username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2361
  นางสาว น้ำฝน มะโมัย น้ำฝน
 104 - NY.LA CHEANGWATTANA
021010656
2016-11-12 [13:26]
โปรแกรม Pos 
วันที่ 11/11/59 ก่อนปิดร้าน ได้ปิดรอบหน้าขายในระบบ POS ไปแล้ว แต่หลังจากนั้นระบบได้แจ้งเตือน Runtime error ค่ะ และทำให้ยอดขายของวันที่ 11/11/59 มารวมอยู่ในยอดขายของวันที่ 12/11/59 ค่ะ
OK ครับ 
2362
  นางสาว วันวิส่าข์ ปึกขาว
 309 - NGAM WOMEN
2016-11-12 [05:07]
อื่นๆ 
ขอตั้ง stock sheet ใหม่ค่ะ เนื่องจากเช็ค stock ล่าสุด วันที่ 8/11/59ค่ะ
ตั้งยอดStockSheetสาขา309 วันที่ 07/11/2016 จำนวน 2,664 ชิ้น ให้สาขาตรวจสอบยอดในระบบให้ถูกต้องกับ Stockคงเหลือ 
2363
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-11-11 [09:50]
โปรแกรม Pos 
ร้าน 202 วันที่ 9/11/16 ระบบ POS คูณ GP ผิดค่ะพี่ตั้ม
แก้ใขแล้วครับ 
2364
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร เบส
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-11-11 [08:18]
โปรแกรม E-Mail 
ส่งเมลไม่ได้ครับ กดส่งแล้วไม่ไปให้ครับ
แก้ใขแล้วครับ 
2365
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-11-10 [05:08]
โปรแกรม Pos 
ร้าน PINO LATTE เขาค้อ 102 -แก้ไขระบบ ปัดทศนิยม เช่น ยอด 5,400.06 ระบบปัดเป็น 5,400.25 -แก้ไขหน้าร้านคีย์เลขสลับกัน ยอดที่ถูกต้อง 5,400.06 หน้าร้านคีย์ 5,400.60
OK 
2366
  นางสาว กุลจิรา จันทร์จำเรือน ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
2016-11-08 [04:45]
โปรแกรม Microsoft Office 
รบกวนไขราคายิงขาย Out let อุดร รหัสสาขา 706 ค่ะ รบกวนแก้ไขด่วนค่ะ การเงินตามยอดขายแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
แก้เรียบร้อย ครับ จากสินค้าSaleเป็นปกติ  
2367
  นาย บรรหาร สอนคำ ฮา
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2016-11-07 [08:43]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอติดตั้งโปรแกรม MEMBER
เรียบร้อย ครับ  
2368
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร พัช
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2016-11-07 [03:35]
โปรแกรม Pos 
ขายผิดราคาบาร์1642206300105 VAF353166 TEE SHIRT ราคา 906บาท 1612206300075 VAF521605 TEE SHIRT ราคา 906 บาท ปรับเป็นราคาปกติยอดขายวันที่ 6/11/2559 ค่ะ
เรียบร้อย ครับ 
2369
  นาง บุศรากร สายยืนยงค์ โอ้
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
170
2016-11-07 [03:05]
โปรแกรม NAV 
ขอ user เพื่อใช้ NAV ค่ะ เนื่องจากเป็นพนักงานใหม่
OK 
2370
  นางสาว จุฑามาศ คิดถาง จิน
 604 - ROBINSON KHONKEAN
2016-11-04 [09:51]
โปรแกรม Pos 
ขายสินค้า PAUL FRANK โปร 30% เสื้อขาวดำ แต่ เข้าเครื่องห้าง เป็นบาร์ ปรกติ ลด 20% บาร์เสื้อ 1632404600097 ค่ะ วันที่04-11-2016
แก้ไขให้แล้วครับ 
2371
  นางสาว ณัฐิยา สูงขุนทด นัท
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
122
2016-11-03 [06:50]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ไขข้อมูลการลดท้ายบิลที่ส่งผลทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มผิดเพื้ยนไปค่ะ ยอดขายสินค้าเขาค้อวันที่ 24/10/59 เลขที่บิล 1112026059 ค่ะ รบกวนแก้ไขให้เป็นการลดรายไอเท็มไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
เรียบร้อยครับ 
2372
  นาย กิตติศักดิ์ คงทรัพย์
 SP-003 - HR
108
2016-11-03 [04:39]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
รบกวน add printer ของชั้น 4 เพื่อปิ้นสีครับ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2373
  นางสาว ชัญญานุช ป้องศิริ ยุ้ย
 OP-004 - RETAIL
147
2016-11-03 [02:18]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวน add printer ของชั้น4 ให้หน่อยนะคะ ทั้ง2 เครื่องเลยค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2374
  นางสาว อุษณี แสนจันทร์ วิว วิว
 311 312 - BANGCARE
0827444952
2016-10-31 [10:15]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนสินค้าvolcom 161226300232 เปลี่ยนจาก30%เป็นราคาปกติ เนื่องจากขายผิดราคา
แก้ไขให้เรียบร้อยครับ 
2375
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี บูบี
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-10-31 [08:49]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เครื่องปริ้นเวลาสแกนและถ่ายเอกสารมันเป็นเส้นๆค่ะ
แก้ใขแล้วครับ 
2376
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร เบส
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-10-31 [04:04]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เวลาปริ้นเอกสาร3-4แผ่นเครื่องจะหยุดทำงานและมีเสียงเครื่องดังออกมา เป็นพักๆ
เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่แล้วครับ 
2377
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร เบส
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-10-31 [04:01]
โปรแกรม E-Mail 
E-Mail เข้าใช้งานไม่ได้ครับ
แก้ใขแล้วครับ 
2378
  นาย วิชัย บุญเจริญ เก่ง
 508 - OUTLET AYUTHAYA
2016-10-28 [03:51]
เครื่องเล่น (HD Player)  
เสีย ส่งตรวจสอบแล้ว รอฟังผมดำเนินการ รบกวนแจ้งรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ
สั้งชื้อให้ใหม่เรียบร้อยครับมารับได้เลยครับ 
2379
  นางสาว กมลรัตน์ ฉํนทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-10-27 [05:19]
โปรแกรม Pos 
แก้ไขรายงานยอดขาย Net sale หัก GP เวลาเลือกช่วงวันที่ปริ้นแล้วสาขารวมกันใน 1 หน้า
OK ครับ 
2380
  นางสาว รัตนา ชูช่วย ชุ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2016-10-26 [07:38]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอลง Line on PC เนื่องจากชั้น 4 ไม่มี wifi และจำเป็นต้องใช้ติดต่องาน
เรียบร้อยครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
55
Yesterday
97
This Month
271
Last Month
9,271
This Year
71,395
Last Year
116,646