username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2281
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น โอ๋
 311 312 - BANGCARE
024549905
2017-02-20 [05:08]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนแก้ไขปรับราคารหัส 1632141300135 ให้เป็น 30% ให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
แก้ไขเรียบร้อย ครับ 
2282
  นางสาว มินตรา อุทุมมา มิน
 311 312 - BANGCARE
024549905
2017-02-19 [06:12]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนเเก้ไขราคาของเเถมของร้าน Volcom ให้หน่อยค่ะ เพราะเวลายิงของเเถมเเล้วขึ้นราคา 595 บ. ค่ะ รหัส 1702206000002 ขอบคุณค่ะ
กดรับข้อมูลได้เลยครับ ส่งข้อมูลในระบบให้ใหม่แล้วครับ 
2283
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง หนุ่ม
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2017-02-19 [02:51]
อื่นๆ 
เรื่องยอดขาย ของวันที่18/02/2017 เนื่องจากเวลาประมาณ 20.30.น. น้องได้ยิงคูปองทดสอบแต่ยิงเข้าไปแล้วมันขึ้นเป็น skatedorbing 296 (คูปอง) สินค้าตัวนี้ไม่มีในระบบ แต่น้องไปทำยกเลิกรายการผิด ยกเลิกจากคูปอง เป็นเงินสดแทน ทำให้ ยอดเงินสดขาด 296 ครับ รบกวน
แก้ไขให้เรียบร้อยครับ ปรับปรุงข้อมูลให้ Key ใขายใหม่ครับ 
2284
  นางสาว ชนนิกานต์ มิว
 OP-002 - PRODUCT
132
2017-02-17 [03:48]
โปรแกรม Pos 
ต้องการให้เพิ่ม Brand + Catagory สินค้าต่างๆในโปรแกรม
OK  
2285
  นางสาว สุธิดา รุ่งภักดีสวัสดิ์ ฟ้า
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2017-02-16 [08:12]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ใช้ Fax ไม่ได้ ชั้น4 รบกวนมาดูด้วยนะค่ะ เนื่องจากต้องติดต่อจากลูกค้าภายนอก
แจ้ง พี่ตุ๋มธุรการ ได้เลยครับ 
2286
  นางสาว สุธิดา รุ่งภักดีสวัสดิ์ ฟ้า
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2017-02-16 [08:08]
โปรแกรม Formula 
ไม่มีก้อน Formula ของบัญชีคุณสริมชัย รบกวนใส่ข้อมูลให้ด้วยค่ะ (ด่วนค่ะ)
ดำเนินการแล้วครับ 
2287
  นางสาว มินตรา มิน
 311 312 - BANGCARE
024549905
2017-02-16 [06:38]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง Stock Sheet ร้าน 311 กับ 312 ให้หน่อยค่ะ เช็คสต็อกล่าสุดวันที่ 31/2/60
ตั้งยอดStockSheetสาขาให้ POS_311 เรียบร้อยครับ ยกมา 31/01/2017 จำนวน 1,895 ชิ้น ตั้งยอดStockSheetสาขาให้ POS_312 เรียบร้อยครับ ยกมา 31/01/2017 จำนวน 2,285 ชิ้น ให้สาขาตรวจสอบยอดในระบบให้ถูกต้องกับ Stockคงเหลือ 
2288
  นางสาว มินตรา มิน
 311 312 - BANGCARE
024549905
2017-02-16 [06:38]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง Stock Sheet ร้าน 311 กับ 312 ให้หน่อยค่ะ เช็คสต็อกล่าสุดวันที่ 31/2/60
ตั้งยอดStockSheetสาขาให้ POS_311 เรียบร้อยครับ ยกมา 31/01/2017 จำนวน 1,895 ชิ้น ตั้งยอดStockSheetสาขาให้ POS_312 เรียบร้อยครับ ยกมา 31/01/2017 จำนวน 2,285 ชิ้น ให้สาขาตรวจสอบยอดในระบบให้ถูกต้องกับ Stockคงเหลือ 
2289
  นางสาว เพ็ญประภา /พี่บ่วย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2017-02-15 [06:35]
อื่นๆ 
ขอใบกำกับภาษีอย่างย่อ / สรุปรายการขายประจำวัน / รายงานขายประจำเดือน ของระบบ LS Retail ของ DDH เพื่อยื่น ขอ ABB ของร้าน Pino Latte ที่ Zpell ขอภายในพรุ้งนี้น่ะค่ะ
 
2290
