username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2321
  นาย โชคชัย (ต้อม) ต้อม
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-413039
2016-07-18 [12:55]
อื่นๆ 
หลอดไฟปาริสต้าขาด แสงสว่างในร้านไม่พอ
แจ้ง http://110.164.218.175/Technicain/ ได้เลย ครับ 
2322
  นางสาว อาทิติยา สุวรรณ
 105 - PF CENTRAL WORLD
02-6461257
2016-07-14 [19:20]
ตัวเครื่อง (Case) 
ตัวเครื่อง (Case) เปิดไม่ค่อยติดในตอนเช้าต้องกดเปิดซ้ำๆหลายรอบค่อยติด
เปลี่ยนเครื่องเรียบร้อย ครับ 
2323
  นาง เพ็ญประภา เหมือนป้ัน พี่บ่วย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2016-07-14 [12:09]
อื่นๆ 
แก้ไข report Item Journal - ADJ ให้หน่อยครับ เพิ่มช่อง Total Amout กับ Cost center ให้ด้วยครับ ตัวอย่าง report ส่งให้ทาง skype น่ะค่ะ
เรียบร้อยแล้ว 
2324
  นางสาว กุลจิรา จันทร์จำเรือน ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043-288369
2016-07-11 [12:29]
อื่นๆ 
รบกวนบันทึกรหัสพนักงานเข้าระบบ POS ขายหน้าร้านให้ด้วยค่ะ 1 นางสาวณัฐชยา กองบุตร รหัสพนักงาน 516054 2 นาย สดใส ระวิสิทธิ์ รหัสพนักงาน 516074
OK ครับ  
2325
  นางสาว กุลจิรา ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043-288369
2016-07-11 [12:19]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ้นรุ่น HP LaserjetP1102 1ชุกค่ะ รบกวนส่งมาพร้อมกับรอบการส่งสิ้นค้านะค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
2326
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย อัน
 SP-003 - HR
103
2016-07-11 [10:06]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึก canon LBP6000/LBP6018
ได้รับแล้ว 
2327
  นางสาว สมาพร เจนนี่
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-07-08 [10:57]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ปริ้นเอกสารไม่ได้ค่ะ เครื่อง Fuji
ดำเนินการแก้ใขแล้วครับ 
2328
  นางสาว อสมา ปอย
 OP-002 - PRODUCT
123
2016-07-08 [10:50]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเบิก1อัน หนูกัดสายขาด
ได้รับ เรียบร้อย 
2329
  นางสาว อสมา
 OP-002 - PRODUCT
123
2016-07-06 [17:58]
โปรแกรม Pos 
ขอเพิ่ม VENDOR ใน POS VF-00045 PETER POINT (XIAMEN) IMP. & EXP.CO.,LTD
เพื่มในระบบ POS เรียบร้อยแล้วครับ 
2330
  นางสาว อสมา ปอย
 OP-002 - PRODUCT
123
2016-07-06 [17:57]
โปรแกรม Pos 
ขอเพิ่ม CAT CARDIGAN ในหมวดดังต่อไปนี้ 0004 THAI 0006 HONGKONG 0007 JAPAN 0008 EUROPE 0009 CHINA 0010 KOREA
เพื่มในระบบ POS เรียบร้อยแล้วครับ 
2331
  นางสาว ปวริศา อนุลาวัพพ์ แคร์
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2016-07-06 [12:15]
เม้าส์ (Mouse) 
เบิกเม้าส์ 1 อันค่ะ
เปลี่ยนให้แล้วครับ 
2332
  นางสาว พรฐกานต์ บูบี
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-07-05 [16:47]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เครื่องปริ้น fiji xerox เวลาสแกนมันเป็นเส้นๆค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2333
  นางสาว พรฐกานต์ บูบี
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-07-05 [16:45]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึก canon lbp6000 ค่ะ
ได้รับสินค้าแล้ว 
2334
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร เบส
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-07-04 [23:17]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ร้าน Nyla Pattaya ขอเบิกหมึกปริ้นรุ่น Xerox Phaser 3124 จำนวน 1 อันครับ
จัดส่งไปกับสินค้าแล้ว 
2335
  นางสาว สุปรียา วัฒนเจียมวงษ์ ปุ๊ย
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-07-04 [18:37]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ปริ้นไม่ออก
แก้ไขเรียบร้อย 
2336
  นางสาว สมาพร เจนนี่
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-07-04 [18:34]
เม้าส์ (Mouse) 
เสียค่ะ ขอเบิกใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ได้รับ เรียบร้อยแล้ว 
2337
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-07-04 [17:54]
โปรแกรม Pos 
Shop ร้าน Paul Frank Westgate 139 สินค้าราคา Sale ไม่อยู่ช่อง Sale แต่ยอดไปรวมอยู่ช่องราคาโปรโมชั่นค่ะ หน้ารายงานหลังหักส่วนลด รบกวนไอทีแก้ไขให้ด้วยค่ะ
OK 
2338
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
103
2016-07-04 [11:23]
โปรแกรมอื่นๆ 
ฟอร์เดอร์ N ใช้งานไม่ได้ค่ะ รบกวนดูให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ  
2339
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-07-01 [15:18]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานยอดขายหลังหักส่วนลด เรียนดูข้อมูล ร้าน (รหัส) 102,130,131 ไม่ได้ค่ะ รบกวนทางไอทีแก้ไขให้ด้วยค่ะ
แก้ไขแล้ว 
2340
  นาย พันธ์เทพ เอี่ยมสอาด หนึ่ง
 SP-007 - INTERNAL AUDIT
2016-06-30 [16:29]
ตัวเครื่อง (Case) 
ขอเบิกคอมโน็ตบุก 1 เครื่องครับ
Update เรียบร้อย ครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
420
Yesterday
445
This Month
8,021
Last Month
14,449
This Year
8,021
Last Year
116,646