username : password :
 
RETAIL RETAIL RETAIL
 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
301
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต มาย
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-06-27 [11:30]
อื่นๆ 
ลงฟอนต์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
302
  นางสาว วารดา เจะและ ดา
 201 - CENTRAL CHIDLOM
022519873
2019-06-26 [16:27]
โปรแกรม Pos 
เพิ่มชื่อ วารดา เจะและ รหัสพนักงาน 519033 กามีละห์ หมัดอามิน รหัสพนักงาน 519077 เข้าระบบ POS เพื่อจะได้ยิงขายหน้าร้านได้ค่ะ
303
  นางสาว เบญจมาศ กรสำโรง เบญ
 218 - CENTRAL KORAT
0969610202
2019-06-25 [17:06]
โปรแกรม Pos 
ทำการรับคืนย้อนหลัง เกินระยะเวลากำหนด โดยขายสินค้าไปวันที่ 8/06 แล้วมารับคืนย้อนหลัง วันที่ 22/06 ซึ่งทางการเงิน ให้ย้ายวันที่รับคืนวันที่ี 8/06 ย้ายมาเป็นวันที่ 22/06
เสร็จเรียบร้อย 
304
  นางสาว เบญจมาศ กรสำโรง เบญ
 218 - CENTRAL KORAT
0969610202
2019-06-25 [17:06]
โปรแกรม Pos 
ทำการรับคืนย้อนหลัง เกินระยะเวลากำหนด โดยขายสินค้าไปวันที่ 8/06 แล้วมารับคืนย้อนหลัง วันที่ 22/06 ซึ่งทางการเงิน ให้ย้ายวันที่รับคืนวันที่ี 8/06 ย้ายมาเป็นวันที่ 22/06
เสร็จเรียบร้อย 
305
  นางสาว ศรัญญา ฉิมขัณฑ์ ส้มโอ
 215 - CENTRAL SALAYA
024296753
2019-06-25 [11:52]
โปรแกรม Stock Sheet 
เนื่องจากวันที่ 13/06/2019 ทางสาขา มีการเช๊คสต๊อคแล้วได้สรุป การสูญหายเรียบร้อยแล้วค่ะ รบกวนฝ่ายไอทีทำการปรับปรุงสต๊อค ให้ด้วยนะค่ะ
306
  นางสาว ศรัญญา ฉิมขัณฑ์ ส้มโอ
 215 - CENTRAL SALAYA
024296753
2019-06-25 [11:50]
โปรแกรม Pos 
ขอแก้ใขยอดขายวันที่ 22/06
เสร็จเรียบร้อย 
307
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-06-25 [11:22]
โปรแกรม Pos 
ข้อมุลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน133 วันที่ 24/06/62 2.ร้าน139 วันที่ 24/06/62 3.ร้าน131 วันที่ 24/06/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
308
  นางสาว ณิชากร ชุมถาวร กุ้ง
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2019-06-25 [10:13]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์เสียค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
309
  นาย Wasan San
 120 - NY.LA PARADISE PARK
0891094047
2019-06-24 [17:53]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวน ขอเบิกตลับหมึก HP P1102 1 ชุดครับ
กำลังจัดส่ง(ฝากคลัง) 
310
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-06-24 [17:03]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน118 วันที่23/06/62 2.ร้าน120 วันที่23/06/62 3.ร้าน144 วันที่23/06/62 4.ร้าน511 วันที่21-26/06/62
เสร็จเรียบร้อย 
311
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-06-24 [15:15]
โปรแกรม Pos 
ใช้งานโปรแกรม POS ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
312
  นางสาว สุนิสา หลิน
 306 307 - BANGKAPI
023633099
2019-06-24 [10:45]
โปรแกรม Pos 
แก้ราคารหัส 1892641300027 จากราคา 30% เป็นราคาปกติครับ
เสร็จเรียบร้อย 
313
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ เมย์
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0917702408
2019-06-23 [19:17]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจาก น.ส. วีรดา ชมสำฤทธิ์ รหัสพนักงาน 519038 พนักงานประจำร้าน 152 SPD T21 PATTAYA ได้ผ่านโปรเมื่อวันที่21/06/2019 จึงขอรบกวนให้ IT แอดรหัสพนักงาน เพื่อเข้ายิงขายให้ระบบ POS ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย  
314
  นางสาว สุนิสา หลิน
 306 307 - BANGKAPI
023633099
2019-06-23 [10:20]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแก้ราคาร้าน 307 รหัส 1762904300001 จาก 299 ให้เป็น 497 ด้วยคะ
เสร็จเรียบร้อย 
315
  นาย พรชัย ตั้งดำรงค์บุญ
 216 - CENTRAL RAMA2
0837171566
2019-06-22 [13:19]
ตัวเครื่อง (Case) 
CPU เสีย วันจันจะเข้าไปซ่อมที่ office
เสร็จเรียบร้อย 
316
  นาย วิทยา บุญหล่อ ต้อม
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
0639095817
2019-06-21 [12:55]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ๊นเอกสาร CANON MF 3010
กำลังจัดส่ง(ฝากคลัง) 
317
  นาย วิทยา บุญหล่อ ต้อม
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
0639095817
2019-06-21 [12:50]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขออัพเดท stock sheet ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดครับ
318
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว เฟิร์น
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-06-21 [11:51]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน110 วันที่20/06/62 2.ร้าน144 วันที่20/06/62 3.ร้าน511 วันที่17-20/06/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
319
  นางสาว นันทวัน อ่อนอุทัย
 SP-003 - HR
103
2019-06-21 [11:43]
โปรแกรมอื่นๆ 
ดึงเวลาสแกนนิ้วจากโปรแกรม attendance management จากสาขาไม่ได้ ดังนี้ outlet phuket,outlet pattaya,shop ny.la mega bangna
เสร็จเรียบร้อย 
320
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ อ้อย
 140 - VOLCOM ZPELL
0949462552
2019-06-20 [19:33]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต้อกชีทให้ใหม่ด้วยค่ะ เช้คสต็อกวันที่ 18/6/62 ค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department,E-mail : it@nylagroup.co.th

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
420
Yesterday
445
This Month
8,021
Last Month
14,449
This Year
8,021
Last Year
116,646