username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2381
  นาย วิทยา บุญหล่อ
 105 - PF CENTRAL WORLD
02-6461257
2016-05-17 [18:28]
อื่นๆ 
บันทึกรหัสพนักงานเข้าระบบPosเพื่อคีย์ขายสินค้าหน้าร้านครับ 1.น้ำค้าง ศรีหามล รหัสพนักงาน 516035 2.คณิตตะวัน ผู้ดี รหัสพนักงาน 516082 ขอบคุณครับ
ดูข้อมูลได้เลยครับ 
2382
  นางสาว สมาพร เจนนี่
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-05-17 [17:08]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
สแกนเอกสารไม่ได้ค่ะ รบกวนดูให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการแก้ใขให้แล้วแล้วครับ 
2383
  นางสาว จันทรกานต์ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-05-17 [12:47]
โปรแกรม Pos 
ติดตั้งโปรแกรมPOS เครื่องติ้งให้หน่อยค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2384
  นาย เกริกไกร แก้ป
 104 - NY.LA CHEANGWATTANA
021010656
2016-05-16 [15:06]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรม Skype เข้าไม่ได้ครับ
ดำเนินการแล้วครับ 
2385
  นางสาว เบญจวรรณ กลัดประเสริฐ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
122
2016-05-16 [12:15]
โปรแกรม Pos 
เพิ่มบจก.เอ็นวาย.แอลเอ กรุ๊ป
ดำเนินให้แล้วครับ 
2386
  นางสาว สุจิตรา (เอิน) โมลิพันธ์
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2016-05-13 [18:09]
เม้าส์ (Mouse) 
เปลี่ยนเม้าส์ เนื่องจากเม้าส์ดีด Double Click เอง
 
2387
  นางสาว สมาพร เจนนี่
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-05-13 [15:56]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ปริ้นเอกสารไม่ได้ค่ะ
 
2388
  นางสาว วราพร เกียรติคุณ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-05-12 [16:30]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนสั่งหมึกปริ้นเตอร์ Canon LBP2900 จำนวน 2 กล่อง ให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
 
2389
  นางสาว จริยา แก้วโขง บิว
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-05-12 [15:51]
ตัวเครื่อง (Case) 
เครื่องบ้านเชียงปริ้นใบกำกับภาษีไม่ได้ รบกวน IT ตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ บิว
แก้ใข้ให้แล้วครับ 
2390
  นางสาว สมาพร ทองสะอาด เจนนี่
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-05-12 [10:48]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
สแกนเอกสารไม่ได้ค่ะ
แก้ใขแล้วครับ 
2391
  นาย มหรรฆพันธุ์ พันธุ์ทอง ปาล์ม
 OP-001 - MARKETING
145
2016-05-11 [18:07]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวนลงโปรแกรม Line@ ให้ทางเครื่องของ marketing ให้ด้วยครับ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2392
  นาง เพ็ญประภา เหมือนป้ัน พี่บ่วย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2016-05-11 [15:46]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์ ทำงานไม่ปกติ วิ่งดีดเด้ง หนีไปมา
OK 
2393
  นางสาว จริยา แก้วโขง บิว
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-05-11 [11:33]
อื่นๆ 
เครื่องบิวไม่สามารถปริ็นเอกสารเครื่องถ่ายเครื่องใหม่ได้ รบกวนพี่ๆ IT แก้ไขให้ด้วยนะค่ะ
แก้ใขแล้วครับ 
2394
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-11 [09:34]
โปรแกรม NAV 
ปริ้นรายงานจากโปรแกรม NAV ไม่ได้ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2395
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-10 [13:05]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานการเก็บเงินประจำวัน อยากให้เซท ถ้าเรียกรายงานหลายวัน ให้เซ็ตยอดรวมขั้นเป็นวันให้ด้วยค่ะ เฉพาะ เครื่องของเฟินค่ะ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ 
2396
  นางสาว วราพร เกียรติคุณ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-05-09 [14:28]
โปรแกรม Formula 
เพิ่มโปรแกรมฟอร์มูล่าให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
เรียบร้อยแล้วครับ 
2397
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-05-09 [13:21]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น canon LBP6000 ค่ะ
เรียบร้อย 
2398
  นาย พีรวิชญ์ ไผ่
 105 - PF CENTRAL WORLD
026461257
2016-05-09 [11:52]
โปรแกรม Pos 
BACK Office เข้าระบบไม่ได้ครับ เครื่องมีการแจ้งเตือน Error occurred while connecting database การติดต่อใช้ฐานข้อมูลกระทำไม่สำเร็จ
แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ 
2399
  นางสาว นิตยา เบส
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-05-07 [16:08]
โปรแกรม Pos 
ยอดสรุปรอบ ณ.ขณะนี้ ของวันที่06/04/2559มารวมกับยอดของวันที่07/04/2559 ครับ
 
2400
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร วุฒิ
 SP-003 - HR
108
2016-05-06 [12:59]
อื่นๆ 
เบิกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ นักศึกฝึกงาน ฝ่าย Marketing รายละเอียด ดังนี้ 1. Notebook 1 ตัว 2. เมาค์ 1 ตัว 3.คีย์บอร์ด 1 ตัว ฝึกงานช่วงวันที่ 16 พ.ค.59-29 ก.ค.59
เรียบร้อยครับ ยืม 16/05/2016  
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
272
Yesterday
453
This Month
7,187
Last Month
14,449
This Year
7,187
Last Year
116,646