username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2241
  นางสาว สมาพร ทองสะอาด เจนนี่
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-04-10 [02:50]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เซ็ทเครื่องปริ้นที่ออฟฟิตให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
2242
  นางสาว เพ็ญประภา /พี่บ่วย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2017-04-07 [08:14]
อื่นๆ 
ขอใบกำกับอย่างย่อ /สรุปการขายประจำวัน / รายงานขาย ประจำเดือน ของร้าน 120 NY.LA PARADISE PARK สาขาที่ 32 ให้ด้วยค่ะ ต้องใช้ประกอบการขอใช้เครื่องใหม่แทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
เอกสารจัดการให้เรียร้อยแล้ว ครับ 
2243
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี บูบี
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-04-06 [08:15]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวนสร้างอีเมลล์ให้พี่กิ๊ฟหน่อยค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2244
  นางสาว วสุพร วรรณอาภา
 OP-002 - PRODUCT
109
2017-04-06 [03:38]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม LINE ในเครื่องพี่แอ๊วให้หน่อยค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2245
  นาย กิตติศักดิ์ คงทรัพย์ บอม
 SP-003 - HR
108
2017-04-04 [07:10]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้น Canon MF3010 จำนวน 3 กล่องครับ
ได้รับแล้ว 
2246
  นางสาว มิลตรา มูลจะคำ มิน
 105 - PF CENTRAL WORLD
02-6461257
2017-04-04 [03:43]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการเช็คสต็อกร้าน 105 PAULFRANK CTW ในวันที่ 10/03/2017 และได้สรุปสต็อกสินค้าสูญหายเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ตั้ง Stock Sheet ใหม่ให้ด้วยค่ะ **รบกวนเก็บข้อมูลเก่า ตั้งแต่วันที่ 11/03/2017 จนถึงปัจจุบัน ใว้ให้ด้วยค่ะ
ตั้งยอด StockSheet สาขาให้ POS_105 เรียบร้อยครับ ยกมา 08/03/2017 จำนวน 5,045 ชิ้น ให้สาขาตรวจสอบยอดในระบบให้ถูกต้องกับ Stockคงเหลือ 
2247
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี บูบี
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-04-03 [02:46]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวน set up เครื่องพี่ป๋ายให้เป็นเครื่องของพี่กิ๊ฟให้หน่อยค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2248
  นางสาว สมาพร เจนนี่
 D001 - DAFF OFFICE
110
2017-03-30 [07:00]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ้น cannon LBP 6000 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ได้รับแล้ว 
2249
  นางสาว อสมา ปอย
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-03-22 [09:33]
โปรแกรม NAV 
ขอลงลิงค์ 2013 เข้า NAV 2013 เเผนก PRODUCT
 
2250
  นางสาว อสมา ปอย
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-03-20 [03:48]
โปรแกรม Microsoft Office 
รบกวนลง EXCEL ใหม่ค่ะ
 
2251
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี บูบี
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-03-15 [04:55]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึก Fx Bocuprint m255 z
 
2252
  นางสาว วัชราพร วงษ์แดง หนึ่ง
 OP-001 - MARKETING
146
2017-03-14 [09:11]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ไขบิลเลขที่ 1806003701 แก้ไขจากราคา 3852 เป็น 3952 ค่ะ โดย +100 บาทเข้าที่รหัสสินค้าตัวไหนก็ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
2253
  นางสาว อลิษา ศรีเทา โอ๋
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2017-03-13 [07:50]
โปรแกรม Pos 
1. รบกวนแก้ไข้วันที่ใน POS ของร้าน NYLA ZPELL (148) เดือน 02/60 ตั้งแต่วันที่ 11/02/60-16/02/60 แก้ไขเป็นวันที่ 17/02/60 เนื่องจากแจ้งเปิดร้านวันที่ 17/02/60 คะ 2. แก้ไขวันที่ใน รหัส903 เดือน02/60
เสร็จเรียบร้อย 
2254
  นางสาว จริยา แก้วโขง บิว
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2017-03-13 [03:32]
เม้าส์ (Mouse) 
ต้องการเบิกเม้าส์ใหม่ เนื่องจากเม้าส์ตัวเก่าเสียค่ะ
 
2255
  นาย ณัฐิยา สูงขุนทด นัท
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2017-03-09 [07:53]
โปรแกรม NAV 
เปลี่ยนยอดภาษีมูลค่าเพิ่มหน้าPurchase invoice ไม่ได้ค่ะ
 
2256
  นางสาว จุฑามาศ คิดถาง จิน
 604 - ROBINSON KHONKEAN
098-1303525
2017-03-08 [11:11]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการเช็คสต็อกร้าน 604 ROBINSON KHONKAEN ในวันที่ 2/03/2017 และได้สรุปสต็อกสินค้าสูญหายเรียบร้อยแล้วค่ะ จึงขอให้ตั้ง Stock Sheet ใหม่ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ตั้งยอด StockSheet สาขาให้ POS_604 เรียบร้อยครับ ยกมา ยกมา 01/03/2017 จำนวน 4,336 ชิ้น ให้สาขาตรวจสอบยอดในระบบให้ถูกต้องกับ Stockคงเหลือ 
2257
  นางสาว กุลจิรา จันทร์จำเรือน ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043-288369
2017-03-08 [11:06]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการเช็คสต็อกร้าน 144 NYLA KHONKEN ในวันที่ 2/03/2017 และได้สรุปสต็อกสินค้าสูญหายเรียบร้อยแล้วค่ะ จึงขอให้ตั้ง Stock Sheet ใหม่ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ตั้งยอด StockSheet สาขาให้ POS_144 เรียบร้อยครับ ยกมา 02/03/2017 จำนวน 5,879 ชิ้น ให้สาขาตรวจสอบยอดในระบบให้ถูกต้องกับ Stockคงเหลือ 
2258
  นางสาว เพ็ญประภา /พี่บ่วย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2017-03-08 [04:50]
อื่นๆ 
ขอใบกำกับอย่างย่อ ABB รายงานขาย ประจำวัน และ ประจำเดือน ของ สาขาที่ 20 ร้าน 112 SPD Turtle Village ด้วยค่ะ
เรียบร้อยครับมารับได้เลยครับ  
2259
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร เบส
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2017-03-08 [04:44]
โปรแกรม Skype 
เข้า โปรแกรม Skype ไม่ได้ครับ
 
2260
  นางสาว จริยา แก้วโขง บิว
 T001 - THE CAFE OFFICE
119
2017-03-08 [01:55]
โปรแกรม Skype 
ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Skype ได้ค่ะ รบกวนทางไอทีตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
55
Yesterday
90
This Month
506
Last Month
9,271
This Year
71,630
Last Year
116,646