รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2461
  นางสาว วาสนา (นวลทอง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
103
2016-04-26 [10:06]
โปรแกรม NAV 
ติดตั้งโปรแกรม NAV (THE CAFE')
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2462
  นางสาว มณีรัตน์ (เหล่าเจริญวงศ์)
 SP-003 - HR
108
2016-04-25 [10:49]
อื่นๆ 
ขอเบิกหมึกเครื่อง Print Cannon HR 2 กล่องคร้า
เรียบร้อยครับ 
2463
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-04-25 [09:36]
Windows 
เครื่องขึ้น Startup repair รบกวนมาดูให้หน่ออยค่ะ
แก้ไขให้เรียบร้อย ครับ 
2464
  นางสาว ลักขณา ()
 OP-001 - MARKETING
146
2016-04-22 [18:58]
ตัวเครื่อง (Case) 
ต้องการเพิ่มแรมค่ะ เพราะว่าเครื่องโอแรมไม่พอในการทำงานเลยค่ะ ต้องใช้ในการตัดต่อ vdo รวมถึง โปรแกรม motion ต่างๆด้วย ช่วยด้วยค่าาาา ขอบคุณมากค่าา T^T
ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับ 
2465
  นางสาว จันทรกานต์ (สุวรรณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-04-22 [15:31]
อื่นๆ 
ช่วยติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร(เครื่องใหม่)ชั้น4 บัญชีการเงิน ให้หน่อยค่ะ
ดำเนินการแล้วครับ 
2466
  นางสาว พรฐกานต์ (ดงปาลี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-04-21 [18:47]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น fuji exrox ของเดอะคาเฟ่ ค่ะ
 
2467
  นาง เพ็ญประภา (เหมือนปั้น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2016-04-20 [12:14]
อื่นๆ 
เม้าท์มีอาการ คลุมจับหน้าจอไม่ได้ วิ่งโดดไปมา
แจ้งวิธีแก้ใขแล้วครับ 
2468
  นางสาว ชัชณีย์ยา (ชัญญาศิริเจริญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-04-19 [15:41]
โปรแกรม NAV 
ช่วย Set Server The Cafe' ให้น้องๆ แผนกบัญชี ที่ต้องใช้งานด้วยค่ะ จำนวน 5 เครื่อง ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2469
  นาย บรรหาร(ฮา) (สอนคำ)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2016-04-08 [12:08]
โปรแกรม Antivirus 
Avast Antivirus แจ้งคำเตือน ระบบของคุณไม่ปลอดภัย
เปิดระบบ Avast Antivirus ให้ใหม่แล้ว ครับ 
2470
  นางสาว สุธาสินี (กล้าเขตการ)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032473268
2016-04-08 [11:25]
โปรแกรม Stock Sheet 
สต๊อกชีสวันที่ 06/03/2016 ตัดไม่ได้ค่ะ
ตรวจสอบ OK เแล้วนะครับ 
2471
  นางสาว นิตยา (ศรีหะบุตร(เบส))
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-04-07 [12:09]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง Stock Sheet ใหม่ให้หน่อยครับ เนื่องจากมีการนับสต๊อคไปวันที่ 16/03/2016
ดำเนินการแล้วครับ 
2472
  นางสาว แพรภัทร (สกุลศุภรัฐ)
 SP-003 - HR
108
2016-04-07 [09:50]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์คลิกแล้วไม่ค่อยติด
เปลี่ยนตัวใหม่ให้แล้วครับ 
2473
  นางสาว สุดาพร (ได้เจริญสุข)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2016-04-06 [16:31]
โปรแกรม Pos 
แก้ไข รายงานยอดขายหลังหักส่วนลด เนื่องจาก ไม่ตอบโจทย์การทำงานของ การเงินและฝ่ายบุคคล ขอให้แยกโดยยึดการคีย์ขายตามบาร์ห้าง และวางแผนการดำเนินงานเผื่ออนาคตเมื่อมีการสร้างแบรน์ดใหม่ๆ อีก
เรียบร้อยครับ 
2474
  นางสาว สุดาพร (ได้เจริญสุข)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2016-04-06 [16:26]
โปรแกรม Pos 
สร้างReport รายงานรายวันขายใหม่ให้ครอบคุม เหมือนใบปิดรอบ เพื่อ ใช้แนบเอกสารในการตรวจสอบยอดขายของ audit และเพื่อลดปริมาณการปริ้นท์งานของบัญชีและการเงิน ลดปริมาณกระดาษ
เรียบร้อยครับ 
2475
  นางสาว นิรมล (บรรลือหาญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2016-04-06 [10:12]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
รบกวนช่วยเพิ่มรหัสสแกนเข้าเครื่องถ่ายเอกสารให้บีด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2476
  นางสาว สุวิมล (เฟิร์น) (วิลา)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-04-05 [15:03]
โปรแกรม Pos 
หน้าร้านงานภาษีขาย ร้าน VOLCOM_Zpell 141 ไม่มีเลขที่สาขา รบกวนอัพเดทให้เป็น สาขาที่ 0052 ค่ะ
อัพเดทให้เป็น สาขาที่ 0052 เรียบร้อยครับ 
2477
  นางสาว สุวมล (เฟิร์น) (วิลา)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-04-05 [10:22]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานภาษีขาย ไม่มีเลขที่สาขา รบกวนไอทีอัพเดทให้ด้วยค่ะ Shop เก็บเงินเอง ไม่มีเลขที่สาขาทุกร้านค่ะ รบกวนแก้ไขให้ด่วนนะคะ
OK ครับ 
2478
  นางสาว เฟิร์น สุวิมล (วิลา)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-04-04 [13:07]
โปรแกรม Pos 
หนัารายงานการเก็บเงินประจำวัน ร้านเดอะแรม วันที่ 18/03/59 มีการยิงรับคืรแต่ไม่มีดีเทล รบกวนไอทีอัพเดทให้ด้วยค่ะ
 
2479
  นางสาว แพรภัทร (สกุลศุภรัฐ)
 SP-003 - HR
108
2016-03-31 [10:45]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอโหลด โปรแกรม Flip PDF (โปรแกรม สร้าง eBook)
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2480
  นางสาว สุจิตรา (เอิน) (โมลิพันธ์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2016-03-31 [10:26]
โปรแกรม Formula 
ไม่มี Formula ก้อนใหม่
เรียบร้อยแล้ว ครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
147
Yesterday
364
This Month
9,408
Last Month
13,911
This Year
106,437
Last Year
116,646