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
103
2017-02-15 [04:27]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนฝ่าย ITช่วยอัฟเดท ตัวโปรแกรม B-Plusให้เป็น Ver.6 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน B-Plusให้เป็น Ver.6 ต้องรอ อนุมัติ 
2291
  นางสาว อสมา เบญจกุล ปอย
 OP-002 - PRODUCT
123
2017-02-14 [03:06]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเพิ่มกลุ่มสินค้า MUG เเละ TUMBLER ใน POS ในชื่อกลุ่มทุกอันยกเว้น 0000 (OTHER)
เพิ่มในระบบ POS เรียบร้อยครับ 
2292
  นางสาว มิลตรา มูลจะคำ
 105 - PF CENTRAL WORLD
026461257
2017-02-13 [09:05]
ลําโพง (Speaker) 
ลำโพงมีเสียงแตกและเสียงเบสไม่ดังค่ะ
 
2293
  นางสาว เพ็ญประภา /พี่บ่วย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2017-02-10 [10:12]
อื่นๆ 
ขอใบกำกับอย่างย่อ /สรุปยอดขาย/ รายงานขาย ของ NY.LA CHEANGWATTANA และ NY.LA ZPELL เพื่อประกอบการขออนุมัติใช้เครื่อง ABB **** โจ้ครับ พี่บ่วยขอสติกเกอร์ เครื่องคิดเงิน ABB เก่าของสาขา NY แจ้งวัฒนะ มาทำเรื่องยกเลิกด้วยน่ะครับ *****
เรียบร้อยครับ 
2294
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร เบส
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2017-02-09 [03:57]
อื่นๆ 
เข้าโปรแกรม Auto tarnsfer Bimport ไม่ได้ แล้วจะก็เวลาส่งเมลคลิก Send to แล้วไม่ขึ้นหน้าเมลครับ
เรียบร้อยครับ  
2295
  นาย เกริกไกร เจริญทรัพย์ แก้ป
 104 - NY.LA CHEANGWATTANA
02-101-0656
2017-02-08 [08:06]
โปรแกรม Pos 
รบกวนพี่มวลนำรหัสพนักงานผ่านทดลองงานเข้าระบบ Front Office ให้หน่อยครับ เพื่อที่จะได้ใส่รหัสพนักงานเข้าคีย์ขายครับ รหัสพนักงาน 516151 นายน้องเนตร บุญมี ครับ ขอบคุณครับ
ดึงข้อมูลได้เลยครับ 
2296
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2017-02-08 [07:14]
โปรแกรม Pos 
ร้าน 103 พีโน่ ลาเต้ ออฟฟิต ชั้น 1 ในรายงานภาษีขาย ไม่มียอดขายวันที่ 03/02/17 ซึ่งมียอดขาย 705 บาท ( ขณะนี้เวลา 14.17 น.)
ดึงข้อมูลให้เรียบร้อยครับ 
2297
  นาย เอกพล โรมินทร์ เอก
 504 - OUTLET PHUKET
076-350443
2017-02-06 [03:31]
โปรแกรม Stock Sheet 
กดบันทึกการขายวันที 3 ไม่ได้ มันขึ้นว่า ( ยกมา ) ครับ
แก้ไขให้เรียบร้อยครับ 
2298
  นางสาว วราพร เกียรติคุณ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2017-02-03 [11:42]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนสั่งหมึกปริ้น Canon LBP2900 ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
2299
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร พัด
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2017-02-03 [06:28]
โปรแกรม Pos 
ตั้งบาร์ขายในระบบ POS Dickies ราคาปกติบาร์ 31873130 Dickies ราคา Sale บาร์ 31873147
ดึงข้อมูลได้เลย ครับ 
2300
  นางสาว กุลจิรา จันทร์จำเรือน ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043-288369
2017-02-02 [07:29]
ตัวเครื่อง (Case) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ้นรุ่น HP LaserjetP1102 1ชุดค่ะ รบกวนส่งมาพร้อมกับรอบการส่งสินค้านะค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
57
Yesterday
90
This Month
506
Last Month
9,271
This Year
71,630
Last Year
116,646