username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1801
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย อัน
 SP-003 - HR
103
2017-12-26 [12:58]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น Canon MF3010 จำนวน 3 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1802
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย อัน
 SP-003 - HR
103
2017-12-26 [12:57]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น Canon MF3010
เสร็จเรียบร้อย 
1803
  นางสาว อังคณา ปั่นฟัก
 OP-002 - PRODUCT
132
2017-12-25 [10:09]
อื่นๆ 
Program sell เรียกไม่ได้ค่ะ รบกวนอัพเดตให้หน่อยค่ะ Stock All Location เปิดโปรแกรมช้าค่ะ รบกวนตรวจสอบให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1804
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-12-25 [06:56]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายไม่มาค่ะ ร้าน131 วันที่22-24/12/60 ดึงข้อมูลให้ด้วยนะคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1805
  นาย ประทีป กิจศิริสิน แบงค์
 120 - NY.LA PARADISE PARK
02-780-2079
2017-12-25 [02:16]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้า Front Office - Back Office - Stock Sheet ไม่ได้ครับ มันขึ้นว่าไม่เชื่อมต่อเซิฟเวอร์ครับผม รบกวนแก้ไขให้ทีครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
1806
  นางสาว ศรัญญา ฉิมขัณฑ์ ส้มโอ
 215 - CENTRAL SALAYA
02-4296753
2017-12-22 [12:48]
โปรแกรมอื่นๆ 
เนื่องจากทางเราได้ขายผิดบาร์จึงอยากให้ทาง ไอที ช่วยปรับสินค้า รหัส 1642404300063 ให้เป็นราคาปกติให้หน่อยค่ะ ยอดขายจะได้ ตรงกับของห้างค่ะ ขอบคุณคร้า
เสร็จเรียบร้อย 
1807
  นางสาว มินท์มันตา นุ้ย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-12-22 [09:42]
โปรแกรม NAV 
ได้ทำการ GEN ข้อมูลวันที่ 15122017-19122017 ของร้าน 602 603 604 609 610 ซึ่งปกติแล้ว ถ้าเวลาที่เรา GEN ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะหายไป ซึ่งจะทำให้เราทราบว่า เราได้ ทำการGen เรียบร้อย แล้ว แต่ปรากฎว่าข้อมูลยังปรากฏเหมือนเดิม ไม่หายไปไหน รบกวนไอที ตร
เสร็จเรียบร้อย 
1808
  นางสาว กนกพร สาเกตุแก้ว แตง
 210 - CENTRAL RAMA3
0941197072
2017-12-22 [08:22]
โปรแกรม Stock Sheet 
สต็อกชีสไม่สามารถทำอะไรได้เลยค่ะ คีย์ของเข้าและบันทึกการขายหรือเช็ครหัสสินค้าก็ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1809
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-12-22 [07:46]
โปรแกรม Pos 
ย้ายบิล ร้าน 216 วันที่ 18/12/17 บิลเลขที่ 1216002535 และ 2216000103 เนื่องจากมีการรับคืนแก้ไขส่วนลดของวันที่ 16/12/17 ทำให้ส่วนลดในวันนี้ ติดลบ จึงไม่สามารถ Get APS ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1810
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม เพ็ญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-12-21 [07:29]
โปรแกรม NAV 
Gen ยอดขาย Shopee วันที่ 01122017 ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1811
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ ติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2017-12-20 [08:41]
โปรแกรม NAV 
ลงโปรแกรมNAV2013 เครื่องพี่รัก
เสร็จเรียบร้อย 
1812
  นางสาว มินท์มันตา นุ้ย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-12-20 [07:16]
โปรแกรม NAV 
ได้ทำการเรียกข้อมูล 602 ของวันที่ 15-19 เรียบร้อยแล้วทำการ Gen ปกติพอ GEN เสร็จแล้วข้อมูลจะหายไป แต่ คราวนี้ ข้อมูลไม่หาย คะ ยังปรากฏที่หน้าจอเดิม รบกวนตรวจดูให้ด้วยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1813
  นางสาว มินท์มันตา นุ้ย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-12-20 [06:51]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูล 602 โรบินสันพิษณุโลกให้หน่อยคะ วันที่ 19/12/60
เสร็จเรียบร้อย 
1814
  นางสาว มินท์มันตา นุ้ย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-12-20 [04:34]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูล โรบินสันเพชรบุรี วันที่ 15/12/60 ให้ ด้วยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
1815
  นาย ประมวล วันโท มวล
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2017-12-20 [02:12]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เสีย
เสร็จเรียบร้อย 
1816
  นางสาว วิลาวัณย์ คณิตไธสง อั๋น
 146 - TERMONAL21-KORAT
044498763
2017-12-19 [11:07]
โปรแกรม Skype 
Skype มีปัณหาไม่แจ้งเตือนเวลามีข้อความเข้าค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1817
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ เมย์
 208 - CENTRAL PATTAYA
038043436
2017-12-19 [05:47]
โปรแกรม Pos 
นางสาว รุ่งนภา เปลี่ยนทับ หรัสพนักงาน 517045 เป้นพนักงานประจำสาขา CDS pattaya ยิงขายเข้ารหัสพนักงานไม่ได้ รบกวนแก้ไขให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1818
  นางสาว อสมา เบญจกุล ปอย
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-12-19 [04:10]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ไม่สามารถสั่งให้ปริ๊นถาด 2 ได้ค่ะ จะ ERROR ขึ้น CODE 072-210 ที่เครื่องปริ๊น
เสร็จเรียบร้อย 
1819
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-12-19 [02:37]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายร้าน 131 วันที่ 17/12/60 ในpos ข้อมูลไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
1820
  นาย นนท์ภูรินทร์ ทองพิตรพิบูล บูม
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053288603
2017-12-18 [11:22]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนราคาสินค้าSale50% เป็นราคาสินค้าปกติ รหัสสินค้า 1732206300089 VA0411714 MENS S/S SHIRT SP17 -S -PAY เปลี่ยนราคาเป็น 2,695 บาทครับ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
69
Yesterday
67
This Month
416
Last Month
9,271
This Year
71,540
Last Year
116,646