รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2081
  นาย กรองทอง แก้วอินทร์ (ปาล์ม)
 102 - NY.LA ESPLANADE
038-053698
2017-09-09 [03:58]
โปรแกรม Pos 
เข้าโปรแกรม POS หน้าขายไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2082
  นางสาว สุวิมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-09-08 [04:39]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาค่ะ 2.ร้าน 131 ยอดขายวันที่ 6-7/09/60 ยอดไม่มา 3.ร้าน 140 ยอดขายวันที่ 7/09/60 ยอดไม่มา
เสร็จเรียบร้อย 
2083
  นาย วสันต์ ปนาจิตร์ (โบ๊ท)
 OP-001 - MARKETING
145
2017-09-08 [04:37]
อื่นๆ 
อัปเดท fonts ลงเครื่อง
เสร็จเรียบร้อย 
2084
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง (หนึ่ง)
 OP-001 - MARKETING
146
2017-09-08 [03:52]
ตัวเครื่อง (Case) 
ช่วยดูตัวโน๊ตบุค เนื่องจากช้า
เสร็จเรียบร้อย 
2085
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง (หนึ่ง)
 OP-001 - MARKETING
146
2017-09-08 [03:51]
โปรแกรม Microsoft Office 
Word ตอนเปลี่ยนภาษาแล้วค้าง
เสร็จเรียบร้อย 
2086
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2017-09-07 [08:56]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้ง Stock Sheet ใหม่ครับ ตรวจนับวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้สรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
2087
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-09-06 [02:22]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง CANON 1 อันค่ะ ให้กับหน้าร้าน Paul Frank Cafe' ปิ่นเกล้า ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2088
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง (หนุ่ม)
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2017-09-04 [07:18]
เครื่องเล่น (HD Player)  
เบิกหมึกเครื่องปริ้นใบเสร็จ EPSON ERC-38 B 2กล่อง ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
2089
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง (หนุ่ม)
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2017-09-04 [07:05]
โปรแกรม Stock Sheet 
สวัสดีครับ ตั้ง Stock Sheet ใหม่ครับ ตรวจนับวันที่ 22 สิงหาคม 17 ได้สรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ
เสร็จเรียบร้อย 
2090
  นางสาว จุฑามาศ คิดถาง (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
098-1303525
2017-09-01 [09:19]
โปรแกรม Pos 
รบกวนตรวจสอบโปรแกรม POS ให้หน่อยค่ะ เนื่องจากพอยิงขายแล้วมันลดอัติโนมัติ 20% ขอบคุณค่ะ.
เสร็จเรียบร้อย 
2091
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น (โอ๋)
 306 307 - BANGKAPI
024549905
2017-08-31 [09:43]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็อกชีท ร้าน311 ให้หน่อยค่ะ หลังจากเช็คสต็อกไป วันที่ 16/8/60 ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2092
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2017-08-30 [10:21]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น รุ่น Canon MF3010 on HR02-MEW 3 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2093
  นางสาว กรองทอง แก้วอินทร์ (ปาล์ม)
 102 - NY.LA ESPLANADE
038-053698
2017-08-29 [05:08]
โปรแกรม Pos 
เข้าไปดูยอดสรุปในขณะนี้ไม่ได้ค่ะ ขึ้นว่าเกิดข้อผิดพลาดที่แฟ้มข้อมูลไม่พบรายละเอียดในแฟ้ม รบกวนแก้ไขให้หน่อยค่ะ จาก 101 NY.LA CHONBURI ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2094
  นางสาว กรองทอง แก้วอินทร์ (ปาล์ม)
 102 - NY.LA ESPLANADE
038-053698
2017-08-28 [12:17]
โปรแกรม Pos 
ใบปิดรอบของวันที่ 28 มียอดของวันที่ 27 รวมอยู่ด้วยค่ะวันที่ก็เป็นวันที่ 27 -08-2017 รบกวนแก้ไขให้หน่อยค่ะ จาก 101 NY.LA CHONBURI ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2095
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-08-24 [05:09]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนเบิกหมึกเครื่อง Fuji Xerox Docuprint M255z 1ตลับค่ะ //ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2096
  นางสาว สุนันท์ มะพลับสวน (เม)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-08-24 [05:06]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง CANON 2 อัน (OFFICE1อัน, และเขาค้อ 1อัน ค่ะ) ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2097
  นางสาว อสมา (เบญจกุล)
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-08-24 [05:01]
โปรแกรม NAV 
ขอลบรหัสสินค้า 1742404600126 PFGLPVFA7021 WOMENS PULLOVER FA17 XL BLACK 1,995.00 ทั้งใน POS เเละ NAV เนื่องจากรหัสเกิน ยังไม่ได้ทำการรับเข้าค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2098
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-08-23 [08:48]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 215 เอา Remark วันที่ 22/08/17 ออกเพื่อที่จะ Gen. ซ่อม เนื่องจากข้อมูลมาไม่ครบ
เสร็จเรียบร้อย 
2099
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2017-08-22 [10:04]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรม Time Attandance สาขา westgate
 
2100
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น (โอ๋)
 311 312 - BANGCARE
024549905
2017-08-21 [13:14]
โปรแกรม Pos 
ขอรบกวนหน่อยค่ะแก้ไขเปลี่ยนราคาสินค้ารหัส 1642404600069 ราคา 1095 บาท จาก Sale 30% ให้เป็นสินค้าราคาปกติให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
39
Yesterday
131
This Month
340
Last Month
11,458
This Year
132,742
Last Year
116,646