username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1721
  นางสาว วรมน พูลสวัสดิ์ แจน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2018-02-05 [02:20]
โปรแกรม Skype 
ใล่งานไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1722
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร พัช
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2018-02-04 [08:58]
โปรแกรม Pos 
ปรับราคาจาก50%เป็นราคา30%ค่ะ 1752141300056 DK1170108 MENS T/S จากราคา 547 เป็นราคา 766 บาทค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1723
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ ยุ้ย
 OP-004 - RETAIL
147
2018-02-02 [04:39]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรม SketchUp Pro 2014 ที่เครื่องให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1724
  นางสาว มินท์มันตา นุ้ย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-02-01 [10:46]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลของร้าน 309 วันที่ 31/01/61 ยังไม่ได้รับคะ รบกวนดึงข้อมูลให้ด้วยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1725
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2018-02-01 [10:24]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย pos ไม่มาค่ะ ร้าน 102 วันที่ 24/1/61 รบกวนดึงยอดให้ค่ะ**ด่วน
เสร็จเรียบร้อย 
1726
  นางสาว มินท์มันตรา ปุลินพัฒนาวงศ์
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-02-01 [07:42]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเรียกข้อมูลวันที 31/01 /61 ของร้าน 602 604 ให้หน่อยนะคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1727
  นาย สุวิทย์ชัย กิจจา แบงค์
 212 - CENTRAL ZEN
021009093
2018-02-01 [06:07]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต็อกใหม่หลังการตรวจนับสต็อกวันที่17/01/2018
 
1728
  นางสาว ญาดา ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2018-02-01 [04:30]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย Shop 138 วันที่ 31/01/18 ยังไม่มาค่ะ ไอทีดึงข้อมูลให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1729
  นางสาว รุสนีนา แมซา นา
 210 - CENTRAL RAMA3
0853465159
2018-02-01 [03:35]
ตัวเครื่อง (Case) 
คอมค้างและดับเองต้องเปิดเครื่องใหม่บ่อยๆ ขอทำเรื่องเปลี่ยนตัว cpu ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1730
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย อัน
 SP-003 - HR
103
2018-02-01 [02:25]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกปริ้น Canon mf3010 จำนวน 3 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1731
  นางสาว เตือนใจ เกตุรัตน์ เหมี่ยว
 145 - NY.LA BLU PORT HUAHIN
032-908251
2018-01-31 [12:52]
โปรแกรม Pos 
นายนันทชัย ทองมี รหัส 517065 ประจำสาขา 145 และ น.ส.สุณิสา ทองเจริญ รหัส 517094 ประจำสาขา 149 พนักงานได้ผ่านโปรแล้ว แต่ยังเข้ารหัสพนักงานขายไม่ได้ค่ะ รบกวนช่วยดำเนินการให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1732
  นางสาว สุนิสา ภูชื่นศรี มดแดง
 309 - NGAM WOMEN
025500272
2018-01-31 [09:59]
อื่นๆ 
รบกวนแก้ไข้ราคาสินค้า Paul Frank รหัส 1712904600003 จากราคาปรับ 30% เป็นราคาปกติให้หน่อย เนื่องจากขายสินค้าเป็นราคาเต็ม 695 บาทลด 20% ค่ะขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1733
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม จิน
 604 - ROBINSON KHONKEAN
094-4676135
2018-01-31 [08:23]
จอภาพ (Monitor) 
อยากได้คอมใหม่ค่ะ เนื่องจากที่ใช้ตอนนี้เก่ามากและมีปัญหาหน้าจอดับไปเองบ่อยครั้งและเป็นไฟกระพริบที่หน้าจอ และมักหน้าจอค้างทั้งช้ามากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1734
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม จิน
 604 - ROBINSON KHONKEAN
094-4676135
2018-01-31 [08:16]
อื่นๆ 
เนื่องจากมีการเช็คสต๊อคในวันที่ 15/01/61 ที่ผ่านมาและได้สรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ จึงรบกวนตั้ง stocksheet ให้ใหม่ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1735
  นางสาว นิดา เฉื่อยกลาง ไก่
 T103 - THE CAFE ZPELL
0992899906
2018-01-31 [03:42]
อื่นๆ 
ไม่สามารถเปิดการขายได้ รบกวนเช็คให้ด้วยนะค่ะ คอมพิวเตอร์เครื่องด้านหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1736
  นางสาว ผกามาศ นุ๊ก
 OP-002 - PRODUCT
137
2018-01-30 [08:12]
โปรแกรมอื่นๆ 
อยากได้ illustrator คะ
เสร็จเรียบร้อย 
1737
  นางสาว ปิยะพร แดนโภชน์ เปา
 128 - PF CHIANGMAI
053-288595
2018-01-30 [07:09]
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Slip Printer) 
เปลี่ยนตลับหมึกแล้วสียังจางค่ะ // ขอเปลี่ยนเครื่ิองปริ้นค่ะ
ส่ง Printer Termal ไปแทน 
1738
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ แคร์
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2018-01-30 [04:15]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรมเครื่องปริ้นท์ Cannon
เสร็จเรียบร้อย 
1739
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา ฝน
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2018-01-29 [12:45]
อื่นๆ 
รบเปลี่ยนราคาจาก 30 % เป็นราคาปกติรหัส 1752641300050 ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1740
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ ยุ้ย
 OP-004 - RETAIL
147
2018-01-29 [09:00]
จอภาพ (Monitor) 
ขอเปลี่ยนหน้าจอคอมค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
75
Yesterday
67
This Month
416
Last Month
9,271
This Year
71,540
Last Year
116,646