รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2561
  นางสาว สุดาพร (ได้เจริญสุข)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2016-04-06 [16:31]
โปรแกรม Pos 
แก้ไข รายงานยอดขายหลังหักส่วนลด เนื่องจาก ไม่ตอบโจทย์การทำงานของ การเงินและฝ่ายบุคคล ขอให้แยกโดยยึดการคีย์ขายตามบาร์ห้าง และวางแผนการดำเนินงานเผื่ออนาคตเมื่อมีการสร้างแบรน์ดใหม่ๆ อีก
เรียบร้อยครับ 
2562
  นางสาว สุดาพร (ได้เจริญสุข)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2016-04-06 [16:26]
โปรแกรม Pos 
สร้างReport รายงานรายวันขายใหม่ให้ครอบคุม เหมือนใบปิดรอบ เพื่อ ใช้แนบเอกสารในการตรวจสอบยอดขายของ audit และเพื่อลดปริมาณการปริ้นท์งานของบัญชีและการเงิน ลดปริมาณกระดาษ
เรียบร้อยครับ 
2563
  นางสาว นิรมล (บรรลือหาญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2016-04-06 [10:12]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
รบกวนช่วยเพิ่มรหัสสแกนเข้าเครื่องถ่ายเอกสารให้บีด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2564
  นางสาว สุวิมล (เฟิร์น) (วิลา)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-04-05 [15:03]
โปรแกรม Pos 
หน้าร้านงานภาษีขาย ร้าน VOLCOM_Zpell 141 ไม่มีเลขที่สาขา รบกวนอัพเดทให้เป็น สาขาที่ 0052 ค่ะ
อัพเดทให้เป็น สาขาที่ 0052 เรียบร้อยครับ 
2565
  นางสาว สุวมล (เฟิร์น) (วิลา)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-04-05 [10:22]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานภาษีขาย ไม่มีเลขที่สาขา รบกวนไอทีอัพเดทให้ด้วยค่ะ Shop เก็บเงินเอง ไม่มีเลขที่สาขาทุกร้านค่ะ รบกวนแก้ไขให้ด่วนนะคะ
OK ครับ 
2566
  นางสาว เฟิร์น สุวิมล (วิลา)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-04-04 [13:07]
โปรแกรม Pos 
หนัารายงานการเก็บเงินประจำวัน ร้านเดอะแรม วันที่ 18/03/59 มีการยิงรับคืรแต่ไม่มีดีเทล รบกวนไอทีอัพเดทให้ด้วยค่ะ
 
2567
  นางสาว แพรภัทร (สกุลศุภรัฐ)
 SP-003 - HR
108
2016-03-31 [10:45]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอโหลด โปรแกรม Flip PDF (โปรแกรม สร้าง eBook)
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2568
  นางสาว สุจิตรา (เอิน) (โมลิพันธ์)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2016-03-31 [10:26]
โปรแกรม Formula 
ไม่มี Formula ก้อนใหม่
เรียบร้อยแล้ว ครับ 
2569
  นางสาว วราพร (เกียรติคุณ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-03-29 [11:42]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนสั่งหมึกปริ้น Canon LPB2900 ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2570
  นาย อลงกรณ์ (จันทรากาศ)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2016-03-26 [15:10]
ตัวเครื่อง (Case) 
เปิดเครื่องไม่ติด หน้าจอดำ เครื่องรีสตาร์ทเอง ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ครับ
จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ setup windows 7 ใหม่ครับ 
2571
  นางสาว วสุพร (วรรณอาภา)
 OP-002 - PRODUCT
109
2016-03-25 [15:16]
อื่นๆ 
อยากให้ทาง IT ทำ Email สอนวิธีทำ Auto Reply Email ในนามสกุลเมล์ใหม่นี้ค่ะ กรณีที่ไม่อยู่ หรือหยุดหลายวัน เช่น ช่วงสงกรานต์ที่จะถึงค่ะ เผื่อติดต่องานกับเมืองนอก ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2572
  นาย บรรหาร(ฮา) (สอนคำ)
 509 - OUTLET KHAO YAI
082-3680668
2016-03-23 [19:12]
โปรแกรม E-Mail 
รบกวนตั้งค่า E-mail(ใช้ผ่านมือถือ) = banharn.sor@nylagroup.co.th ให้หน่อยครับ รับ-ส่งเมลล์ของ serverอื่นๆ เช่น gmail ได้ แต่ไม่สามารถส่งออกไปยัง nylagroup.co.th ได้ครับ
แก้ให้แล้วครับ 
2573
  นางสาว นฤมล (วิลยางกูร)
 SP-001 - EXECUTIVE
152
2016-03-23 [17:59]
อื่นๆ 
ขอย้ายเครื่อง CPU ไปไว้ใต้โต๊ะทำงาน
ดำเนินการแล้วครับ 
2574
  นางสาว วสุพร (วรรณอาภา)
 OP-002 - PRODUCT
109
2016-03-23 [11:02]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนขอหมึกเครื่องปริ้นชั้น 3 ตรงน้องปอย อันใหม่ค่ะ เนื่องจากอันเก่าหมึกจางแล้วค่ะ
อนุมัติ 1 ชิ้น 
2575
  นาย เอกลักษณ์ (พฤกษมหาศาล)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-03-22 [14:49]
ตัวเครื่อง (Case) 
WIFI และ LAN เชื่อมต่อไม่เสถียนครับ ต้องทำงาน รีโมท ไปสาขาครับ
ดำเนินการแล้วครับ 
2576
  นาง เพ็ญประภา (เหมือนปั้น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-03-22 [09:40]
โปรแกรม E-Mail 
e-mail ไม่ Run ค่ะ ลูกค้าส่ง e-mail เข้ามาแต่ยังไม่ได้รับค่ะ
เปลี่ยน email ให้แล้วครับ 
2577
  นางสาว พรฐกานต์ (ดงปาลี)
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-03-21 [10:46]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เครื่องปริ้นเวลาปริ้นแล้วมีเสียงแปลกๆค่ะ รบกวนมาดูให้หน่อยค่ะ
ตรวจสอบให้แล้วครับ เป็นที่ตลับหมึก แต่ยังใช้ได้ครับ ใช้หมดแล้วเปลี่ยนตลับใหม่ อาการนี้ก็น่าจะหายครับ 
2578
  นาย วราวุฒิ (เมตตาสิทธิกร)
 SP-003 - HR
108
2016-03-18 [17:18]
อื่นๆ 
ต้องการเครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับ test MS Word 2013 พนักงานคลังสินค้า วันที่ 23 มีนาคม 59 เวลา 15.00-16.00 ณ ห้องประชุมคลังสินค้า
จัดเตรียมให้แล้วร้อย ครับ พร้อม set up  
2579
  นางสาว กมลรัตน์ ( แอน ) (ฉันทะกลาง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-03-17 [16:49]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เพิ่ม Diver เครื่องปริ้น Cannon LBP2900 ( เครื่องที่พี่เอิน บัญชีใช้ค่ะ )
ดำเนินการแล้วครับ 
2580
  นางสาว มณีรัตน์ (เหล่าเจริญวงศ์)
 SP-003 - HR
108
2016-03-16 [11:32]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
UPS ดับค่ะ
แก้ใขให้แล้วครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
32
Yesterday
131
This Month
340
Last Month
11,458
This Year
132,742
Last Year
116,646