username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2541
  นางสาว นฤมล วิลยางกูร
 SP-001 - EXECUTIVE
2016-05-26 [16:00]
โปรแกรม Pos 
ขอเพิ่ม report ขายแยก brand แยก cat แยกปกติ 30% 50% แยกแต่ละสาขา ( สามารถเลือกความต้องการได้ )
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2542
  นางสาว ทัศวรรณ ช่วงเพ็ขจินดา ปลา
 504 - OUTLET PHUKET
076-350443
2016-05-26 [12:55]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวนตั้ง stock sheet หลังเช็คสต้อกให้หน่อยค่ะ
ตั้งยกมาจากการตรวจนับ Stock 24/04/2016 pos_504 8,950 ชิ้นเรียบร้อย ครับ 
2543
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-05-26 [11:31]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
รบกวนมาดูเครื่องปริ้น Fiji xerox ให้หน่อยค่ะ ปริ้นไม่ได้
แก้ใขให้แล้วครับ 
2544
  นางสาว พิชชาภา พระพลศรี แป้ง
 OP-001 - MARKETING
145
2016-05-24 [18:54]
โปรแกรม Internet-Browser 
ไม่สามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ http://shop.nylathailand.com/ ได้คะ
แก้ใขให้แล้วครับ 
2545
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-24 [15:48]
อื่นๆ 
เพิ่มโปรแกรม แตกไฟล์ PDF ให้ด้วยค่ะ
ติดตั้งโปรแกรม Weeny Free PDF Cutter เรียบร้อย 
2546
  นางสาว ชนนิกานต์ มิว
 OP-002 - PRODUCT
132
2016-05-24 [10:24]
- อุปกรณ์/ความต้องการ - 
ต้องการลง Driver Printer เครื่องชั้น 4
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2547
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร(เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-05-23 [23:13]
โปรแกรม Pos 
ใบปิดรอบของวันที่14/05/2559ตอนปิดรอบมันขึ้นเป็นวันที่13/05/2559 แต่ยอดตรงค่ะผิดแค่วันที่อย่างเดียว
 
2548
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-05-23 [17:39]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
สแกนเอกสารไม่ได้ค่ะ
แก้ใขให้แล้วครับ ลองใช้งานดูใหม่ครับ  
2549
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-23 [17:05]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานสุรปยอดขายตามชนิดการรับเงิน -ในส่วนเงินสด CASH เพิ่ม ซื้อสวัสดิการ/ขายส่ง/E-commerce เพิ่ม ยอดรวมเงินสด -ในส่วน บัตรเครดิต CARD เพิ่ม ยอดรวมเครดิต
OK 
2550
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร วุฒิ
 SP-003 - HR
108
2016-05-23 [16:07]
โปรแกรม E-Mail 
ทาง HR รบกวนเปิด Account ใหม่ โดยใช้ สำหรับงาน สรรหาบุคลากร โดยเฉพาะ โดยเป็น E-mail นี้ครับ recruit@nylagroup.co.th ครับ ทั้งเพื่อสะดวกแก่ผู้สมัครงานในการจดจำ e-mail ครับ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2551
  นางสาว จันทรกานต์ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-05-19 [14:31]
โปรแกรม Pos 
รบกวนพี่ตั้มประมลผลสต๊อกของ บจก.จี-ราล์ฟ เป็นรายไตรมาสตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ให้หน่อยนะะค่ะ เสร็จรบกวนแจ้งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการเรียบร้อยครับ 
2552
  นาย วิทยา บุญหล่อ
 105 - PF CENTRAL WORLD
02-6461257
2016-05-17 [18:28]
อื่นๆ 
บันทึกรหัสพนักงานเข้าระบบPosเพื่อคีย์ขายสินค้าหน้าร้านครับ 1.น้ำค้าง ศรีหามล รหัสพนักงาน 516035 2.คณิตตะวัน ผู้ดี รหัสพนักงาน 516082 ขอบคุณครับ
ดูข้อมูลได้เลยครับ 
2553
  นางสาว สมาพร เจนนี่
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-05-17 [17:08]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
สแกนเอกสารไม่ได้ค่ะ รบกวนดูให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการแก้ใขให้แล้วแล้วครับ 
2554
  นางสาว จันทรกานต์ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-05-17 [12:47]
โปรแกรม Pos 
ติดตั้งโปรแกรมPOS เครื่องติ้งให้หน่อยค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2555
  นาย เกริกไกร แก้ป
 104 - NY.LA CHEANGWATTANA
021010656
2016-05-16 [15:06]
โปรแกรม Skype 
โปรแกรม Skype เข้าไม่ได้ครับ
ดำเนินการแล้วครับ 
2556
  นางสาว เบญจวรรณ กลัดประเสริฐ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
122
2016-05-16 [12:15]
โปรแกรม Pos 
เพิ่มบจก.เอ็นวาย.แอลเอ กรุ๊ป
ดำเนินให้แล้วครับ 
2557
  นางสาว สุจิตรา (เอิน) โมลิพันธ์
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2016-05-13 [18:09]
เม้าส์ (Mouse) 
เปลี่ยนเม้าส์ เนื่องจากเม้าส์ดีด Double Click เอง
 
2558
  นางสาว สมาพร เจนนี่
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-05-13 [15:56]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ปริ้นเอกสารไม่ได้ค่ะ
 
2559
  นางสาว วราพร เกียรติคุณ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-05-12 [16:30]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนสั่งหมึกปริ้นเตอร์ Canon LBP2900 จำนวน 2 กล่อง ให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
 
2560
  นางสาว จริยา แก้วโขง บิว
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-05-12 [15:51]
ตัวเครื่อง (Case) 
เครื่องบ้านเชียงปริ้นใบกำกับภาษีไม่ได้ รบกวน IT ตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ บิว
แก้ใข้ให้แล้วครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
54
Yesterday
97
This Month
271
Last Month
9,271
This Year
71,395
Last Year
116,646