username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
2601
  นาย เพิ่มพูน อินต๊ะโน
 105 - PF CENTRAL WORLD
026461257
2016-04-11 [12:04]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากยอดการขายของวันที่ 10/04/59 ไปอยู่ใน Back officeวันที่ 17/04/59 ใบเสร็จเลขที่ 1105042285 1105042286 และ2105000523 และวันที่21/04/59 ใบเสร็จเลขที่ 1105042287 ถึง 1105042304 ครับ ส่วนเลขที่ใบเสร็จของวันที่ 10/04
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ 
2602
  นาย บรรหาร(ฮา) สอนคำ
 509 - OUTLET KHAO YAI
044-377529
2016-04-08 [12:08]
โปรแกรม Antivirus 
Avast Antivirus แจ้งคำเตือน ระบบของคุณไม่ปลอดภัย
เปิดระบบ Avast Antivirus ให้ใหม่แล้ว ครับ 
2603
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032473268
2016-04-08 [11:25]
โปรแกรม Stock Sheet 
สต๊อกชีสวันที่ 06/03/2016 ตัดไม่ได้ค่ะ
ตรวจสอบ OK เแล้วนะครับ 
2604
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร(เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
033-003575
2016-04-07 [12:09]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง Stock Sheet ใหม่ให้หน่อยครับ เนื่องจากมีการนับสต๊อคไปวันที่ 16/03/2016
ดำเนินการแล้วครับ 
2605
  นางสาว แพรภัทร สกุลศุภรัฐ
 SP-003 - HR
108
2016-04-07 [09:50]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์คลิกแล้วไม่ค่อยติด
เปลี่ยนตัวใหม่ให้แล้วครับ 
2606
  นางสาว สุดาพร ได้เจริญสุข
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2016-04-06 [16:31]
โปรแกรม Pos 
แก้ไข รายงานยอดขายหลังหักส่วนลด เนื่องจาก ไม่ตอบโจทย์การทำงานของ การเงินและฝ่ายบุคคล ขอให้แยกโดยยึดการคีย์ขายตามบาร์ห้าง และวางแผนการดำเนินงานเผื่ออนาคตเมื่อมีการสร้างแบรน์ดใหม่ๆ อีก
เรียบร้อยครับ 
2607
  นางสาว สุดาพร ได้เจริญสุข
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
125
2016-04-06 [16:26]
โปรแกรม Pos 
สร้างReport รายงานรายวันขายใหม่ให้ครอบคุม เหมือนใบปิดรอบ เพื่อ ใช้แนบเอกสารในการตรวจสอบยอดขายของ audit และเพื่อลดปริมาณการปริ้นท์งานของบัญชีและการเงิน ลดปริมาณกระดาษ
เรียบร้อยครับ 
2608
  นางสาว นิรมล บรรลือหาญ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2016-04-06 [10:12]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
รบกวนช่วยเพิ่มรหัสสแกนเข้าเครื่องถ่ายเอกสารให้บีด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2609
  นางสาว สุวิมล (เฟิร์น) วิลา
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-04-05 [15:03]
โปรแกรม Pos 
หน้าร้านงานภาษีขาย ร้าน VOLCOM_Zpell 141 ไม่มีเลขที่สาขา รบกวนอัพเดทให้เป็น สาขาที่ 0052 ค่ะ
อัพเดทให้เป็น สาขาที่ 0052 เรียบร้อยครับ 
2610
  นางสาว สุวมล (เฟิร์น) วิลา
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-04-05 [10:22]
โปรแกรม Pos 
หน้ารายงานภาษีขาย ไม่มีเลขที่สาขา รบกวนไอทีอัพเดทให้ด้วยค่ะ Shop เก็บเงินเอง ไม่มีเลขที่สาขาทุกร้านค่ะ รบกวนแก้ไขให้ด่วนนะคะ
OK ครับ 
2611
  นางสาว เฟิร์น สุวิมล วิลา
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2016-04-04 [13:07]
โปรแกรม Pos 
หนัารายงานการเก็บเงินประจำวัน ร้านเดอะแรม วันที่ 18/03/59 มีการยิงรับคืรแต่ไม่มีดีเทล รบกวนไอทีอัพเดทให้ด้วยค่ะ
 
2612
  นางสาว กุลจิรา(ลูกศร) จันทร์จเรือน
 144 - NY.LA KHONKAEN
043-288369
2016-04-01 [17:17]
โปรแกรม Stock Sheet 
บันทึกรับเข้าไม่ได้ขึ้นคำว่า"ไม่มีสินค้าในระบบ" รหัส 1612223300009 เอกสารวันที่ 28/3/16 รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะ TT160302239,40,41 ขอบคุณค่ะ
เรียบร้อย 
2613
  นาย เพิ่มพูน อินต๊ะโน
 105 - PF CENTRAL WORLD
02-6461257
2016-03-31 [12:22]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งโปรแกรม STOCK SHEET ใหม่ครับเช็คสต็อกวันที่ 22/03/59
เรียบร้อย 
2614
  นางสาว แพรภัทร สกุลศุภรัฐ
 SP-003 - HR
108
2016-03-31 [10:45]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอโหลด โปรแกรม Flip PDF (โปรแกรม สร้าง eBook)
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2615
  นางสาว สุจิตรา (เอิน) โมลิพันธ์
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2016-03-31 [10:26]
โปรแกรม Formula 
ไม่มี Formula ก้อนใหม่
เรียบร้อยแล้ว ครับ 
2616
  นาย กิตติชัย วงศ์คำ
 105 - PF CENTRAL WORLD
026461257
2016-03-29 [22:16]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากมียอดขายของวันที่ 31 มีนาคม 2559 มารวมกับยอดของวันที่ 29 มีนาคม 2559 เลขที่บิล 1105042032 จำนวนเงิน 1394 บาท รบกวนแก้ไขให้หน่อยครับ
เรียบร้อยครับ 
2617
  นางสาว วราพร เกียรติคุณ
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
2016-03-29 [11:42]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนสั่งหมึกปริ้น Canon LPB2900 ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2618
  นาย อลงกรณ์ จันทรากาศ
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2016-03-26 [15:10]
ตัวเครื่อง (Case) 
เปิดเครื่องไม่ติด หน้าจอดำ เครื่องรีสตาร์ทเอง ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ครับ
จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ setup windows 7 ใหม่ครับ 
2619
  นางสาว วสุพร วรรณอาภา
 OP-002 - PRODUCT
109
2016-03-25 [15:16]
อื่นๆ 
อยากให้ทาง IT ทำ Email สอนวิธีทำ Auto Reply Email ในนามสกุลเมล์ใหม่นี้ค่ะ กรณีที่ไม่อยู่ หรือหยุดหลายวัน เช่น ช่วงสงกรานต์ที่จะถึงค่ะ เผื่อติดต่องานกับเมืองนอก ขอบคุณค่ะ
ดำเนินการให้แล้วครับ 
2620
  นาย บรรหาร(ฮา) สอนคำ
 509 - OUTLET KHAO YAI
082-3680668
2016-03-23 [19:12]
โปรแกรม E-Mail 
รบกวนตั้งค่า E-mail(ใช้ผ่านมือถือ) = banharn.sor@nylagroup.co.th ให้หน่อยครับ รับ-ส่งเมลล์ของ serverอื่นๆ เช่น gmail ได้ แต่ไม่สามารถส่งออกไปยัง nylagroup.co.th ได้ครับ
แก้ให้แล้วครับ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
56
Yesterday
97
This Month
271
Last Month
9,271
This Year
71,395
Last Year
116,646