็จเรียบร้อย 
1716
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี บูบี
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-11-14 [08:19]
โปรแกรม NAV 
แก้ไข NAV ให้พี่รันหน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1717
  นางสาว โสภิญา เชื้อจันทึก
 509 - OUTLET KHAO YAI
0981872378
2017-11-14 [03:18]
โปรแกรม Pos 
เข้าใช้งานโปรแกรมไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1718
  นางสาว จตุพร ฉิมศรี หมวย
 610 - ROBINSON PHETCHABURI
032473268
2017-11-13 [12:38]
โปรแกรม Pos 
เข้าโปรแกรม Front Office ไม่ได้ค่ะ มันขึ้นคำว่า Error ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1719
  นางสาว จตุพร ฉิมศรี หมวย
 610 - ROBINSON PHETCHABURI
032473268
2017-11-13 [12:38]
โปรแกรม Pos 
เข้าโปรแกรม Front Office ไม่ได้ค่ะ มันขึ้นคำว่า Error ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1720
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-11-13 [07:48]
โปรแกรม Pos 
Shop 127 ยอดขายวันที่ 11-12/11/60 ยอดขายไม่มาค่ะ ไอทีดึงข้อมูลให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
215
Yesterday
429
This Month
8,450
Last Month
14,449
This Year
8,450
Last Year
116,646