รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
281
  นางสาว ศรัญญา ฉิมขัณฑ์ (ส้มโอ)
 215 - CENTRAL SALAYA
0639055828
2020-01-11 [11:38]
โปรแกรม E-Mail 
ไม่มีเมลส่งงาน เมลหายไปจากหน้าจอคอม
เสร็จเรียบร้อย 
282
  นางสาว พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0868879110
2020-01-10 [17:54]
Windows 
จู่ๆเครื่องดับในขณะทำงาน หน้าจอดับและรีสตาร์ทจอสีฟ้า ขึ้น Windows error recovery
เสร็จเรียบร้อย 
283
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น (โอ๋)
 311 312 - BANGCARE
024549905
2020-01-09 [16:52]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวน IT ช่วยตั้งสต็อกชีทร้าน 311-312 เช็คสต็อกล่าสุดวันที่ 24/12/62 ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
284
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2020-01-08 [09:57]
อื่นๆ 
ลงฟอนต์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
285
  นางสาว กนกวรรณ ปัญญาแก้ว (แป้ง)
 213 - CENTRAL CHIANGMAI
053288603
2020-01-07 [15:16]
โปรแกรม Stock Sheet 
Stock sheet เข้าใช้งานไม่ได้ รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ
286
  นางสาว กรองทอง แก้วอินทร์ (ปาล์ม)
 101 - NY.LA CHONBURI
038053698
2020-01-07 [10:48]
โปรแกรม Pos 
โปรโมชั่นใหม่ไม่ขึ้นค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
287
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-01-06 [11:51]
โปรแกรม Pos 
รบกวนดึงข้อมูลยอดขาย 705 ด.12/62 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
288
  นางสาว จริยา (แก้วโขง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2020-01-06 [09:51]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าท์มีอาการ Double Click ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
289
  นาย เสนีย์ รัตนสิทธิ์ (เก่ง)
 215 - CENTRAL SALAYA
0639055828
2020-01-05 [12:57]
โปรแกรม E-Mail 
เข้าใช้งานอีเมลไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
290
  นางสาว สุวิมล (โสตแก้ว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-01-03 [16:18]
โปรแกรม E-Mail 
อีเมลล์มีปัญหา ไม่สามารถรับหรือส่งอีเมล์ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขด่วนค่ะ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องส่งกระทบยอดขายกับทางห้างค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
291
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2020-01-02 [14:53]
โปรแกรม Pos 
รบกวน @ รหัสพนักงาน 519102 รุ่งนภา จันทร์หอม เข้าระบบเวลายิงขายใน pos ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
292
  นางสาว สมใจ สีงาม (กระถิน)
 214 - CENTRAL SAMUI
077410362
2019-12-29 [20:21]
อื่นๆ 
รบกวนพี่IT แก้ราคาสินค้า 1902141300021 จากราคา 999 บาท เป็นราคา 1,595 บาท ให้หน่อยค่ะ เนื่องจากขายไปในราคาปกติค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
293
  นางสาว วราภรณ์ อำไพร (พัช)
 603 - ROBINSON RAMA9
02-1081171
2019-12-25 [16:06]
โปรแกรม Pos 
ปรับราคาจาก 50% เป็นราคาปกติค่ะ 18329046000030 PFGLWLSP8122 WOMENS WALLET ราคา 1395 บาทค่ะ
294
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-12-25 [16:05]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายร้าน 110 วันที่ 24/12/62 มาไม่ครบค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
295
  นางสาว วิชุดา ชิวงค์ (นุช)
 210 - CENTRAL RAMA3
0639095615
2019-12-25 [13:23]
อื่นๆ 
กดดึงข้อมูลไม่ได้คะ รบกวนดูให้หน่อยคะ
296
  นางสาว อริสรา แจ่มภูเขียว (แตงกวา)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044377529
2019-12-24 [14:16]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เปิดสวิตช์แล้วมีเสียงร้องเตือน(ติ๊ดๆๆๆๆๆรัวๆๆ) หลังจากที่เสียงเงียบไป ไฟสีแดงขึ้นค้างเตือนที่ ปุ่ม Replace Battrey ตลอดเวลา
เสร็จเรียบร้อย 
297
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น (โอ๋)
 311 312 - BANGCARE
024549905
2019-12-24 [12:04]
อื่นๆ 
ขอเบิกสายแลนด์เนื่องจากสายหัวต่อของสายหักค่ะ
298
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น (โอ๋)
 311 312 - BANGCARE
024549905
2019-12-24 [12:02]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์เสียใช้งานไม่ได้ขอเปลี่ยนอันใหม่ค่ะ
ให้หน้าร้านใช้เงินร้านซื้อเอง 
299
  นางสาว ภัสสรา (ยุ้ย)
 OP-002 - PRODUCT
0925648855
2019-12-23 [12:22]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวนเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ 2ชุดค่ะ จะมีน้องนักศึกษาฝึกงานมา วันที่ 7 ม.ค. 2020 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
300
  นางสาว สุธิดา ชินมาตย์ (เจน)
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
0802893037
2019-12-20 [16:37]
โปรแกรมอื่นๆ 
เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบการทำงาน เนื่องจากไฟล์ระบบ TranferLog.cfg หายไป กรุณาช่วยแก้ไข้ให้หน่อยค่ะ ชอบคุณค่ะ
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
143
Yesterday
364
This Month
9,408
Last Month
13,911
This Year
106,437
Last Year
116,646