username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
241
  นางสาว รัชชาภรณ์ วิชัยกุล บิ๊ว
 OP-007 - PRODUCTION
จค_ถภๅถจถ/
2019-11-19 [09:47]
โปรแกรมอื่นๆ 
เปิด file pdf ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
242
  นางสาว กุลจิรา จันทร์จำเรือน ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043288369
2019-11-18 [13:40]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง stock sheet ให้ใหม่หน่อยค่ะ เนื่องจากเช็ค stock เมื่อวันที่ 14/11/2019 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
243
  นางสาว สุชาสินี ชูศรี ปุ้ย
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0958811201
2019-11-18 [13:14]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรมสไกล์ใช้ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
244
  นางสาว น.ส.สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-11-18 [12:23]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน151 วันที่ 17/11/62 2.ร้าน804 วันที่ 15-17/11/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
245
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ ฝน
 217 - CENTRAL WESTGATE
0639055830
2019-11-18 [10:21]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งstockSheetให้ใหม่ด้วยค่ะ เนื่องจากมีการเช็คStookและสรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อยแล้วค่ะในวันที่30/10/62ขอบคุณค่ะ
246
  นางสาว ชนนิกานต์ สว่างกรรณ์
 OP-002 - PRODUCT
0855431232
2019-11-14 [17:37]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
ขอ Key Board + Mouse เพิ่มค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
247
  นาย จักษวัชร กลิ่นเจริญ นนท์
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2019-11-14 [11:38]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็อกชีท ครับ และตัวส่งข้อมูลกดไม่ได้ครับ
248
  นางสาว ศรัญญา ฉิมขัณฑ์ ส้มโอ
 215 - CENTRAL SALAYA
0639055828
2019-11-12 [16:00]
โปรแกรม Skype 
Skype เข้าใช้งานไม่นาน
เสร็จเรียบร้อย 
249
  นางสาว รจนา กอรํมย์ ใหม่
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
0802893037
2019-11-12 [14:52]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนITตั้งstockSheetให้ใหม่ด้วยค่ะ เนื่อ จากเช็คStookสินค้าและสรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อยแล้วค่ะในวันที่25/10/62ขอบคุณค่ะ
250
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ แซนด์
 OP-001 - MARKETING
146
2019-11-12 [10:09]
โปรแกรม Microsoft Office 
ลงโปรแกรมให้น้องฝึกงานค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
251
  นางสาว สุนิสา หลิน
 306 307 - BANGKAPI
02-3633099
2019-11-11 [12:23]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนทางทีม it ตั้ง stock sheert ใหม่ใหม่คะเนื่องจากเช็คสต๊อกสินค้าเรียบร้อยแล้วคะในวันที่ 06-11-2019 ร้าน 306 และ 307 คะ
252
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-11-11 [09:55]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในPOS ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน 110 วันที่10/11/62 2.ร้าน 120 วันที่8-10/11/62 3.ร้าน 139 วันที่10/11/62 4.ร้าน 144 วันที่10/11/62 5.ร้าน 504 วันที่10/11/62 6.ร้าน 511 วันที่10/11/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
253
  นาย เสนีย์ รัตนสิทธิ์ เก่ง
 215 - CENTRAL SALAYA
0639055828
2019-11-08 [14:24]
โปรแกรม Skype 
เข้าใช้งาน skype ไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
254
  นางสาว สุธิดา ชินมาตย์ เจน
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
0802893037
2019-11-07 [16:40]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากสินค้าเซลล์รุ่น DKWDT16140 HORSESHOE LOGO SHORT ได้ปรับสินค้าลด30%เป็นราคา 1,046 แต่ดิฉันได้เข้างานบาร์ห้างราคาปกติ 1,495 รบกวนทาง IT ช่วยแก้ไข้ยอดให้ตรงกับราคาห้างและการเงินด้วยค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ
255
  นางสาว สุนิสา ยศขุน ปุ้ย
 205 - CENTRAL PHUKET
0639095607
2019-11-06 [13:11]
โปรแกรม Pos 
รบกวนitเเก้ไขราคารหัสสินค้า 1912404600257จากราคา 696 ให้เป็นราคา 995 บาท หน่อยค่ะ เนื่องจากขายสินค้าราคาปกติไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
256
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-11-06 [09:53]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลยอดขายPOS ร้าน 705 วันที่ 1-31/10/62 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
257
  นาย พชร ค้าไม้ ฟอร์ด
 OP-001 - MARKETING
145
2019-11-06 [09:22]
เร้าเตอร์ (Router) 
อินเตอร์เน็ตไม่เข้าเครื่อง PC ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
258
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ แซนด์
 OP-001 - MARKETING
145
2019-11-05 [16:36]
อื่นๆ 
ลง AI
เสร็จเรียบร้อย 
259
  นางสาว สุนิสา ภูชื่นศรี มดแดง
 219 - CENTRAL PATONG
0638085812
2019-11-04 [21:26]
โปรแกรม Pos 
รบกวน IT แก้ไขรหัสสินค้า 1932208300136 จาก 30 % ราคา 626 บาทเป็นราคาปกติ 895 บาท เนื่องจากขายสินค้าเป็นราคาปกติไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
260
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร พัช
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2019-11-02 [18:47]
โปรแกรม Pos 
ปรับราคาจาก 30% เป็นราคาปกติ 1912206300249 VAF521912 MENS TEESHIRT ราคา 1295 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
54
Yesterday
90
This Month
506
Last Month
9,271
This Year
71,630
Last Year
116,646