รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2081
  นางสาว จริยา แก้วโขง (บิว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2017-03-13 [03:32]
เม้าส์ (Mouse) 
ต้องการเบิกเม้าส์ใหม่ เนื่องจากเม้าส์ตัวเก่าเสียค่ะ
 
2082
  นาย ณัฐิยา สูงขุนทด (นัท)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2017-03-09 [07:53]
โปรแกรม NAV 
เปลี่ยนยอดภาษีมูลค่าเพิ่มหน้าPurchase invoice ไม่ได้ค่ะ
 
2083
  นางสาว จุฑามาศ คิดถาง (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
098-1303525
2017-03-08 [11:11]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการเช็คสต็อกร้าน 604 ROBINSON KHONKAEN ในวันที่ 2/03/2017 และได้สรุปสต็อกสินค้าสูญหายเรียบร้อยแล้วค่ะ จึงขอให้ตั้ง Stock Sheet ใหม่ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ตั้งยอด StockSheet สาขาให้ POS_604 เรียบร้อยครับ ยกมา ยกมา 01/03/2017 จำนวน 4,336 ชิ้น ให้สาขาตรวจสอบยอดในระบบให้ถูกต้องกับ Stockคงเหลือ 
2084
  นางสาว เพ็ญประภา /พี่บ่วย ()
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2017-03-08 [04:50]
อื่นๆ 
ขอใบกำกับอย่างย่อ ABB รายงานขาย ประจำวัน และ ประจำเดือน ของ สาขาที่ 20 ร้าน 112 SPD Turtle Village ด้วยค่ะ
เรียบร้อยครับมารับได้เลยครับ  
2085
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2017-03-08 [04:44]
โปรแกรม Skype 
เข้า โปรแกรม Skype ไม่ได้ครับ
 
2086
  นางสาว จริยา แก้วโขง (บิว)
 T001 - THE CAFE OFFICE
119
2017-03-08 [01:55]
โปรแกรม Skype 
ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Skype ได้ค่ะ รบกวนทางไอทีตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ
 
2087
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-03-06 [11:36]
โปรแกรม NAV 
รบกวนลบรหัสเเอดผิดค่ะทั้งใน POS เเละ NAV เพิ่งเเอดวันที่ 06/03/2017 ค่ะ 1712404600016 PFGMTSSM7152 1712404600017 PFGMTSSM7152 1712404600018 PFGMTSSM7152
ลบในระบบ POSและNAV เรียร้อย ครับ 
2088
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2017-03-03 [09:05]
เม้าส์ (Mouse) 
ฝืด เลื่อนไม่ค่อยไป ไม่ตอบสนองการทำงาน
 
2089
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-03-03 [08:22]
โปรแกรม Pos 
รายงานภาษีขาย ร้าน 511 เปลี่ยนชื่อร้านจาก Outlet Pattaya เป็น NYLA Outlet Pattaya ให้ด้วยค่ะ
 
2090
  นางสาว สุวมล วิลา (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-03-03 [08:13]
โปรแกรม Pos 
#iรายงานภาษีขาย รหัสร้าน 128 เปลี่ยนชื่อร้านในหน้ารายงานภาษีขาย จาก PAULFRANK CHIANGMAI เป็น NY.LA CHIANGMAI ค่ะ
 
2091
  นางสาว วราพร เกียรติคุณ ()
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2017-03-02 [10:07]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนเปลี่ยนชื่อร้านในโปรแกรม POS และNAV ตามรายละเอียดที่ส่งให้ด้วยคะ ขอบคุณค่ะ
เรียบร้อยครับ 
2092
  นางสาว สุวิมล บุญธรรม (สุ)
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-03-02 [06:47]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอลงเพิ่มโปรแกรมแอด ITEM เข้า POS ชื่อ ImpEXCLL NEW (ไอพี่เครื่อง 33)
 
2093
  นางสาว อสมา เบญจกุล (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-03-01 [07:49]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอลงตัวเเสกนเครื่องน้องสุ Product ที่ เครื่องปริ๊น FUJI XEROX ค่ะ
ดำเนินแล้วครับ 
2094
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-03-01 [06:21]
โปรแกรม NAV 
รบกวนขอลบรหัสสินค้าแบรนด์ PAUL FRANK ตามไฟล์แนบ ในระบบ POS และ NAV เนื่องจากไม่ได้ใช้เพราะมีการเปลี่ยนรหัส ได้ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมล์เเล้วค่ะ
OK 
2095
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-03-01 [07:25]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึกหมดค่ะ เครื่อง Canon LBP6030/6040/6018L XPS
 
2096
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-03-01 [06:59]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
สั่งปริ้นไม่ได้ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2097
  นางสาว อสมา (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-03-01 [06:20]
โปรแกรม Pos 
ขอชื่อผู้ใช้เเละรหัสผ่านโปรเเกรม POS ให้เครื่องน้องสุ ที่มาใหม่วันนี้ค่ะ
เรียบร้อยครับ ใช้ H91  
2098
  นาย อัมพัน กำกับกิจ (บอล)
 SP-007 - INTERNAL AUDIT
2017-02-24 [09:19]
อื่นๆ 
ขอเบิก สาย usb 2เมตร 1 เส้น
 
2099
  นางสาว ชนนิกานต์ (มิว)
 OP-002 - PRODUCT
132
2017-02-23 [02:43]
โปรแกรม NAV 
ต้องการให้เพิ่ม Dimension สำหรับแอดข้อมูลสินค้าเข้า Program NAV ดังต่อไปนี้ Brand=Tokidoki Product Group = TK-APP / TK-BAGACC Dimension Catagory = TK-APP / TK-BAGACC
เรียบร้อย ครับ 
2100
  นางสาว ชนนิกานต์ (มิว)
 OP-002 - PRODUCT
132
2017-02-23 [02:40]
โปรแกรม Pos 
ต้องการเพิ่มรหัสผู้จำหน่าย VF-00057 ONE TARGET SA เพิ่ม Brandใหม่ Tokidoki
Brandใหม่ Tokidoki รหัสในระบบ POS TK01  
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
39
Yesterday
90
This Month
696
Last Month
2,119
This Year
73,939
Last Year
116,646