รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
221
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2019-12-25 [16:06]
โปรแกรม Pos 
ปรับราคาจาก 50% เป็นราคาปกติค่ะ 18329046000030 PFGLWLSP8122 WOMENS WALLET ราคา 1395 บาทค่ะ
222
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-12-25 [16:05]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายร้าน 110 วันที่ 24/12/62 มาไม่ครบค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
223
  นางสาว วิชุดา ชิวงค์ (นุช)
 210 - CENTRAL RAMA3
0639095615
2019-12-25 [13:23]
อื่นๆ 
กดดึงข้อมูลไม่ได้คะ รบกวนดูให้หน่อยคะ
224
  นางสาว อริสรา แจ่มภูเขียว (แตงกวา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044377529
2019-12-24 [14:16]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เปิดสวิตช์แล้วมีเสียงร้องเตือน(ติ๊ดๆๆๆๆๆรัวๆๆ) หลังจากที่เสียงเงียบไป ไฟสีแดงขึ้นค้างเตือนที่ ปุ่ม Replace Battrey ตลอดเวลา
เสร็จเรียบร้อย 
225
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น (โอ๋)
 311 312 - BANGCARE
024549905
2019-12-24 [12:04]
อื่นๆ 
ขอเบิกสายแลนด์เนื่องจากสายหัวต่อของสายหักค่ะ
226
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น (โอ๋)
 311 312 - BANGCARE
024549905
2019-12-24 [12:02]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์เสียใช้งานไม่ได้ขอเปลี่ยนอันใหม่ค่ะ
ให้หน้าร้านใช้เงินร้านซื้อเอง 
227
  นางสาว ภัสสรา (ยุ้ย)
 OP-002 - PRODUCT
0925648855
2019-12-23 [12:22]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวนเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ 2ชุดค่ะ จะมีน้องนักศึกษาฝึกงานมา วันที่ 7 ม.ค. 2020 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
228
  นางสาว สุธิดา ชินมาตย์ (เจน)
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
0802893037
2019-12-20 [16:37]
โปรแกรมอื่นๆ 
เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบการทำงาน เนื่องจากไฟล์ระบบ TranferLog.cfg หายไป กรุณาช่วยแก้ไข้ให้หน่อยค่ะ ชอบคุณค่ะ
229
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-12-20 [10:21]
โปรแกรมอื่นๆ 
Line เข้าใช้ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
230
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-12-19 [15:24]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มา ของร้าน 509 วันที่18/12/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
231
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-12-18 [17:06]
โปรแกรม NAV 
ยืม NB 5 เครื่องใช้ระบะบ NAV เพื่อเช็ค STOCK ใช้วันที่ 19/12/19 เป็นต้นไป
เสร็จเรียบร้อย 
232
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-12-16 [15:58]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดPOS ร้าน 504 วันที่ 14-15/12/62 ไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
233
  นางสาว อภิรดา โตแตง (ดาว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0909768949
2019-12-14 [12:42]
โปรแกรม Skype 
เปิดโปรแกรมไม่ได้ให้ใส่ Password
เสร็จเรียบร้อย 
234
  นางสาว กนกวรรณ (แป้ง)
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053-288603
2019-12-13 [16:38]
โปรแกรม Stock Sheet 
เข้าใช้งานระบบ stock sheet ไม่ได้รบกวนช่วยแก้ไขให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
235
  นางสาว วรมน พูลสวัสด์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-12-13 [14:59]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
สั่ง STICKER 1. BARCODE สีขาว จำนวน 100,000 ดวง 2. BARCODE สีฟ้า จำนวน 50,000 ดวง 3. RIPBON จำนวน 10 ม้วน
เสร็จเรียบร้อย 
236
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-12-12 [16:11]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ร้าน 110 วันที่ 11/12/62 ไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
237
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-12-12 [10:17]
อื่นๆ 
ลงฟอนต์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
238
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-12-11 [11:37]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง stock sheet ให้ใหม่ด้วยค่ะ เนื่องจากเช็ค stock เมื่อวันที่ 15/11/2019 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
239
  นางสาว รัชชาภรณ์ วิชัยกุล (บิ๊ว)
 OP-007 - PRODUCTION
0835415052
2019-12-10 [14:09]
อื่นๆ 
เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
240
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-12-10 [12:02]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
ยืม NB 2 ตัว เพื่อ ยิงของกลับ ใช้วันที่ 11/12/19
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
31
Yesterday
90
This Month
696
Last Month
2,119
This Year
73,939
Last Year
116,646