username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
261
  นางสาว สุนิสา ยศขุน ปุ้ย
 205 - CENTRAL PHUKET
0639095607
2019-11-02 [12:07]
โปรแกรม Pos 
รบกวนit เเก้ไขราคารหัส 1912404600257 จากราคา 696 บาท ให้เป็นราคา 995 บาท หน่อยค่ะ เนื่องจากขายสินค้าราคาปกติค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
262
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-31 [15:54]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่ ดังนี้ 1.ร้าน110 วันที่30/10/62 2.ร้าน133 วันที่30/10/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
263
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-10-31 [15:11]
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer) 
Add Item สินค้า ที่ไม่มีในระบบ Barcode ที่โปรแกรม Print Barcode ให้ ด้วยครับ ตอนนี้ ใช้ระบบ Add ที่หล่ะ รหัส อยู่ เพราะมันหายไปช่วง Database เสีย ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
264
  นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณ์ อ้อม
 OP-007 - PRODUCTION
149
2019-10-30 [11:22]
อื่นๆ 
เครื่อง RAM น้อย ขอเพิ่ม RAM ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
265
  นางสาว กุลจิรา จันทร์จำเรือน ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043288369
2019-10-29 [15:03]
Windows 
เครื่องคอมเริ่มช้า เปิดเพลงแล้วสะดุดสาเหตุเกิดจากอะไรค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด่วนค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
266
  นางสาว สุริยา วงค์โสภา ฝน
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2019-10-29 [13:26]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟมีเสียงเหมือนจะระเบิดทางร้านได้ติดต่อช่างไฟของทางห้างมาดูอาการแล้วพี่เขาแนะนำให้เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟค่ะ เพราะว่าเครื่องสำรองไฟมีอาการแบตเสื่อมเนื่องจากมีอายุการใช้งานนานแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อขอเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
267
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2019-10-29 [11:18]
อื่นๆ 
โปรแกรม Attendance Management ไม่สามารถแปลงไฟล์ เป็น Text เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบเงินเดือนได้ รบกวนตรวจสอบให้หน่อยค่า
เสร็จเรียบร้อย 
268
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น โอ๋
 311 312 - BANGCARE
024549905
2019-10-28 [20:46]
โปรแกรม Pos 
รบกวน it หน่อยค่ะ ช่วยแก้ราคาสินค้า ราคา 747 บาท ให้เป็น สินค้า ราคา 1046 บาท รหัส 1832904600027 ค่ะ เนื่องจากขายผิดค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
269
  นางสาว ปิยะพร เปา
 129 - NY.LA MAYA CHIANGMAI
052-081514
2019-10-28 [12:59]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต็อกใหม่ค่ะ มีการตรวจนับสต็อกร้านเมื่อวันที่ 10/10/2019 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
270
  นางสาว กุลจิรา ลูกศร
 144 - NY.LA KHONKAEN
043288369
2019-10-28 [12:42]
โปรแกรม Antivirus 
โปรแกรมสแกรนไวรัส ไม่สามารถสแกนไวรัสได้รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
271
  นางสาว รัชชาภรณ์ วิชัยกุล บิ๊ว
 OP-007 - PRODUCTION
0835415052
2019-10-28 [09:19]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้าเซิฟเว่อร์ all data เข้าไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
272
  นางสาว สมใจ สีงาม กระถิน
 214 - CENTRAL SAMUI
077-410-362
2019-10-27 [21:28]
อื่นๆ 
รบกวนพี่ IT แก้ราคาสินค้า 1952141300081 จากราคา 696 บาท ให้เป็นราคา 995บาท ให้หน่อยค่ะ เนื่องจากขายในราคาปกติไปค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
273
  นางสาว กนกวรรณ ปัญญาแก้ว แป้ง
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053-288603
2019-10-27 [11:10]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง stock sheet ให้ใหม่ค่ะ เนื่องจากเช็ค stock เมื่อวันที่ 11/10/2019 ค่ะ ขอบคุณค่ะ.
274
  นาย นนท์ภูรินทร์ ทองพิตรพิบูล บูม
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2019-10-22 [17:03]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งโปรแกรม STOCK SHEET เนื่องจากเช็คสต็อกวันที่ 08/10/62 ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
275
  นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณ์ อ้อม
 OP-007 - PRODUCTION
149
2019-10-22 [11:20]
โปรแกรม E-Mail 
อีเมลเข้า 2 ที่ ทั้ง notebook ทั้งเครื่อง office รบกวนแก้ไขให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
276
  นางสาว วรมน พูลสวัสด์ แจน
 OP-005 - WHOLESALES
130
2019-10-22 [11:00]
โปรแกรมอื่นๆ 
สั่ง 1. STICKER BARCODE สีขาว จำนวน 100,000 ดวง 2. RIPBON จำนวน 5 ม้วน
เสร็จเรียบร้อย 
277
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ ตุ้งติ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-10-21 [15:32]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึก CanonLBP6030/6040/6018L 2 อันค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
278
  นางสาว น.ส.สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-21 [13:48]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPos ร้าน 127 วันที่20/10/62 มาไม่ครบ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
279
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-10-21 [09:15]
ตัวเครื่อง (Case) 
คอมน้องในคลัง เปิดไม่ติดครับ User WH-03
เสร็จเรียบร้อย 
280
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-10-21 [08:41]
โปรแกรม NAV 
ปลด Logoff Password User NYLA\JARUKITT.PHO (เครื่องแน๊ต) เนื่องจากได้ลาออกแล้ว ต้องใช้เครื่อง Scan งาน
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
72
Yesterday
67
This Month
416
Last Month
9,271
This Year
71,540
Last Year
116,646