username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
281
  นางสาว วิชุดา ชินวงค์ นุช
 210 - CENTRAL RAMA3
0639095615
2019-10-16 [16:15]
โปรแกรม Pos 
รบกวนลบยอดขายวันที่11-12/10/62เนื่องจากรับคืนผิดวันคะ
เสร็จเรียบร้อย 
282
  นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณ์ อ้อม
 OP-007 - PRODUCTION
090-738-8952
2019-10-16 [14:01]
โปรแกรม NAV 
ยังไม่ไม่มีโปรแกรม NAV
เสร็จเรียบร้อย 
283
  นางสาว รัตติกร บุญมี จ๊ะ
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-10-16 [13:04]
อื่นๆ 
รบกวนแอดรหัสพนักงานเข้าระบบขายให้ด้วยค่ะ นายหิรัญญ์ กระจาย รหัสพนักงาน519082 ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
284
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร กุ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2019-10-15 [17:11]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิส บจก.อเมริกันฯ ก้อนที่ 2 เต็มค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
285
  นางสาว จตุพร ฉิมศรี หมวย
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2019-10-15 [12:31]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตัด สต๊อกวันที่ 13-10-2019 ไม่ได้ค่ะ ขึ้นยอดยกมา
286
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-15 [11:07]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน102 วันที่ 12-13/10/62 ***ด่วนค่ะ***
เสร็จเรียบร้อย 
287
  นางสาว ชรินรัตน์ โสประดิษฐ์ เเพท
 508 - OUTLET AYUTHAYA
035747491
2019-10-11 [15:54]
เร้าเตอร์ (Router) 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตขึ้นเครื่องหมายตกใจค่ะ เน็ตใช้งานไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
288
  นางสาว สมใจ สีงาม กระถิน
 214 - CENTRAL SAMUI
077410362
2019-10-10 [21:43]
อื่นๆ 
รบกวนพี่IT ช่วยแก้ไขรหัสสินค้า 1932206300467 ให้เป็นราคาลด30%ให้ด้วยค่ะ และช่วยแก้ไขPOSให้ด้วยค่ะ เพราะเวลายิงขายสินค้าSALE 30%ไป ระบบจะตัดเป็นราคา 50%ให้เลย ตามโปรโมชั่นซื้อสินค้าSale 2ชิ้นขึ้นไปลด50% แต่ลูกค้าซื้อแค่ 1ชิ้นจึงลดแค่ 30%ค่ะ แต่POSลด 5
เสร็จเรียบร้อย 
289
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-10 [12:18]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน102 วันที่ 9/10/62 2.ร้าน120 วันที่ 4/10/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
290
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ แซนด์
 OP-001 - MARKETING
146
2019-10-10 [09:48]
โปรแกรม E-Mail 
อยากให้เมลเข้าทั้งสองเครื่องคอมออฟฟิตและแมคบุ้ค สามารถทำได้มั้ยคะ มันไม่อัพเดทอีกเครื่องเลยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
291
  นาย นนท์ภูรินทร์ ทองพิตรพิบูล บูม
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2019-10-09 [12:15]
โปรแกรม Skype 
skype เข้าไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
292
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-09 [10:51]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มา/มาไม่ครบ **รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ** 1.ร้าน110 วันที่ 1,2,8/10/62 2.ร้าน127 วันที่ 8/10/62 3.ร้าน139 วันที่ 8/10/62 4.ร้าน144 วันที่ 8/10/62 5.ร้าน504 วันที่ 8/10/62 6.ร้าน506 วันที่ 8/10/62 7.ร้าน509 วันที่ 8/10/62
เสร็จเรียบร้อย 
293
  นาง จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ จ๋อมแจ๋ม
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-10-08 [11:52]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิส เต็ม Formulaก้อน3 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
294
  นางสาว สุธิดา ชินมาตย์ เจน
 704 - CENTRAL FURTURE PARK
0802893037
2019-10-07 [20:04]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจากนำสินค้ารุ่น 1952141300107 DK1190109 NEVADA S/STEE WI19 ราคา 1,195บาท ซึ่งรุ่นนี้เป็นสินค้าราคาเซลส์ 836 บาท แต่นำไปเข้าขายบาร์ห้างเป็นสินค้าลดราคาปกติ15% จึงอยากให้ทาง IT แก้ไข้สินค้าให้เป็นราคาปกติ เพื่อที่จะให้ยอดตรงกับห้างค่ะ ขอบคุณค่ะ
295
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-10-07 [12:25]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย POS ***ด่วนค่ะ*** 1.ร้าน 505 วันที่ 1-30/09/62 2.ร้าน 705 วันที่ 1-30/09/62
เสร็จเรียบร้อย 
296
  นาย เอกพล โรมินทร์ เอก
 205 - CENTRAL PHUKET
0639095607
2019-10-07 [11:27]
โปรแกรม Stock Sheet 
Power pos กดเข้าไม่ได้ Back office กดเข้าไม่ได้ Stock Sheet เข้าไม่ได้ Transfer ส่งข้อมูลและรับข้อมูล ใช้งานไม่ได้
297
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย
 SP-003 - HR
103
2019-10-07 [11:04]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกปริ้นรุ่น canon MF3010 จำนวน 3 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
298
  นาย นนท์ภูรินทร์ ทองพิตรพิบูล บูม
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2019-10-06 [13:17]
ตัวเครื่อง (Case) 
คอมช้าครับ
เสร็จเรียบร้อย 
299
  นางสาว นลินนาฎ นุตวงษ์ ปาม
 133 - PF FASHION ISLAND
029476420
2019-10-05 [13:15]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง STOCKSHEET ให้ใหม่ด้วยคะ
300
  นางสาว สมใจ สีงาม กระถิน
 214 - CENTRAL SAMUI
077410362
2019-10-04 [22:26]
อื่นๆ 
รบกวนพี่ IT แก้ราคาสินค้า 1932206300467 จากราคา 626บาท เป็น 895บาท ให้หน่อยค่ะ เนื่องจากขายเป็นราคาปกติไปค่ะ
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
54
Yesterday
97
This Month
271
Last Month
9,271
This Year
71,395
Last Year
116,646