username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2281
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-09-02 [14:34]
อุปกรณ์ อื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม P-Check เครื่องเฟินค่ะ
OK  
2282
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-09-01 [17:07]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงาน สรุปยอดขายหลังหักส่วนลด ร้าน 130,131 งานเซลล์ 804 ช่วงวันที่ 26/07/59-07/08/59 เรียกดูไม่ได้ ขึ้น Run Time Error ค่ะ
แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ 
2283
  นาย เพิ่มพูน เพิ่ม
 105 - PF CENTRAL WORLD
02-6461257
2016-09-01 [14:19]
อื่นๆ 
รบกวนบันทึกรหัสพนักงานเข้าระบบ POS ขายหน้าร้านให้ด้วยค่ะ 1 นางสาวมิลตรา มูลจะคำ รหัสพนักงาน 516102 2 นายคณิตตะวัน ผู้ดี ระหัสพนักงาน 516082 ขอบคุณครับ
ดึงข้อมูลได้เลยครับ 
2284
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ แคร์
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2016-08-30 [11:49]
อุปกรณ์ อื่นๆ 
มีแผ่นรองเม้าท์มั้ยคะ
ไม่มีครับ 
2285
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ แคร์
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2016-08-30 [11:48]
โปรแกรม Microsoft Office 
ไม่สามารถเซิร์ทหาชื่ออีเมล์ได้
ดำเนินการแก้ใขให้แล้วครับ 
2286
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-08-29 [13:06]
เม้าส์ (Mouse) 
คลิ๊กได้บ้างไม่ติดบ้าง ต้องกดแรงๆ บางทีกดแล้วลั่น ลากหรือคลุมไม่ได้
เปลี่ยนให้แล้วครับ 
2287
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-08-25 [16:39]
โปรแกรม NAV 
ร้าน Outlet Pattaya รหัส 511 NAV Transfer ไม่ได้ค่ะ ติด Location ค่ะ รบกวนไอทีดำเนินการแก้ไขให้ด้วยค่ะ
OK ครับ 
2288
  นางสาว วสุพร วรรณอาภา
 OP-002 - PRODUCT
109
2016-08-23 [15:57]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ้นชั้น 3 จำนวน 1 กล่องค่ะ เนืองจากหมึกหมดค่ะ ขอบคุณค่ะ
จัดส่งแล้ว 
2289
  นาย ธนิก รัตนสมพงศ์พร ยุ่น
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2016-08-19 [16:04]
เครื่องเล่น (HD Player)  
เสีย เปิดไม่ได้ครับ
อุปกรณ์ชำรุด แก้ไขเรียบร้อย ครับมารับได้เลย เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ 
2290
  นาย อลงกรณ์ จันทรากาศ
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033003575
2016-08-19 [15:46]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการเช็คสต็อก ในพื้นที่ขายวันที่ 10/08/16 และได้สรุปสินค้าสุญหายเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ตั้ง Stock Sheet ใหม่
ตั้ง Stock Sheet ยกมา 08/08/2016 7,188 ชิ้น เรียบร้อย ครับ  
2291
  นางสาว อสมา เบญจกุล ปอย
 OP-002 - PRODUCT
123
2016-08-19 [11:45]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอลงโปรเเกรม TEAM VIEWER IP เครื่อง 192.168.1.36
ดำเนินการเสร็จแล้วครับ 
2292
  นางสาว พนิตา จูเจตน์ธรรม กิ๊ก
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-08-18 [11:16]
ตัวเครื่อง (Case) 
ขอรหัสเข้า Power ACC และ เพิ่มรหัสผู้ขายใน Power ACC
เรียบร้อยแล้ว ครับ 
2293
  นางสาว วาสนา นวลทอง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
104
2016-08-18 [10:04]
โปรแกรม Internet-Browser 
รบกวนตรวจสอบการเข้าใช้งาน SCB FX ONLINE
แก้ใขให้แล้วครับ 
2294
  นางสาว พนิตา จูเจตน์ธรรม กิ๊ก
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-08-17 [12:36]
โปรแกรม Pos 
รบกวนช่วยลง โปรแกรม Power ACC ให้ด้วยนะคะ
เรียบร้อยแล้ว ครับ 
2295
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-08-16 [11:21]
โปรแกรม NAV 
แจ้งการโอนข้อมูล Transfer ยอดขายตั้งแต่วันที่ 01/08/2559 เป็นต้นไปทำการ Transfer ยอดขายไม่ได้ เนื่องจากติดรหัส Coupon Discount 30% (โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 01/08/2559-31/12/2559) รอไอทีทำการแก้ไขค่ะ
OK 
2296
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-08-16 [11:17]
โปรแกรม Pos 
รบกวนไอทีเปลี่ยนวันที่ยอดขายสาขา Outlet อุดร เดือน 06/2559 มาไว้วันที่ 1/07/2599 ด้วยค่ะ
OK ครับ  
2297
  นางสาว วาสนา นวลทอง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
104
2016-08-16 [09:24]
โปรแกรม Pos 
อัพเดทโปรแกรม และ REPORT
OK  
2298
  นางสาว ลักขณา โพธิดี โอ
 OP-001 - MARKETING
146
2016-08-15 [17:53]
โปรแกรม Stock Sheet 
ลงโปรแกรมให้หน่อยค่ะ
เรียบร้อยครับ 
2299
  นางสาว วันวิสาข์ ปึกขาว ปู
 309 - NGAM WOMEN
025500272
2016-08-15 [15:26]
เร้าเตอร์ (Router) 
อาการเน๊ตหลุดบ่อยค่ะ ที่ร้านก็เลยแจ้ง TOT ให้มาเช็คให้ ช่างก็เลยบอกว่า Router เสียค่ะ ให้เปลี่ยน Routerใหม่ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ เข้ามาเอาได้เลย 
2300
  นาย โชคชัย เจี้ยมดี ต้อม
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2016-08-15 [14:20]
อื่นๆ 
แอร์เสีย มีลมออกแต่ไม่เย็นครับ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
421
Yesterday
445
This Month
8,021
Last Month
14,449
This Year
8,021
Last Year
116,646