รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2281
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2017-02-03 [11:42]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนสั่งหมึกปริ้น Canon LBP2900 ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
2282
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัด)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2017-02-03 [06:28]
โปรแกรม Pos 
ตั้งบาร์ขายในระบบ POS Dickies ราคาปกติบาร์ 31873130 Dickies ราคา Sale บาร์ 31873147
ดึงข้อมูลได้เลย ครับ 
2283
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2017-01-30 [05:03]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้น Canon MF3010 จำนวน 3 กล่องค่ะ
 
2284
  นางสาว สุดาพร ได้เจริญสุข (ไลลา)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2017-01-27 [03:05]
โปรแกรมอื่นๆ 
สแกนเอกสารเข้าเครื่องตัวเองไม่ได้
 
2285
  นางสาว สุวิมล (วิลา)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-01-24 [10:36]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายวันที่ 21/01/60 ของร้าน paulfrank Cafe pinklao มียอด 145 ที่ไม่ได้ปิด Z-report เบื่องต้นสอบถามไปทางหน้าร้านแจ้งว่าเป็นการใช้รหัสของเซฟปุ้ยในการคีย์ขาย จากยอดขายของวันที่ 21-23/01/60 ยังไม่posted Statemeats รบกวนไอที ตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
 
2286
  นาย วันเฉลิม ชมภูวิเศษ (เอก)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2017-01-23 [08:03]
อื่นๆ 
อาการคือ หลังจากที่ วันที่ 27/09/59 ได้ทำการล้างแอร์ไปแล้ว แต่หลังจากนั้นผ่านไปไม่นานก็มีอาการน้ำแอร์หยดเล็กๆและกลายเป็นรั่วเยอะมากขึ้นตามลำดับครับ
 
2287
  นางสาว บุณยาพร ไชยนา (หยาม)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2017-01-22 [10:44]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง Stock ใหม่ เช็คสต็อกล่าสุด 15/12/2559 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ตั้งยอดStockSheetสาขา ตั้ง Stock Sheet ให้ POS_903เรียบร้อยครับ ยกมา 14/12/2016 จำนวน 3,615 ชิ้น ให้สาขาตรวจสอบยอดในระบบให้ถูกต้องกับ Stockคงเหลือ 
2288
  นางสาว อลิษา (โอ๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2017-01-13 [09:12]
ตัวเครื่อง (Case) 
แก้ไขแบบฟอร์มใบวางบิล โปรแกรม NAV2016 คะ
เรียบร้อย from SCC 
2289
  นางสาว สมาพร ทองสะอาด (เจนนี่)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2017-01-10 [03:49]
อื่นๆ 
รบกวนลงเชิฟของเดอะคาเฟ่ที่ใช้แชร์ไฟล์ของเดอะคาเฟ่ ให้เครื่องน้องเมย์ด้วยค่ะ 192.168.1.120 ขอบคุณค่ะ
 
2290
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2017-01-06 [06:11]
โปรแกรม Pos 
เปิดไม่ได้ค่ะ
OK ครับ 
2291
  นางสาว สุธิดา รุ่งภักดีสวัสดิ์ (ฟ้า)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-954-6400 ต่อ120
2017-01-06 [04:37]
โปรแกรม Formula 
ข้อมูลรายวันเกิน200 VOUCHER แล้วจะต้องใส่Flash Key ตอนเข้าโปรแกรมก่อน จึงเพิ่มข้อมูลได้
 
2292
  นางสาว กสิตา ยิ้มเจริญ (ฟาง)
 OP-001 - MARKETING
145
2017-01-06 [04:02]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรม Photoshop และเชื่อมต่อเครื่องปริ๊นท์ค่ะ
 
2293
  นางสาว กสิตา ยิ้มเจริญ (ฟาง)
 OP-001 - MARKETING
145
2017-01-06 [04:02]
โปรแกรม Stock Sheet 
ลงโปรแกรม Stock Sheet ค่ะ
 
2294
  นางสาว กสิตา ยิ้มเจริญ (ฟาง)
 OP-001 - MARKETING
145
2017-01-06 [04:01]
โปรแกรม NAV 
ลงโปรแกรม NAV ค่ะ
 
2295
  นางสาว กสิตา ยิ้มเจริญ (ฟาง)
 OP-001 - MARKETING
145
2017-01-06 [03:59]
โปรแกรม Pos 
ลงโปรแกรม Pos หน่อยค่ะ
 
2296
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัด)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2017-01-05 [07:45]
โปรแกรม Stock Sheet 
ไม่สามารถตัด ยอดขายของวันที่ 21/12/2016 ได้ค่ะ
เรียบร้อย ครับ 
2297
  นาย ณัฐศักดิ์ เศษจันทึก (ตูน)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044377529
2017-01-05 [05:31]
อื่นๆ 
1. ระบบโปรแกรมต่างๆเมื่อเปิดเข้าใช้งานแล้วไม่เต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้ง Back Front office Stock Sheet ครับ 2. โปรแกรม Auto Transfer B Import กดรับข้อมูลแล้วแต่ระบบ ค้างไม่สามารถดึงข้อมูลได้ครับ
เรียบร้อย ครับ 
2298
  นางสาว สุนิษา สังข์วิชัย (สุนิ)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044377529
2017-01-05 [05:18]
โปรแกรมอื่นๆ 
Auto TransferBImport ค้างรับข้อมูลไม่ได้
แก้ไขแล้ว 
2299
  นางสาว ภัทรียา พรมโคตร (ปุ๊)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
2016-12-30 [08:45]
โปรแกรม Pos 
เข้าเครื่องห้างราคาปรกติ แต่สินค้าเป็นสินค้าSALE 30% ค่ะ รบกวนแก้บาร์เป็นราคาปรกติได้ใหมค่ะ เพิ่อจะยิงขายในPOS รหัส 1532404600181
เรียบร้อยแล้ว ครับ 
2300
  นางสาว สุปรียา (ปุ๊ย)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-12-30 [05:18]
อื่นๆ 
วันที่ 4 มค กรุณาย้ายอุปกรณ์ IT ที่โต๊ะมาอยู่โต๊ะนิว แล้วจัดโต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ admin คนใหม่ค่ะ
ดำเนินการแล้วครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
48
Yesterday
131
This Month
340
Last Month
11,458
This Year
132,742
Last Year
116,646