รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2161
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง (หนุ่ม)
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2017-06-25 [08:46]
โปรแกรม Stock Sheet 
สวัสดีครับ Stock Sheet ไม่แสดงผลจำนวนชิ้นยอดคงเหลือ สุทธิ์ ที่รับเข้าและเมื่อเข้าเช็ค รายการคงเหลือสินค้าแยกยี่ห้อ กลุ่มสินค้าที่รับเข้าใหม่ ก็ไม่แสดงจำนวนชิ้น เช่นกันครับ รบกวนพี่มวลเข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เสร็จแล้ว 
2162
  นาย เอกพล โรมินทร์ (เอก)
 504 - OUTLET PHUKET
076-350443
2017-06-23 [04:18]
โปรแกรม Pos 
บาร์ one price ของ troop ราคา 599 , 699 คีย์ขายไม่ได้ครับ
ตรวจสอบแล้ว 9940000000599 9940000000699 รหัสไม่มีในระบบครับ ??  
2163
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ (ดาว)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
0320473039
2017-06-22 [04:38]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
แจ้งขอเเบิกหมึกพิมท์เครื่องปริ๊น รุ่น HP35A/85A canon312/325/712
 
2164
  นาย เอกลักษณ์ พฤกษมหาศาล (เอก)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2017-06-19 [07:53]
อื่นๆ 
แจ้งลงโปรแกรม Watashi plus สำหรับดูกล้องวงจรปิดที่โน็ตบุคครับ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน ตรวจสอบการทำงานของหน้าร้าน
 
2165
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ (แคร์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-06-19 [06:58]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ปริ้นท์เช็คในโปรแกรม NAV ไม่ได้
 
2166
  นางสาว ชุติมา (ทับคล้าย)
 OP-001 - MARKETING
113
2017-06-19 [04:49]
อื่นๆ 
โหลดโปรแกรม premiere pro โปรแกรม lightroom และ Movie maker คะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2167
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น (โอ๋)
 311 312 - BANGCARE
02-4549905
2017-06-17 [14:11]
โปรแกรม Pos 
รบกวนปรับราคาให้เป็น 50% ให้ด้วยนะค่ะพอเช็คราคาแล้วเป็นราคา เต็มค่ะ รหัส 1312404000044 ราคา 165 บาทลดแล้วเหลือ 82บาทค่ะ ขอบคุณค่ะ
ส่งข้อมูลให้ใหม่อีกรอบแล้วครับ ดึงข้อมูลได้เลย ครับ 
2168
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น (โอ๋)
 311 312 - BANGCARE
02-4549905
2017-06-17 [14:11]
โปรแกรม Pos 
รบกวนปรับราคาให้เป็น 50% ให้ด้วยนะค่ะพอเช็คราคาแล้วเป็นราคา เต็มค่ะ รหัส 1312404000044 ราคา 165 บาทลดแล้วเหลือ 82บาทค่ะ ขอบคุณค่ะ
ส่งข้อมูลให้ใหม่อีกรอบแล้วครับ ดึงข้อมูลได้เลย ครับ 
2169
  นาย วันเฉลิม ชมภูวิเศษ (เอก)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2017-06-16 [04:55]
จอภาพ (Monitor) 
จอภาพคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เนื่องจากทดลองยืมจอคอมพิวเตอร์จากร้านข้างๆมาเสียบแล้ว จอคอมติดน่าจะเกิดจาก จอคอมฯของร้าน ทางสาขาจึงขอเบิกจอคอมฯตัวใหม่ครับ
จัดการฝากส่งของพร้อมขนส่งเรียบร้อย ครับ 
2170
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2017-06-15 [03:22]
โปรแกรม Formula 
ใส่คีย์ดิสในโปรแกรม formura บริษัท ปัทมสกุล ให้หน่อยค่ะ
ดำเนินการแก้ไข แล้ว 
2171
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร (ุวุฒิ)
 SP-003 - HR
108
2017-06-12 [03:46]
อื่นๆ 
set up เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ นักศึกษาฝึกงาน ฝ่าย Production ครับ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2172
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น (โอ๋)
 311 312 - BANGCARE
02-4549905
2017-06-11 [06:37]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าสเสียใช้งานไม่ได้ค่ะ ขอเบิกเม้าสตัวใหม่ให้ด้วยนะค่ะ
เรียบร้อย 
2173
  นางสาว ปวริศา (แคร์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2017-06-09 [09:29]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึกเครื่องปริ่น cannon6030/6040/6018L
 
2174
  นาง เพ็ญประภา /พี่บ่วย ()
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2017-06-09 [04:53]
ตัวเครื่อง (Case) 
เครื่องที่ลง บ้านเชียง เสียครับ ไม่สามารถ Boot ได้ ขอข้อมูลใน drive D: ให้ด้วยครับ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2175
  นางสาว นิตยา รอดลอยทุกข์ (ิกิ๊ฟ)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-06-08 [02:37]
โปรแกรม E-Mail 
ไม่สามารถเข้าใช้งาน อีเมลล์ได้ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2176
  นางสาว อัญชณา ภู่อร่าม (จุ๋ม)
 SP-003 - HR
103
2017-06-08 [02:00]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ
เปลี่ยนให้เรียบร้อย ครับ 
2177
  นางสาว นิตยา รอดลอยทุกข์ (กิ๊ฟ)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-06-07 [08:12]
โปรแกรม NAV 
โปรแกรมไม่สามารถ ใช้งานได้ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2178
  นางสาว สมาพร (ทองสะอาด)
 D001 - DAFF OFFICE
996895935
2017-06-05 [06:51]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
สั่งหมึกพิมพ์ Canon จำนวน 2 กล่อง สำหรับพีโน่ลาเต้ เขาค้อ ค่ะ
 
2179
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี (บูบี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-06-05 [04:44]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนมาดูโปรแกรมอีลาดเตเตอร์เครื่องพี่ปุ๊ยให้หน่อยค่ะ เปิดไม่ออก
 
2180
  นางสาว สุนิสา แสงสุข (หลิน)
 306 307 - BANGKAPI
2017-06-02 [11:39]
โปรแกรม Pos 
ลบรหัสที่ รับคืน วันที่02/06/2017 เลขที่บิลรับคืน 2307000148 , 2307000149 และ เลขที่บิลคีย์ขาย 1307005339 , 1307005340 เพราะเป็นของวันที่ 29/05/60 มันข้ามเดือนมาแล้วค่ะ และรบกวนย้ายบาร์ของวันที่ 29/05/60 เพราะน้องคีย์บาร์ใน pos ผิดค่ะ รหัส 164240
แก้ไขและตรวจสอบกับการเงินเรียบร้อย ครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
52
Yesterday
131
This Month
340
Last Month
11,458
This Year
132,742
Last Year
116,646