username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
281
  นาย ไพโรจน์ พี่โบ้
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-07-15 [10:01]
โปรแกรม Pos 
ดึงยอดขายงาน espace ลาดพร้าว E02 ให้หน่อยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
282
  นางสาว กิตติมา ชูกลิ่น โอ๋
 311 312 - BANGCARE
024549905
2019-07-14 [11:01]
โปรแกรม Pos 
รบกวน it ช่วยปรับราคาให้หน่อยค่ะเนื่องจากขายผิดค่ะ ร้าน 311รหัส 1812141300044 ราคา 2295 บาท เป็นสินค้า 30% ค่ะ ปรับให้เป็น สินค้าปกติให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
283
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2019-07-12 [08:35]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้าระบบ B-Plus ไม่ได้ รบกวนดูให้หน่อยค่าา
เสร็จเรียบร้อย 
284
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2019-07-11 [21:19]
โปรแกรมอื่นๆ 
ฝนเข้าไดร์ N ไม่ได้ค่ะ รบกวนดูให้หน่อยนะคะ ขอบคณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
285
  นาย ประมวล แมน
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-07-11 [16:17]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์ คลิกไม่ค่อยติด เครื่อง ONLINE
เสร็จเรียบร้อย 
286
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-07-11 [14:30]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน131 วันที่9-10/07/62 2.ร้าน110 วันที่10/07/62 3.ร้าน133 วันที่10/07/62 4.ร้าน511 วันที่8-10/07/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
287
  นางสาว เบญจมาศ กรสำโรง เบญ
 218 - CENTRAL KORAT
0969610202
2019-07-11 [13:00]
โปรแกรม Skype 
Skype เปิดใช้งานไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
288
  นางสาว เบญจมาศ กรสำโรง เบญ
 218 - CENTRAL KORAT
0969610202
2019-07-11 [13:00]
โปรแกรม Skype 
Skype เปิดใช้งานไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
289
  นางสาว นภาพร ชิดปราง อาม
 SP-009 - TRANSPORT
0943356333
2019-07-11 [11:30]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น Canon FM3010 จำนวน 3 อันค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
290
  นางสาว ธนัฐพร ดีประวี กิ๊ก
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0645501416
2019-07-10 [17:16]
อื่นๆ 
แบบฟอมร์รายงานภาษีขาย ไม่ถูกต้องค่ะ บรรทัดสุดท้ายของยอดรวมมาออกแผ่นถัดไปค่ะ
ต้องให้ทางโปรแกรมแก้ไขให้ 
291
  นาย จักษวัชร์ กลิ่นเจริญ นนท์
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2019-07-10 [14:14]
โปรแกรม Skype 
เข้าสไก้ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
292
  นางสาว วารดา เจะและ ดา
 201 - CENTRAL CHIDLOM
022519873
2019-07-10 [12:23]
โปรแกรม Pos 
201 CHILOM เรียน IT ดิฉัน น.ส.วารดา เจะและ รหัส 519033 ดิฉันได้ทำการขายสินค้า Paul frank จริง รหัส 1812404600066 เป็นราคาปกติ 2795 บาท และ Paul frank รหัส 1812404600060 เป็นราคาปกติ 2595 บาทค่ะ แต่พอมายิง POS รหัส 1812404600066 เป็
เสร็จเรียบร้อย 
293
  นางสาว จริยา แก้วโขง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2019-07-10 [09:33]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟเสีย รบกวนทาง IT ตรวจสอบให้โดยด่วนคะ
เสร็จเรียบร้อย 
294
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-07-09 [10:46]
อื่นๆ 
ลงฟอนต์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
295
  นางสาว บุณยาพร ไชยนา หยาม
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2019-07-08 [21:59]
โปรแกรม Pos 
รบกวนปรับราคาสินค้าบาร์1892641300027 ราคา1046 เป็นราคาปกติ 1495 บาทค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
296
  นางสาว กมลรัตน์ แอน
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2019-07-08 [17:09]
อื่นๆ 
คอมค้างๆ กระตุกบ่อยเวลาเปิดไฟล์ หรือเข้า Outlook เปิดนานมาก แล้วจะทำให้เครื่องค้างต้องรอประมาณ 3-5 นาที น่าจะเกี่ยวกับไดฟ์ C ใกล้เต็มหรือป่าวไม่แน่ใจค่ะ รบกวนช่วยเช็คให้หน่อยจ้า
เสร็จเรียบร้อย 
297
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-07-08 [14:55]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายร้าน 511 วันที่ 6-7/7/62 ไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
298
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร กุ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2019-07-08 [12:34]
โปรแกรม Formula 
บจก.ปัทมสกุล คีย์ดิสเต็มค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
299
  นางสาว น้ำฝน วันเจริญ ฝน
 217 - CENTRAL WESTGATE
021944960
2019-07-08 [10:07]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากมีการเช็คสต็อก ในพื้นที่ขายวันที่ 28/06/62 และได้สรุปสินค้าสุญหายเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ตั้ง Stock Sheet ใหม่ค่ะ
 
300
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย ฝน
 SP-003 - HR
108
2019-07-05 [16:54]
โปรแกรมอื่นๆ 
ฝนดึงเวลา สาขา Pino Zpell ไม่ได้ อาจเนื่องจากเปลี่ยนเครื่องสแกนนิ้วใหม่ รบกวนพี่ๆไอทีดูให้ฝนหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
215
Yesterday
429
This Month
8,450
Last Month
14,449
This Year
8,450
Last Year
116,646