username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2561
  นางสาว สมาพร ทองสะอาด เจนนี่
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2016-05-12 [10:48]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
สแกนเอกสารไม่ได้ค่ะ
แก้ใขแล้วครับ 
2562
  นาย มหรรฆพันธุ์ พันธุ์ทอง ปาล์ม
 OP-001 - MARKETING
145
2016-05-11 [18:07]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวนลงโปรแกรม Line@ ให้ทางเครื่องของ marketing ให้ด้วยครับ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2563
  นาง เพ็ญประภา เหมือนป้ัน พี่บ่วย
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2016-05-11 [15:46]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์ ทำงานไม่ปกติ วิ่งดีดเด้ง หนีไปมา
OK 
2564
  นางสาว จริยา แก้วโขง บิว
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2016-05-11 [11:33]
อื่นๆ 
เครื่องบิวไม่สามารถปริ็นเอกสารเครื่องถ่ายเครื่องใหม่ได้ รบกวนพี่ๆ IT แก้ไขให้ด้วยนะค่ะ
แก้ใขแล้วครับ 
2565
  นางสาว จันทร์เพ็ญ ขวัญพรม (เพ็ญ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-11 [09:34]
โปรแกรม NAV 
ปริ้นรายงานจากโปรแกรม NAV ไม่ได้ค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2566
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-10 [13:05]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานการเก็บเงินประจำวัน อยากให้เซท ถ้าเรียกรายงานหลายวัน ให้เซ็ตยอดรวมขั้นเป็นวันให้ด้วยค่ะ เฉพาะ เครื่องของเฟินค่ะ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ 
2567
  นางสาว วราพร เกียรติคุณ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-05-09 [14:28]
โปรแกรม Formula 
เพิ่มโปรแกรมฟอร์มูล่าให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
เรียบร้อยแล้วครับ 
2568
  นางสาว พรฐกานต์ ดงปาลี
 T001 - THE CAFE OFFICE
2016-05-09 [13:21]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น canon LBP6000 ค่ะ
เรียบร้อย 
2569
  นาย พีรวิชญ์ ไผ่
 105 - PF CENTRAL WORLD
026461257
2016-05-09 [11:52]
โปรแกรม Pos 
BACK Office เข้าระบบไม่ได้ครับ เครื่องมีการแจ้งเตือน Error occurred while connecting database การติดต่อใช้ฐานข้อมูลกระทำไม่สำเร็จ
แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ 
2570
  นางสาว นิตยา เบส
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-05-07 [16:08]
โปรแกรม Pos 
ยอดสรุปรอบ ณ.ขณะนี้ ของวันที่06/04/2559มารวมกับยอดของวันที่07/04/2559 ครับ
 
2571
  นาย วราวุฒิ เมตตาสิทธิกร วุฒิ
 SP-003 - HR
108
2016-05-06 [12:59]
อื่นๆ 
เบิกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับ นักศึกฝึกงาน ฝ่าย Marketing รายละเอียด ดังนี้ 1. Notebook 1 ตัว 2. เมาค์ 1 ตัว 3.คีย์บอร์ด 1 ตัว ฝึกงานช่วงวันที่ 16 พ.ค.59-29 ก.ค.59
เรียบร้อยครับ ยืม 16/05/2016  
2572
  นาง วรสุรีย์ ป๋าย
 SP-003 - HR
110
2016-05-05 [16:02]
อื่นๆ 
ช่วยเอาอีเมล์พี่ไปอยู่ใน thecafefroup ให้ด้วยค่า
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2573
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-04 [15:15]
โปรแกรมอื่นๆ 
เพิ่มโปรแกรมทำเช็คให้ด้วยค่ะ
เรียบร้อยแล้วนะครับ  
2574
  นางสาว มณีรัตน์ เหล่าเจริญวงศ์
 SP-003 - HR
108
2016-05-04 [14:51]
โปรแกรม Microsoft Office 
Microsoft Word ของหมิว ข้างบนหัว มันขึ้นว่า PRODUCT ACTIVATION FAILED อ่าพี่มวล ToT
OK เรียบร้อยแล้วครับ 
2575
  นางสาว วราพร เกียรติคุณ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-05-04 [12:22]
โปรแกรม Pos 
POS ดูข้อมูลขายไม่ได้ แก้ไขให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
แก้ไขให้เรียบร้อยครับ  
2576
  นางสาว พิชชาภา พระพลศรี แป้ง
 OP-001 - MARKETING
146
2016-05-04 [11:35]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรมเช็คสินค้าคงเหลือออนไลน์คะ
ดำเนินการให้แล้ว 
2577
  นางสาว จันทร์เพ็ญ (เพ็ญ) ขวัญพรม
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-04 [10:58]
โปรแกรม Pos 
รบกวนไอทีเพิ่มรายละเอียดในโพส หน้า รางานการค้นหาข้อมูลการขาย-รับคืน(ค้นหาตามรหัสสินค้า) ให้เพิ่มรหัสสินค้าเริ่มต้น-ถึง และเพิ่มจำนวนรวมค่ะ
แก้ไขรายงานเพิ่มเติม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ 
2578
  นางสาว สุวิมล วิลา เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-05-04 [10:19]
โปรแกรม Pos 
ร้าน 102,130,131 งานเซลล์ 904 , 802 ไม่สามารถปริ้นหน้ารายงานยอดขายหลังหักส่วนลดได้ค่ะ
เรียบร้อยแล้วครับ 
2579
  นาย บรรหาร(ฮา) สอนคำ
 315 - KORAT
044-393621
2016-05-03 [16:43]
โปรแกรม Pos 
ระบบ POS Front &Back Office และโปรแกรมSTOCK SHEET ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ครับ รบกวนด้วยครับ
แก้ไขให้เรียบร้อยครับ สาเหตุจาก Sql Server เสียครับ 
2580
  นาย นิวัตร ขันธิวัตร งุ่น
 315 - KORAT
044393621
2016-05-03 [11:32]
โปรแกรมอื่นๆ 
เนื่องจากกดรับส่งข้อมูลไม่ได้ครับกดแล้วขึ้นคำว่า Run-Time error 91 object Varia bleor with block variable ครับ
แก้ไขให้เรียบร้อยครับ สาเหตุจาก Sql Server เสียครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
54
Yesterday
97
This Month
271
Last Month
9,271
This Year
71,395
Last Year
116,646