username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2521
  นาย กิตติศักดิ์ คงทรัพย์
 SP-003 - HR
108
2016-01-21 [18:10]
เครื่องสแกนนิ้วมื้อ (Finger scan) 
รบกวนลงโปรแกรม Time ที่สาขา Paul Frank Zpell ครับ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2522
  นาง เพ็ญประภา เหมือนปั้น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-01-19 [09:18]
อื่นๆ 
ช่วยลงทีม view ให้หน่อยค่ะ จะคุยงาน nav กับทีมงาน ภัทรค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2523
  นาย อัมพัน กำกับกิจ
 SP-007 - INTERNAL AUDIT
2016-01-18 [14:16]
จอภาพ (Monitor) 
เบิก คอม 1 ชุม ติดตั้งพร้อมชั้น 4
เปลี่ยนเป็นสั่งซื้อ notebook แทนครับ 
2524
  นางสาว ชนิตา แสงบดี
 OP-002 - PRODUCT
149
2016-01-18 [08:35]
โปรแกรม Skype 
Sign in แล้วไม่ขึ้นที่หน้า Desktop อาการเหมือนเดิมทุกอย่างต้องเข้าไป Loadใหม่ทุกวัน แจ้งมาเพื่อรับทราบ / ขอบคุณค่ะ
แก้ใขเบื้องต้นแล้วครับ 
2525
  นางสาว สุดาพร ได้เจริญสุข
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2016-01-15 [15:30]
โปรแกรมอื่นๆ 
โปรแกรมทำเช็ค เก่า ของการเงิน มีปัญหาเวลาทำการตัดเช็ค เครื่องจะค้าง และไม่เซฟ ข้อมูล
แก้ใขแล้วครับ 
2526
  นางสาว ชนิตา แสงบดี
 OP-002 - PRODUCT
149
2016-01-15 [10:03]
โปรแกรม Skype 
IT มาดำเนินการแก้ไขตามที่แจ้งไว้ในครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว แต่อาการก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม ขณะนี้ใช้งานไม่ได้เลยค่ะ
แก้ใขแล้วครับ 
2527
  นางสาว อลิษา ศรีเทา
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-01-14 [14:12]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เครื่องปริ้น CANNON LBP2900 ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้คะ
ดำเนินการแก้ขแล้วครับ 
2528
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย
 SP-003 - HR
103
2016-01-12 [12:08]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ้นCanon LBP6000 3 กล่องค่ะ
เรียบร้อยแล้ว 
2529
  นางสาว พิชชาภา พระพลศรี
 OP-001 - MARKETING
145
2016-01-07 [17:21]
ตัวเครื่อง (Case) 
ค้าง รวน กระตุก เครื่องช้า หน้าจอ Blue Screen มาหลายครั้งแล้วคะ ขอเปลี่ยนเครื่องคะ
เปลี่ยนเครื่องให้แล้วครับ 
2530
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-01-07 [14:46]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกปริ้น 1 pcs ของร้าน faul frank cafe สาขาเซ็ยทรัลเวสเกตค่ะ
เรียบร้อย 
2531
  นางสาว ชนนิกานต์ มิว
 OP-002 - PRODUCT
123
2016-01-07 [10:30]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเพิ่ม Product Group 2 กลุ่ม BIB OVERALL กับ COVER ALL (Dickies) ค่ะ
เพิ่มข้อมูลในระบบ POS คือ USA0002 MEN 0001 BIB OVERALL C031 00020001C032 USA0002 MEN 0001COVER ALL C032 00020001C033 
2532
  นางสาว สุจิตรา (เอิน) โมลิพันธ์
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-01-06 [10:34]
โปรแกรม Skype 
การแจ้งเตือนข้อความ สลับบรรทัด หาข้อความไม่เจอ ข้อความที่คุยไม่ต่อเนื่อง (ทั้งแผนกบัญชี)
ดำเนินการแก้ใขแล้วครับ 
2533
  นางสาว สุจิตรา (เอิน) โมลิพันธ์
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-01-06 [10:33]
โปรแกรม Skype 
การแจ้งเตือนข้อความ สลับบรรทัด หาข้อความไม่เจอ ข้อความที่คุยไม่ต่อเนื่อง
ดำเนินการแก้ใขแล้วครับ 
2534
  นางสาว สุดาพร ได้เจริญสุข
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2016-01-05 [12:06]
โปรแกรม Skype 
เวลาพิมพ์ข้อความ ส่งไปแล้ว ข้อความหายไป จะมองไม่เห็นข้อความที่พิมพ์
เรียบร้อย 
2535
  นาย กิตติชัย วงศ์คำ
 105 - PF CENTRAL WORLD
026142057
2016-01-05 [10:43]
โปรแกรมอื่นๆ 
แจ้งอัพเดทรายชื่อพนักงานเข้าเครื่องเก็บเงิน รหัส 151150 กิตติชัย วงศ์คำ
รอรอบตามระบบนะครับ .... 
2536
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2016-01-04 [10:51]
โปรแกรม Pos 
1. ยอดขายร้าน NYLA พิษณุโลก รหัสโพส 119 วันที่ 29/12/58 บิลที่1119009673-1119009676 บิลหายไปค่ะ 2. ยอดขายร้าน NYLA CTW2 รหัสโพส 132 วันที่ 29/12/58 บิลเลขที่1132008530-1132008548 หายไปเหมือนกันค่ะ แจ้งหน้าร้านกดส่งข้อมูลให้แล้ว
เรียบร้อยแล้ว 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
421
Yesterday
445
This Month
8,021
Last Month
14,449
This Year
8,021
Last Year
116,646