รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2361
  นาย อาทิตย์ ธูปทอง (หนุ่ม)
 511 - OUTLET PATTAYA
0634377097
2016-10-26 [02:54]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง Stock shrrt NY.LA511 OUtlet pattaya วันที่ 9/9/2016
ตั้งยอดยกมา POS_511 วันที่ 09/09/2016 ยอด 5,011 ชิ้น เรียบร้อยครับ 08/11/2016  
2362
  นางสาว อสมา เบญจกุล (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2016-10-25 [10:10]
โปรแกรม Pos 
รบกวนลง โปรเเกรม pos ที่เครื่อง 192.168.1.36
OK 
2363
  นางสาว อสมา เบญจกุล (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2016-10-25 [08:56]
โปรแกรม Pos 
รบกวนลง โปรเเกรม 1.เรียกยอดขาย 2.เรียกสต๊อก 3.เเอดบาร์ ใน pos ชื่อไฟลืIMPORT PRODUCT EXCELL ที่เครื่อง 192.168.1.36
OK 
2364
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-10-21 [02:59]
โปรแกรม Pos 
ดูรายงานยอดขาย Net sale หัก GP ไม่ได้ค่ะ ไม่สามารถดูได้ทุกร้านและทุกสาขา แต่เครื่องอื่นๆสามารถดูได้ปกติค่ะ
OK ครับ 
2365
  นางสาว อสมา เบญจกุล (ปอย)
 OP-002 - PRODUCT
123
2016-10-20 [05:17]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวนเพิ่มเเคท HOODIE ใน POS ในทุกประเทศกับเพศ
เรียบร้อยแล้ว ครับ 
2366
  นางสาว วสุพร (วรรณอาภา)
 OP-002 - PRODUCT
109
2016-10-19 [11:04]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ้นชั้น 3 จำนวน 1 กล่องค่ะ เนื่องจากหมึกหมดค่ะ
 
2367
  นางสาว จันทร์เพ็ญ (ขวัญพรม (เพ็ญ))
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-10-18 [17:40]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานหลังหักส่วนลด ปริ้นรายงานไม่ได้ค่ะ ขึ้น Run-Time Error 94 ค่ะ รบกวนไอทีแก้ไขให้ด้วยค่ะ
OK  
2368
  นางสาว ภัทรียา พรมโคตร (ปุ๊)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
2016-10-17 [14:44]
โปรแกรม Pos 
อัพเดทโปรแกรม POS แล้ว เข้าไปดูในแทมเพลส รหัสสาขาไม่ขึ้นค่ะ
ตรวจสอบ OK แล้ว ครับ 
2369
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี (บูบี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-10-17 [13:03]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้น Fuji xerox
 
2370
  นางสาว อลิษา ศรีเทา (โอ๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2016-10-14 [12:54]
โปรแกรม Pos 
ลงโปรแกรม POS POWRE ACCSO ของ บจก. เอ็นวาย.แอลเอ กรุ๊ป คะ
เรียบร้อย ครับ 
2371
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-10-13 [12:55]
โปรแกรม Pos 
ร้าน 702 ข้อมูลขายวันที่ 4 ไม่มาค่ะ
 
2372
  นาย โกศล บุญมี (อวบ)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2016-10-11 [18:40]
โปรแกรม Pos 
แก้ไขราคาจากปกติเป็น 30% ครับ รหัส 1412404300063 PFGMTSSM4001 TEE SHIRT ครับ
OK ครับ 
2373
  นางสาว สุจิตรา โมลิพันธ์ (เอิน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2016-10-11 [10:27]
โปรแกรมอื่นๆ 
เปลี่ยนโลโก้ของบริษัทเดอะ คาเฟ่ ในโปรแกรม PowerAccSO จากโลโก้ของจีราล์ฟเป็นของเดอะคาเฟ่ค่ะ
เรียบร้อยแล้ว ครับ 
2374
  นางสาว ภัทรียา พรมโคตร (ปุ๊)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
2016-10-10 [22:04]
โปรแกรม Pos 
ยิงขายแก้ว ไม่ลดค่ะ โปร 2 ชิ้น 50%
ดึงข้อมูลใหม่ได้เลย ครับ  
2375
  นางสาว จันทร์เพ็ญ (ขวัญพรม (เพ็ญ))
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-10-10 [17:56]
โปรแกรม Pos 
ร้าน 511 Outlet Pattaya วันที่ 1-8/10/59 ทำขั้นตอน Export ไม่ได้ค่ะ Error ค่ะ รบกวนไอทีตรวจสอบดูข้อมูลใน POS ให้ด้วยค่ะ
OK แก้ไขแล้ว ครับ 
2376
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-10-10 [11:36]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึกเครื่องปริ้นหมด Canon LBP6030
 
2377
  นาย โกศล บุญมี (อวบ)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2016-10-10 [10:47]
โปรแกรม Pos 
แก้ไขราคาจากราคาจากปกติเป็น 50% สินค้ารหัส 8859228401791PFGRMUHO5162 MUG ราคา595 ยิงในระบบ POS ไม่สามารถกดลดได้ครับ
ดึงข้อมูลได้เลย ครับ 
2378
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-10-10 [10:46]
โปรแกรม Pos 
306 701 วันที่ 1-10/09/2016 ไม่มีข้อมูล ข้อมูลหายไป รบกวนดึงข้อมูลให้ด้วยค่ะ
ดึงข้อมูลเรียบร้อย ครับ 
2379
  นาย โกศล บุญมี (อวบ)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2016-10-09 [11:23]
โปรแกรม Pos 
แก้ใขราคาจากปกติเป็น 30% ครับ รหัส 1412404600012 PFGLTSSM4002 TEE SHIRT และ 1412404300063 PFGMTSSM4001 TEE SHIRT
ดึงข้อมูลได้เลย ครับ 
2380
  นางสาว อลิษา ศรีเทา (โอ๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2016-10-07 [16:18]
เม้าส์ (Mouse) 
เมาส์กดไม่ติด ขอเปลี่ยนเม้าส์
OK  
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
20
Yesterday
131
This Month
340
Last Month
11,458
This Year
132,742
Last Year
116,646